Co je to factchecking? Jak ověřovat pravdivost tvrzení politiků? Jaký vliv může mít factchecking na úroveň politické kultury v ukrajinských regionech? Jak konkrétně mohou regionální žurnalisté, studenti a aktivisté přispět ke zlepšení kontroly nad veřejnou správou? Nový projekt StopFake „Posílení veřejné kontroly v ukrajinských regionech“, realizovaný ve spolupráci s Asociací pro mezinárodní otázky (AMO), má za cíl odpovědět na tyto otázky.

Školení v Charkově. Foto: Alla Boryak
Školení v Charkově. Foto: Alla Boryak

O co jde?

Hlavním záměrem projektu, a to zcela poprvé na Ukrajině na místní úrovni, je začít systematicky prověřovat výroky politiků a úředníků, a přimět je tímto způsobem k uvážlivějšímu a zodpovědnějšímu přístupu ke svým veřejným prohlášením. Cílem školení je naučit studenty a novináře ověřovat informace, které k nim pronikají, tak, aby byli schopní rozeznat manipulativní a nepravdivé výroky.

Koho a jakým způsobem budeme prověřovat?

V prvé řadě se bude jednat o politiky a úředníky. Případně i o jiné veřejné osoby, které mají v regionech vliv. Existují čtyři kategorie, jak lze analyzovaný výrok klasifikovat: pravda, nepravda, manipulace a neověřitelné tvrzení.

Proč a v jakých regionech?

Na celostátní úrovni již existují weby, které prostřednictvím různých metodik ověřují výroky politiků. Jedná se například o projekty Factcheck, Slovoidilo, VoxCheck či StopFake. Avšak veřejně známé osoby na regionální úrovni zůstávají prakticky v přítmí, ať již kvůli nedostatku prostředků nebo absenci lokálních médií, která by byla schopná provádět takovou analýzu.

Projekt bude realizován v průběhu podzimu 2016 v 7 regionech: Dněpropetrovské, Chersonské, Oděské, Mykolajivské, Lvovské, Užhorodské a Sumské oblasti. Pilotní semináře již proběhly ve dvou městech – Záporoží a Charkově.

Školení v Charkově. Foto: Alla Boryak
Školení v Charkově. Foto: Alla Boryak

Kdo je organizátorem?

Hlavním nositelem projektu, který je realizován díky laskavé podpoře Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce, je Asociace pro mezinárodní otázky (AMO).

Kdo provádí semináře?

Před samotným spuštěním projektu prošli trenéři StopFake přípravným školením v Praze pod vedením zástupců české fackcheckingové platformy Demagog. Od roku 2012 se na tomto webu každý týden zveřejňují analýzy výroků českých politiků, kteří se zúčastnili nedělních televizních politických debat. Novináři a dobrovolníci Demagogu podrobně proslovy rozebírají a ověřují pravdivost jednotlivých tvrzení.

Jak probíhají školení?

Tréninky jsou rozdělené na dvě části. První fáze se zaměřuje na studenty některé z místních univerzit. Druhá část je určená pro novináře a aktivisty.

Během školení trenéři seznamují publikum s pojmem factchecking, jeho základním algoritmem a analogickými metodami používanými ve světě. Spolu s účastníky sestavují seznam osob, které by podléhaly ověřování, a na závěr si vyzkouší celou řadu praktických úkolů.

Školení v Záporoží. Foto: Alla Boryak
Školení v Záporoží. Foto: Alla Boryak

Pro koho je projekt určen?

Primárně je projekt určený pro regionální studenty žurnalistiky a pro novináře. Seminářů se mohou ovšem zúčastnit i místní občanští aktivisté a studenti jiného zaměření, kteří mají zájem ovlivnit politickou kulturu svého regionu.

Jak to bude probíhat?

Regionální skupiny, tvořené žurnalisty, studenty a aktivisty, budou monitorovat výstupy místních sdělovacích prostředků a oficiálních webů. Projevy veřejně známých osobností budou podléhat factcheckingu. Po ověření kvality materiálu a dodržení žurnalistických standardů budou analýzy publikované na speciálním webu (prozatím v přípravné fázi), případně na stránkách místních médií. Na podzim 2016 StopFake spolu s AMO vyhodnotí nejlepší skupinu regionálních fact-checkerů, která po prosincové konferenci v Kyjevě bude mít možnost zúčastnit se speciálního školení v České republice.