Zdroj: Jurij Beršidskij pro The Insider

Máme tu nový obrat ve spletitém příběhu o vlastnických právech na demontovaný pomník maršála Koněva v Praze 6. The Insider již psal o české „obhájkyni lidských práv“ s blízkými vazbami na Gazprom, která se z nějakého důvodu rozhodla, že úřady městské části Praha 6 neměly právo sochu odstranit, protože tato nepatří městské části, nýbrž městu. Nyní s novou verzí přišel ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov: podle jeho názoru je skutečným majitelem sochy Ministerstvo obrany ČR.

Ruská agentura RIA Novosti informovala:

„Pomník sovětského maršála Ivana Koněva musí být obnoven,“ prohlásil ministr zahraničí Ruské federace Sergej Lavrov.

„Celou dobu jsme věděli, a česká strana nám to potvrdila, že pomník byl v evidenci českého ministerstva obrany, a najednou, když ho odstranili, nám rozpačitě říkají, že ‚to není náš majetek, ale majetek onoho starosty‘. Považuji to za nepřijatelné a domnívám se, že naši čeští kolegové budou muset na příštích konzultacích všechno velmi důkladně vysvětlit a objasnit nám, jak se chystají tuto situaci napravit. Protože závazek nikam nezmizel a pomník musí být obnoven,“ prohlásil Lavrov v rozhovoru pro mediální holding RBK.

RBK uvádí tento výrok ministra zahraničí:

„Po pobuřujících krocích jakéhosi starosty pražské městské části projevil ministr zahraničí konečně ochotu zahájit konzultace, které jsme navrhli, abychom si ověřili, jak strany plní smlouvu z roku 1993, včetně jejího požadavku […] zajišťovat péči o válečné hroby a pomníky a přístup k nim. V případě pomníku maršála Koněva byl tento český závazek hrubým způsobem porušen, bylo nám nedospěle řečeno, že česká vláda s tím nemá nic společného, protože pomník je majetkem té městské části, toho starosty. Domnívám se, že je to poněkud infantilní vysvětlení, protože závazek ohledně péče o tento pomník spočíval na bedrech českého státu.“

V článku 21 Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993 se píše:

„Každá Smluvní strana bude na svém území zajišťovat péči o vojenské hroby a vojenské pomníky druhé Smluvní strany, jejich udržování a přístup k nim.“

Obsah tohoto článku je upřesněn v Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemném udržování válečných hrobů z roku 1999:

„‚Ruské válečné hroby‘“ – místa na území České republiky, kde jsou pochováni občané Ruska a občané bývalého SSSR, kteří zahynuli v důsledku válek, ozbrojených konfliktů, v zajetí nebo v jeho důsledku, zahrnujíc v to hroby jednotlivců i hroby hromadné, hřbitovy nebo části hřbitovů, jakož i pomníky, mohyly a památníky na těchto místech postavené.“

Je evidentní, že Koněvův pomník této formulaci neodpovídá – přinejmenším proto, že maršál nezahynul ve válce. Na náměstí Interbrigády v Praze, kde pomník před svým odstraněním stál, žádné válečné hroby nejsou a na památníky, jež nejsou spojeny s válečnými hroby, se zmíněná smlouva ani mezivládní dohoda nevztahují.

Zbývá si ještě ujasnit, jak je to s vlastnickými právy na sochu. Pomník byl před svým odstraněním skutečně zapsán v evidenci Ministerstva obrany ČR, to však neznamená, že ministerstvo je jeho vlastníkem.

Ministerstvo obrany ČR vede Centrální evidenci válečných hrobů (CEVH) a v souladu s usneseními české vlády vyčleňuje cílené dotace na udržování hrobů a pomníků. Navzdory svému názvu evidence zahrnuje nejen hroby, ale také další památníky spojené s válkou. V Praze je značné množství pamětních desek na místech, kde zahynuly oběti války, mnohé z nich jsou zasvěceny konkrétním vojákům, všechny jsou zapsány v CEVH.

Koněvův pomník v Praze byl v této evidenci rovněž zapsán pod číslem CZE0006-41772; stránka s touto položkou byla odstraněna, lze ji ovšem najít vе vyrovnávací paměti Google. To však neznamená, že by české ministerstvo obrany pomník kdy vlastnilo, pouze financovalo jeho údržbu. Proto také otázku o osudu pomníku řešil jeho zákonný majitel, radnice Prahy 6, v roce 2019 řešil ve spolupráci s ministerstvem obrany.

Podle zprávy RIA Novosti „Kreml prohlásil, že by Moskva Koněvův pomník raději viděla obnovený na české či ruské půdě“. A právě toto má také Praha v plánu – přemístit sochu do depozitáře nyní vznikajícího Muzea paměti 20. století. Muzeum bude věnováno dějinám totalitních režimů a boji s nimi a Praha se rozhodla, že právě tam bude nejvhodnější umístit pomník maršála, který v roce 1945 osvobozoval město od nacistů a v roce 1968 vedl výzvědnou misi, jež měla připravit vpád sovětských vojsk.

Zdroj: Jurij Beršidskij pro The Insider