Zdroj: Teťana Bodňa, pro Censor.NET

„Cílem trollů je iniciovat informační vlnu, k níž se masově připojí reální uživatelé, které Rusové ve svém profesním žargonu nazývají potravou pro děla“ – Ilja Viťuk, vedoucí oddělení pro kybernetickou bezpečnost Bezpečnostní služby Ukrajiny

Jak jsou organizovány informační operace proti Ukrajině? Kde a za jakých podmínek verbují jejich vykonavatele? Jakým způsobem se liší farmy botů od farem trollů a proč jsou nebezpečné? Kdo stojí za politickými kanály na Telegramu a lze je blokovat? Na tyto a mnohé další otázky odpovídal ve velkém rozhovoru pro portál Censor.NET vedoucí oddělení pro kybernetickou bezpečnost Bezpečnostní služby Ukrajiny Ilja Viťuk.

Screenshot Cenzor.net

„TO ŽE SLEDUJETE INFORMAČNÍ ÚTOK NEZNAMENÁ, ŽE NEVIDÍTE I OSTATNÍ AKCE“

Na fóru Ukrajina 30. Kultura. Média. Turistika jste mluvil o speciálních jednotkách tajných služeb Ruské federace, které se zaměřují na práci proti Ukrajině a speciální informační operace především podvratného charakteru. Dokáže tajná služba takovým operacím předcházet nebo reagujete až potom, co začnou?

Naším hlavním úkolem samozřejmě je předcházet vzniku různých hrozeb pro státní a národní bezpečnost. Proto se snažíme blokovat jakékoliv negativní informační vlivy, mezi které patří i informační operace, ještě v počátečních fázích jejich rozvoje. Neustále analyzujeme operativní situaci v určených oblastech a odhalujeme náznaky a důkazy přípravy informačních útoků.

Informační operace jsou nejsložitějším druhem vlivové operace. Vždy jsou mnohovrstevnaté. Nepřítel precizně hodnotí místa, kterými vstoupí do informačního prostoru, mechanismy šíření v sociálních sítích, elektronických médiích a jiných zdrojích a nezbytné emoční zabarvení. Na začátku mohou využít určité fakové informace jenom k tomu, aby zanalyzovali, jakým způsobem společnost přijme dané téma, tak aby další operace byla propracovanější a připravena pro konkrétní účel.

Na Ukrajině se obvykle za informační operace mylně považuje jakýkoliv negativní mediální obsah. Bloggeři si ho všímají a myslí si, že odhalili obrovské informační spiknutí. Také se za informační operace považuje obyčejná masová propaganda. Propaganda je přitom na rozdíl od informačních operací, které občas připomínají skutečné umění, ve skutečnosti celkem primitivní.

Celkově existují desítky různých druhů vlivových operací, a proto musíme rozlišovat mezi propagandou, informačními operacemi, psychologickými operacemi, dezinformacemi, kyberútoky a jinými operacemi, protože každá z nich funguje podle vlastního algoritmu a má svou formu a metody, za pomoci kterých je realizována.

Informační operace jsou vždy komplexní akce. To že sledujete informační útok neznamená, že nevidíte i ostatní akce.

Jaký je cíl těchto operací?

Změna chování společenské skupiny, na kterou je operace namířena. Jde buď o podněcování k nějakému chování, jeho změnu, nebo se naopak dělá všechno pro to, aby k určitému chování nedošlo. Pracují na tom vědecko-výzkumné instituty, které připravují potřebné narativy. Mohou mít jak téměř neutrální charakter pro umírněnější široké publikum, tak i být otevřeně agresivní a specifické pro určité společenské skupiny.

Zkušenosti s bojem proti informačním operacím nám ukazují, že se převážně plánují a organizují v zahraničí, ale zároveň mají oporu v existujících lidech a organizacích a možnostech v zemi, kde operace probíhá. Může se jednat o legální (diplomaté, média, influenceři) i nelegální místa (agenturní aparát tajných služeb). Ruské informační operace se obvykle vyznačují tím, že jsou plánované a realizované podle jednotného plánu a jednotného strategického narativu a liší se jen formami a metodami realizace a také výběrem cílové skupiny.

Bezprostřední vykonavatelé ale často žijí na Ukrajině, což dává naší tajné službě možnost odhalovat konkrétní osoby, sítě farem botů nebo trollů a stíhat je v souladu s platnou legislativou.

Můžete uvést příklady informačních operací?

Dlouhodobá informační operace například obvykle doprovází proces výměny zajatců. Může být zahájena velmi dlouho před samotnou výměnou ještě ve fázi vyjednávání. V takovém případě bude bezprostředním objektem operace prezident Ukrajiny a jiné osoby, kterých se proces výměny týká.

Jaké narativy mohou využít?

Obecné. Například ty o „upadající ekonomice“, „neefektivních státních institucích“ a další. Společnost se tedy bude formovat tímto směrem. A s blížící se výměnou mohou být použity narativy typu, že vláda je slabá, nebo že proces záměrně zdržuje. Během tohoto procesu může dojít i k něčemu, co výměnu zhatí a pak budou zdůrazňovány chyby konkrétních zodpovědných osob. Po provedení výměny se zase bude veřejně zdůrazňovat to, že v jejím rámci došlo k něčemu negativnímu, nebo že další výměny kvůli té a té věci neproběhnou. To je právě ta mnohovrstevnatost, o které jsem mluvil. Vezmete si reálnou událost, kterou podle toho jak se vám to hodí, spojíte s různými politickými nebo společenskými procesy a tam kde je to nezbytné k nim „přilepíte“ věci, ke kterým ve skutečnosti nedošlo.

Při takových operacích se vymýšlí dokonce i slovník, který se má používat v konkrétních zprávách podle toho, na koho je obsah zamířen. To mají za úkol konkrétní jednotky, které se zabývají vedením informačních operací proti nepříteli. Ty existují i v Ruské federaci. Je to celkem přirozené pro všechny ofenzivní tajné služby zemí světa, které pretendují přinejmenším na pozici regionálního hegemona.

Situace, ve které jsme se ocitli, je ještě horší kvůli tomu, že v Rusku existuje Všeruská státní televizní a rozhlasová společnost (VGTRK). To znamená, že značná část médií včetně televizí a rozhlasových stanic je podřízena státu. Ovlivňovat a kontrolovat je je proto mnohem lehčí. Mají u sebe představitele tajných služeb a jsou koordinována. Ale i bez této koordinace se bohužel mnoho věcí šíří samostatně.

Máte na mysli to, že lidé věří věcem, které už jim byly dříve „vnuknuty“?

Ano a už nepotřebují být úkolováni nebo placeni tajnými službami. Šíření potřebných informací se samozřejmě nenapomáhá jen na území Ruské federace, ale i po celém světě díky internetu. Když se vrátím k vaší první otázce ohledně předcházení takovým operacím, tak mohu dodat to, že se můžeme předem připravit pokud dostaneme operativní informaci o tom, že se bude něco dít. Také počítáme se světovými trendy. Například takovými, jako je očkování. Můžeme předvídat, že když byla vyrobena ruská vakcína, tak na ní mohou navázat i příslušnou informační operaci. O tom, jak špatné jsou západní vakcíny a jak dobrá je ta ruská, o „čipování obyvatel“ a tak dále. A na základě toho už můžeme reagovat s předstihem.

Samozřejmě jsou věci, které zachycujeme až když už se odehrávají nebo musíme pracovat s následky. To je absolutně normální, protože Ukrajina se snaží fungovat v souladu s principy demokratických společností. A hranice mezi svobodou slova a bojem proti informačním operacím je tenká a velmi lehce ji lze překročit. Okamžitě na to negativně zareaguje jak společnost, tak i západní partneři. Proto i když bychom mohli reagovat s předstihem, tak nám to občas nedovoluje legislativa, zdravý rozum a normy panující v naší společnosti.

Když to například srovnáme s Čínskou lidovou republikou, tak tam tenhle problém řeší úplně jinak. U nich funguje „Velký čínský firewall“.

Systém filtrování obsahu internetu?

Ano, svým způsobem systém obrany v internetovém prostoru. U nich například nefunguje Facebook nebo WhatsApp. Tímto způsobem se chrání mimo jiné před Spojenými státy americkými a před jejich možným vlivem včetně informačních operací. Mají své analogie. Místo Facebooku Renren, místo WhatsApp WeChat. Jsou to celkem propracované sítě. Přes ně si mimochodem můžete objednat kávu, získat podporu nebo zařídit půjčku. Značně rozšířili své funkce a díky tomu ve společnosti nahradily jiné sociální sítě a messengery, při čemž stát získal značnou úroveň kontroly.

Kromě toho se tam investují velké částky do vybavení providerů a zajištění fungování sítě, přes kterou běží internet, tak aby se nedalo využívat VPN.

Vysvětlete čtenářům, co je to VPN.

Když to řeknu jednoduše, tak se jedná o program, který vám umožňuje změnit IP adresu. Můžete například zařídit, aby vaše zařízení ukazovalo, že jste ve Švýcarsku. Tím způsobem můžete obejít omezení, která fungují na Ukrajině a připojit se například k ruským internetovým portálům Odnoklasniki, Vkontaktě a dalším.

Aby se tohle nedělo, tak mají v Číně speciální systémy monitoringu dat, které vyhledávají lidi používající VPN. Zaprvé to stíhají a zadruhé také blokují.

Pokutou nebo trestním stíháním?

To záleží na situaci, ale lidé s tím počítají a většinou neriskují. Nechci vykreslovat analogie, ale z pohledu boje proti informačním operacím a určitým informačním vlivům je takový systém výrazně efektivnější než náš. U nás je všechno dostupné.

Co víc, nejsou tam takové aplikace jako například Telegram. My teď nemůžeme kontrolovat kanály na Telegramu. Protože se servery Telegramu mohou nacházet kdekoliv (mimo Ukrajinu), tak k nim jednoduše nemáme přístup. Přes národní poskytovatele informačních služeb také nemůžeme nic dělat, protože takové aplikace u nás nejsou zakázané. A i kdyby byly, tak se k nim stejně lze připojit za pomoci VPN.

„RUSKÉ POLITICKÉ KANÁLY NA TELEGRAMU DÁVAJÍ IMPULS TĚM KANÁLŮM, KTERÉ POTEM FUNGUJÍ NA UKRAJINĚ

Jak se vám v takových podmínkách daří bojovat s kanály na Telegramu s destruktivním obsahem?

Posíláme zprávy správě Telegramu, vysvětlujeme, proč je ten a ten kanál destruktivní a požadujeme jeho zablokování. Prakticky vždycky je to ale bez reakce. Výjimkou jsou kanály, přes které se šíří drogy nebo zbraně.

Kyberpolicie mi říkala, že po nahlášení blokují i kanály, které šíří dětskou pornografii.

Ano, ale takový obsah blokují i oni sami. Tyhle věci sledují a reagují na ně. Když přijde stížnost od uživatelů nebo odpovědných orgánů, tak dokáží zareagovat rychleji.

Ale pokud jde o boj proti negativní ruské propagandě, dezinformacím a různým fakovým postům, jejichž cílem je destabilizace, tak na to odpovídajícím způsobem nereagují.

Proč?

Tvůrce a vlastník Telegramu je Rus Pavel Durov. Před několika lety se v Rusku aktivně mluvilo o jeho zákazu. Fungovalo tam totiž několik velkých kanálů se solidním dosahem, které měly značný vliv. Všichni je četli, protože šířily interní informace z Kremlu. Právě tehdy se začalo mluvit o zákazu.

Potom, podle toho co víme, začal Pavel Durov jezdit do Ruské federace a otázka zákazu Telegramu přestala být na pořadu dne.

Co je zajímavé, ruské politické kanály na Telegramu často dávají impuls těm kanálům, které potom fungují na Ukrajině a šíří destruktivní obsah. Vezměme si takové kanály jako Rezident nebo Legitimní, když je u nás ještě nikdo neznal, tak se na ně odkazovalo právě z ruských kanálů. Potom je začaly šířit média, u kterých už jsme zjistili vliv Ruské federace nebo je v tom podezříváme. Také šířily různé odkazy a postupně tak tyto kanály na Telegramu získaly na popularitě. Jde o to, že vytvořit kanál na Telegramu je velmi jednoduché, trvá to sotva minutu. Otázka je, jaké bude publikum a jakým způsobem si ho získat. Proto se musí zpopularizovat a mít patřičný obsah. To jsou přesně ty věci, které mohou nabídnout tajné služby, protože mají k dispozici informace.

A jak se šíří?

Využívají agenty vlivu, kteří samostatně nemusí žádný destruktivní obsah šířit, mohou to být jednoduše opoziční média nebo dokonce i ta provládní. Stačí, když tam pracuje jediný novinář, který v dané situaci popostrčí nějaký kanál na Telegramu.

V samotném médiu nebo na svých stránkách na sociálních sítích?

V informačních operacích se využívají různé cesty k maximálnímu možnému šíření daného obsahu.

Pokud nemůžete kanály na Telegramu blokovat, tak jak proti nim bojujete? Pokračují v činnosti?

O určitých aspektech naší práce nemůžu mluvit. Každopádně můžeme konat výhradně v mezích zákona. Provádíme kontrarozvědnou, operativně pátrací činnost a zapojujeme se do trestněprocesní činnosti.

Nejznámějším případem z poslední doby bylo odhalení Bezpečnostní službou rozsáhlé agenturní sítě, jejíž členové využívali na objednávku Ruské federace řadu kanálů na Telegramu, skrze které šířili daný informační obsah. Jedná se o kanály Legitimní, Rezident, Kartel, Čornyj kvartal a řadu dalších méně známých. Podle výsledků lingvisticko-psychologické expertízy byly šířené materiály určené k vyvolání panických nálad a vyostření a destabilizaci společenskopolitické a sociálněekonomické situace. Klíčovým úkolem vykonavatelů byla diskreditace státních orgánů, získání vlivu na státní politiku a umělé vytvoření společenského napětí a protestních nálad mezi občany.

A kde byli správci, také v Rusku?

Zjistili jsme, že hlavním správcem agenturní sítě je obyvatel Oděsy, jeden z hlavních organizátorů masových nepokojů během oděského Antimajdanu. Momentálně po něm pátráme, podle našich informací je v Podněstří. Má dvě společnice, které žily na Ukrajině a které jsou stíhané podle článku 111 trestního zákoníku Ukrajiny (státní zrada).

On osobně spravuje 12 kanálů na Telegramu, komunikuje s objednavateli materiálů, reportuje ruským kurátorům vykonanou práci a dojednává rozmístění objednaných materiálů. Cena publikací se pohybuje od několika stovek u regionálních až po 25–30 tisíc hřiven na celoukrajinských kanálech (zhruba 20–25 tisíc Kč – pozn. překladatele).

Bezpečnostní služba Ukrajiny už identifikovala 50 objednavatelů, kteří posílali peníze za publikace materiálů. Prověřujeme jejich zapojení do nezákonné činnosti, která poškozuje informační bezpečnost státu.

Zjistili jsme také, že ruské tajné služby povolily členům sítě samostatně organizovat proces monetizace. Transakce se prováděly přes síť společníků, kteří otevírali účty v ukrajinských bankách, tak aby mohli dostávat „honoráře“ za publikace objednaných materiálů. Potom vykonavatelé peníze převáděli na jinou měnu a odesílali do neuznávaného Podněstří, Moldavska nebo Ruska.

Provádíme tedy dané činnosti, poté co získáme konkrétní informace o tom, že určité osoby provádí nezákonnou činnost. V takové situaci můžeme zapojit veškerý arsenál veřejných i neveřejných postupů pro dokumentaci nezákonné činnosti.

Můžeme zdokumentovat, co je konkrétním úkolem operaace, která se realizuje přes daný kanál na Telegramu a během prohlídky najít důkazy o jeho spravování.

Když zjistíme název kanálu a neurčíme správce, což je poměrně složité, tak můžeme psát žádosti Telegramu a, jak už jsem říkal, oznamovat společnosti, že takový kanál je zapojený do destruktivní činnosti.

„SKANDÁL A PROTESTY V NOVÝCH SANŽARECH BYLY NAPLÁNOVANOU OPERACÍ KREMLU A PRORUSKÝCH SIL“

Co je potřeba změnit v legislativě, abyste mohli pracovat efektivněji?

Obecně je spektrum potřebných legislativních změn celkem široké. Počínaje od legislativních definicí pojmů dezinformace, propaganda či negativní vliv a zavedení správní nebo trestní odpovědnosti za jejich šíření, až po jasně danou spolupráci, rozdělení povinností, práv a pravomocí orgánů činných v trestním řízení, armády, vlády a také společnosti v oblasti boje proti propagandě a negativním informačním vlivům.

Na strategické úrovni je zcela nezbytné určit a vybrat v této oblasti pro naší společnost nejpřijatelnější formu partnerství mezi státem a občany, což posílí možnosti Ukrajiny ohledně boje proti informačním hrozbám a zmenší naší zranitelnost. Je tedy potřeba posílit a zpřesnit legislativní zajištění partnerství mezi státem a občany v oblasti bezpečnosti. Naši pobaltští sousedé mají dobré příklady. Také existuje dobrý příklad polské kontrarozvědky ABW, která ve své doktríně pro informační bezpečnost navrhovala vytvoření u speciálně proškolených občanů středisek informačního odporu. Jde o to, že Ukrajina má unikátní obrovskou zkušenost s prací občanských struktur, nestátních institucí, dobrovolníků a internetových aktivistů v oblasti boje proti nepřátelské propagandě a dezinformacím. To je také náš důležitý a silný pilíř, který je potřeba zapojit do celkového systému národní bezpečnosti.

Na taktické úrovni nám chybí celá řada právních norem, které by nám daly možnost rychle reagovat a blokovat destruktivní zdroje a zprávy na základě soudního rozhodnutí a v případě kritických hrozeb alespoň dočasné možnosti konání do soudního procesu.

Protože Ukrajina dodržuje veškeré standardy demokratické společnosti, tak je často těžké rychle posbírat důkazy a operativně blokovat kanály, kterými se šíří faky určené k poškození informační bezpečnosti. A to může vést k destabilizaci společenské situace. Připomenu skandál a protesty v Nových Sanžarech spojené s umístěním nemocných na covid. Máme důkazy, že se jednalo o naplánovanou operaci Kremlu a proruských sil, které se pokoušeli destabilizovat situaci v daném regionu skrze jasně organizované a přesně mířené zprávy na obyvatele regionu v aplikaci Viber a na sociálních sítích. V takových případech může vést zdržení byť i jednoho dne k nenapravitelným následkům.

Proto doufáme, že nám legislativní moc v podmínkách hybridní agrese Ruska proti Ukrajině poskytne efektivní nástroje, které nám umožní předcházet podobným případům.

Nyní vzniká Centrum pro boj s dezinformacemi. Plánujete s ním spolupracovat? Máte od něho nějaká očekávání?

Definitivní podobu toho, jak bude fungovat, ještě nemáme. Mohlo by určitým způsobem koordinovat práci všech subjektů zapojených do boje proti informační agresi a především dezinformacím. Nakolik by byla taková instituce efektivní je ale podle mě otázka. Logičtější by bylo, kdyby se ta struktura zabývala zaprvé hloubkovým zkoumáním těch problémů, které umožňují dezinformacím kroužit v ukrajinské společnosti. Měla by se zabývat i vědeckým výzkumem různých vrstev společnosti, tak abychom pochopili, které informace jsou akceptovány a proč.

Měla by to být struktura, která se bude zabývat vypracováním a zaváděním nástrojů pro boj s dezinformacemi, které by byly založené na zkušenostech ze světa. Mohla by za ně dokonce i svým způsobem lobbovat. Tedy analyzovat obecný obrázek toho, co se děje ve společnosti, zkoumat jednotlivé procesy a vytvářet konkrétní návrhy na modernizaci legislativy. A to nejen v oblasti boje, ale i zlepšování těch bolavých míst, které umožňují rozvoj informační agrese.

Mělo by se tedy spíše jednat o vědecko-výzkumnou a analytickou práci a ne koordinaci. Už totiž máme Radu pro národní bezpečnost a obranu a taková koordinační činnost v obecné rovině funguje. Nechtěli bychom, aby to byla struktura, která bude dělat to, co už se stejně dělá.

Nebo by mohlo jít o represivní orgán, který bude válčit s médii.

Přesně tak. Bez té nebo jiné formy vyvážené kontroly médií a internetu se v současném světě neobejdeme. Ale nemůže to být v rozporu s principy demokracie a svobody slova.

Uveďte prosím nějaké příklady informačních kampaní, jejichž cílem byla destabilizace situace v zemi, které se podařilo tajné službě překazit?

Obvykle v takových případech odpovídám, že úspěšnými příklady bychom se veřejně neměli chválit, protože nepřítel může pochopit, jak se nám ho podařilo neutralizovat.

Jak už jsem říkal, hlavním úkolem služby je předcházení a profylaxe porušení zákona. Pokud se nám to daří, tak společnost o tom, co jí hrozilo, neví. Pokud ne, tak všichni vidíme nebo cítíme, že je proti nám vedena informační operace a že jsme objektem destruktivního vlivu.

Služba se tedy zabývá bezprostředním bojem se speciálními informačními operacemi vedenými proti Ukrajině, jejichž cílem je narušení ústavního pořádku, suverenity a teritoriální integrity země, vyostření společensko-politické a společensko-ekonomické situace a zmírňováním jejich následků.

V informačním prostoru probíhá neustálá válka a „válečné“ operace. Efektivně se nám například daří bojovat proti pokusům o destabilizaci situace v zemi zneužitím etnického, náboženského a mezikonfesního faktoru. Fakty odhalení provokátorů, kteří konali jménem polské nebo maďarské strany v západních oblastech Ukrajiny a prováděli provokace s cílem eskalace konfliktů a napětí v příhraničních regionech, jsou všeobecně známé.

Neustále v tomto směru probíhá boj proti informačním příspěvkům a fakům, blokujeme zdroje, ze kterých se šíří destruktivní informace. Nepřítel velmi aktivně pracuje na rozdmýchávání mezikonfesní nenávisti, provokování konfliktů uvnitř ukrajinské pravoslavné církve a mezi různými patriarcháty. Celou dobu se nám daří úspěšně bojovat s pokusy o vykreslení Ukrajiny na mezinárodní scéně, jakožto prostoru nebo základny, ze které se mají připravovat různí bojovníci, žoldáci nebo dokonce teroristé. K takovým provokacím a útokům se bohužel nezapojuje jen Ruská federace, ale i některé jiné sousední země.

V průběhu roku 2020 jsme zablokovali téměř 3 tisíce internetových zdrojů využívaných se zločinnými úmysly a více než 2,5 tisíce skupin s více než milionovým publikem a zneutralizovali 21 farem botů s celkovou silou více než 60 tisíc botů.

Jak si vybírají vykonavatele informačních operací? Na základě čeho je verbují?

Musíme rozlišovat mezi vykonavateli jednorázových akcí a trvalými. Jednorázoví se často využívají bez toho, aniž by o tom věděli. Kromě toho jsou levnější. Trvalým vykonavatelům je obvykle svěřován úzký segment práce v celém řetězci realizace operace.

Vykonavateli mohou být různí lidé. Může jít o takzvané „novináře“, bloggery nebo různé dopisovatele, které financují síly napojené na Kreml. Obvykle jsou to příznivci ruské ideologie nebo otevření ukrajinofobové a občas prostě lidé, kteří nemají čisté ruce.

Co se týče náboru, tak to je jemná práce, která nevypadá jako ve filmech. Člověku prostě nabídnou, aby se zabýval věcmi, které by stejně chtěl z vlastních osobních pohnutek dělat. Společenský status nehraje roli, důležité jsou komplexy, ambice, lakota, touha po pomstě. To existuje ve všech společenských skupinách.

Pokud jde o Rusko, tak to nešetří penězi na placení vykonavatelů. Jiná věc je, že značná část těch prostředků zůstává v rukách početných prostředníků.

Říkal jste, že jednorázoví vykonavatelé se využívají bez toho, aniž by o tom věděli. Znamená to, že jiní účastníci informačních operací si dobře uvědomují, k čemu slouží jejich práce?

Vykonavatelé o tom obvykle nemají vědět, protože jejich činy mají být upřímné. Kromě toho, že to vypadá lépe si prostředník může nechat peníze. Někdy využívají falešné cíle, někdy si vymýšlí konspirační motivy a jindy se prostředníci vydávají za spojence (operace pod falešnou vlajkou).

Pokud jde o činnost v informačním prostoru – publikace, šíření daných materiálů nebo formování konkrétních sdělení a narativů, tak si člověk spíš uvědomuje (nebo se přinejmenším domýšlí), pro čí zájmy pracuje. Spektrum využití různých proxy sil Ruskem je ale přitom natolik široké (od politických sil a finančně-průmyslových skupin až po jednotlivé populární bloggery nebo místní aktivisty), že odhalit a zdokumentovat skutečného objednavatele nebo organizátora informační kampaně je celkem těžké a možné jenom v případě, že odpovídajícím způsobem vedeme vyšetřování a uplatňujeme neveřejné postupy.

Do té doby se člověk může uklidňovat, že nic destruktivního ani nezákonného nedělá, prostě jenom vydělává peníze nebo vykonává nějakou komerční objednávku.

Samozřejmě ale existují i sítě nebo skupiny takzvaných konfidentů, kteří dostávají peněžní odměny pravidelně a uvědomují si, pro koho pracují v informačním prostoru.

Kolik členů a organizátorů takových operací bylo úspěšně stíháno?

V průběhu roku 2020 zahájila Bezpečnostní služba Ukrajiny více než 50 trestních stíhání na základě různých článků trestního zákoníku Ukrajiny (čl. 109, 110, 111, 161), 40 osob bylo stíháno za šíření destruktivní antiukrajinské propagandy a podvratnou činnost v informační sféře, 32 osob bylo odsouzeno a 132 cizincům zodpovědným za propagaci separatismu na internetu byl zakázán vstup na území Ukrajiny.

Účastní se takových operací i politologové? Stíháte je také? Kolik z nich bylo oficiálně podezříváno?

Politologové, influenceři a různí experti se samozřejmě také zapojují do této činnosti. Nejčastěji působí jako „měkká síla“ (soft power), jemně (a občas vytrvale) přináší publiku obecný strategický narativ vlivu a formují u něj konkrétní mapu představ a příčinně-následkové vztahy mezi různými událostmi tak, aby získali zjednodušenou, ale ucelenou představu o tom, co se děje kolem.

Jejich úkolem je intepretace faktů a událostí ve světle, které je výhodné pro nepřítele. Experti se obvykle vyjadřují velmi opatrně, tak aby jejich činnost nemohla být stíhaná podle ustanovení trestního zákoníku. Nepřátelskou propagandu maskují za „svobodu slova“, „alternativní názor“ nebo „politickou agitaci“ během voleb.

SBU samozřejmě takové aktéry sleduje a reaguje na jejich činnost v souladu s platnou legislativou Ukrajiny.

Nedávno Bezpečnostní služba oznámila podezření vojensko-politickému „expertovi“, který byl zodpovědný za podvratnou činnost v zájmu ruských tajných služeb. Je podezřelý z porušení dvou článků trestního zákoníku Ukrajiny: čl. 111 (státní zrada) a čl. 161 (porušení rovnoprávnosti občanů na základě jejich rasové či národní příslušnosti, náboženského přesvědčení, invalidity a podle jiných znaků). Zjistili jsme, že obyvatel Kyjeva podle úkolů kurátorů Kyjeva vytvořil síť, jejíž součástí bylo několik internetových zdrojů (skupiny na sociálních sítích, kanály na YouTube) a jednotliví bloggeři, kteří byli financováni z Ruska. Skrze tyto kanály propagandista šířil objednaný obsah, především od svých koordinátorů z ruského Prvního kanálu a agentury News Front.

V poslední době došlo ke zvýšené míře sebevražd mezi dospívajícími. Vím, že tyto věci vyšetřuje národní policie, ale chtěla bych se zeptat na něco jiného. Nelze všechny tyto případy, když se na problém podíváme komplexně, spojit s kampaní za destabilizaci situace?

Momentálně nemáme žádné informace o tom, že by v tomto případě existovala jakákoliv souvislost s tajnými službami jiných států.

„UŽ MÁME ÚDAJE O TOM, ŽE UMĚLÁ INTELIGENCE DOKÁŽE ŘÍDIT ČINNOST BOTŮ“

Co to jsou farmy botů a továrny trollů? Vyznačují se něčím, tak aby bylo možné je rozeznat na sociálních sítích?

Jako farmy botů se obvykle označuje soubor účtů na sociálních sítích, které šíří informace ve veřejném prostoru nebo v uzavřených skupinách, automaticky komentují publikace a jejich činnost má znaky koordinovaného a neautentického chování.

Farmy botů lze odhalit poměrně snadno. Nejčastěji jsou to téměř prázdné účty. Nic vlastního nepublikují, nikdy nepíší nic sami za sebe, chybí jim osobní fotografie. A mají ještě jeden charakteristický znak – nikdy neodpovídají na komentáře, které se jich týkají.

Jak to jako celek funguje?

Jejich provozovatelé mají určité vybavení. Takzvané sim banky, do kterých se umístí určité množství sim karet a také servery a potřebné programy. Jedna osoba může najednou ovládat desítky účtů. V některých zemích, konkrétně v Rusku, šli ještě dál. Vyvinuli programy, které umožňují řídit aktivitu botů. Mimochodem už máme informace o tom, že umělá inteligence dokáže řídit činnost botů a zajišťuje prakticky živou komunikaci botů s reálnými lidmi. Nicméně zatím ještě nemáme žádné signály, že by Rusko tuto technologii využívalo proti nám.

A čím se liší farmy trollů?

Farmy trollů jsou složitější struktura se svojí hierarchií. V nich pracují živí lidé. Na nejvyšší úrovni jsou ti, kteří píší posty a vystupují s odbornými stanovisky, iniciují diskuze a řídí jejich směr. Obvykle osobně píší texty na téma určené objednavatelem podle dohodnutých metodických doporučení. Ale nenajdete u nich stejné fráze a slova. Jenom emočně zabarvené identifikační znaky jako například „genocida energiemi“, „kyjevská moc“, „kati“ a tak dále. Znovu, znakem, který takové trolly demaskuje je souhra v sdělení a času, ve kterém se to či jiné téma nadnese.

Níže v hierarchii jsou vykonavatelé, kteří šíří texty prvních, dodávají k nim vlastní slova a aktivně odpovídají na komentáře uživatelů, tak aby udrželi publikace co nejviditelnější. Na nejnižší úrovni jsou lidé, kteří mají za úkol poziční komentování. Obvykle šíří předem připravené komentáře (10–20 variant) a neochotně diskutují. Na víceméně seriózní otázky týkající se tématu nejsou schopni odpovídat.

Hlavním cílem trollů je iniciovat na internetu informační vlnu na zadané téma (nebo vlnu floodu nebo flamu), ke které se masově připojí reální uživatelé, které Rusové ve svém profesním žargonu nazývají „potravou pro děla“.

Ale farmy botů nebo trollů nejsou nebezpečné samy v sobě. Jejich ohromující efektivitu umožňuje to, že téměř všechny segmenty farem botů a trollů (pokud mluvíme o těch ruských) jsou funkční součástí ruského automatizovaného monitoringu internetu se skrytými funkcemi ovlivňujícími procesy v prostředí sociálních sítí. V Rusku fungují systémy monitoringu firem Kribrum, Medialogia, Kvant, Bastion, Brand Analytics a jiné. Množství automatizovaných bot účtů fungujících po celém světě je jenom v systému Kribrum více než 100 milionů.

Toto propojení umožňuje realizovat nebezpečnou technologii vlivu na uživatele sociálních sítí, takzvaný astroturfing čili imitaci široké občanské podpory určitých myšlenek, názorů, sdělení a také osob nebo politických sil. Astroturfing umožňuje vytvořit fakové veřejné mínění nebo interpretaci událostí, které uživatelé internetu přijímají za svojí a chovají se podle ní.

Existence takových systému umožňuje Rusku na základě monitoringu obsahu internetu a analytického zpracování velkých dat odhalit slabá místa nepřítele, plánovat, realizovat a korigovat vlastní informační útoky a také sledovat jejich efektivitu a výsledky.

Jaké další funkce v oblasti informační bezpečnosti státu vykonává vaše oddělení?

Oddělení pro kybernetickou bezpečnost plní několik základních úkolů. Kromě boje proti informační agresi se jedná o ochranu informačně-dopravních systémů orgánů státní vlády a správ jak před zásahy tajných služeb cizích států, tak i před zločineckými organizacemi a osobami.

Také pomáháme v procesech digitální transformace státu. Předvídáme, jaké problémy mohou v budoucnu vzniknout u toho nebo jiného systému, který nyní vzniká, hodnotíme a poskytujeme doporučení týkající se úrovně jeho spolehlivosti a ochrany před potenciálními útoky včetně zahraničních tajných služeb. Provádíme prověrky lidí, kteří se do těchto procesů zapojují, tak abychom minimalizovali rizika.

V souvislosti s velmi rychlou informatizací společnosti a růstu významu IT sektoru ve všech oblastech života se naše oddělení často zabývá takovými záležitostmi, které by na první pohled měly být v kompetenci ekonomických oddělení, protože momentálně se fakticky všechno digitalizuje. Vezměme si například takové daňové úniky. Existuje Daňový blok a Jednotný registr daňových nákladů, kam se zapisují nepravdivé informace, na základě kterých určité společnosti unikají placení daní nebo nezákonně dostávají odškodnění ze státního rozpočtu. Podle nastavení systému to lze udělat buď snadno, nebo mimořádně složitě.

Analogicky, pokud vezmeme machinace s půdou, tak veškeré nezákonné změny hranic pozemků, přidělování půdy a další záležitosti nejsou možné bez zanesení údajů do Národního katastrálního systému.

Žádné nelegální převzetí nemovitostí není možné bez zanesení určitých údajů do státních registrů spravovaných ministerstvem spravedlnosti.

Různých elektronických registrů máme mimochodem více než tři sta a téměř ve všech jsou problémy.

Čili vše se do určité míry točí kolem fungování daného informačně-transportního systému (ITS).

Chtěl bych zdůraznit značné pozitivní změny v tomto směru díky efektivnímu fungování Ministerstva pro digitální transformaci, které koordinuje a strategicky reguluje procesy vytváření a modernizace státních ITS.

Dříve bylo vše na papíře. Nyní přecházíme do digitální sféry a pokud nepochopíme mechanismy jejího fungování, tak zaprvé nemůžeme vybudovat strukturu efektivního boje a zadruhé vést plnohodnotné vyšetřování v případě spáchání zločinu.

Zločinci už to dávno všechno pochopili…

Bez pochopení věci nemůže fungovat žádné globální zločinné schéma. Anebo na to musíte mít lidi, kteří jsou fakticky programátory. Musíte totiž pochopit, jakým způsobem lze obejít systém. Například daňová služba pracuje nad tím, aby znemožnila úniky a my jim v tom pomáháme.

Ale ty i tak probíhají. Jak je to možné?

Existují dvě možnosti. Buď máte zdroj v daňové službě. Tedy někoho, kdo se do hloubky vyzná ve fungování systému a ví, jakým způsobem ho lze obejít. Nebo si najmete kyberexperty, kteří testují systém a zkouší různé způsoby, jak ho přelstít. Neustále hledají něco nového, ale i my spolu s kolegy z daňové služby pracujeme. Díky námi iniciované změně v algoritmu systému monitoringu a kontroly hodnocení rizik daňového systému letos získal státní rozpočet dodatečných více než 30 miliard hřiven. Nikdo netvrdí, že podvody a schémata daňových úniků jsme 100% zlikvidovali, existují ve všech zemích světa. Ale to, že máme pozitivní trend ve srovnání s minulým obdobím je jednoznačné. Je to možné právě díky procesům digitální transformace, kterou stát prochází.

Zpracováváme i jiná programová řešení, která nám umožní zastavit nebo přinejmenším minimalizovat zločinná schémata v různých oblastech ekonomiky. Proto před sebou máme ještě hodně takových „digitálních vítězství“.

Zdroj: Teťana Bodňa, pro Censor.NET