Klíčem k úspěchu ruské propagandy a ruských dezinformací je kromě jiného také jejich přítomnost jak v tradičních, tak v elektronických médiích. Propagandisté šikovně využívají skutečnosti, že autoři se honí za senzací, což jednak snižuje jejich ostražitost, jednak vede k nedostatku času pro ověřování informací z několika zdrojů. Máme tím na mysli případy, kdy se bezmyšlenkovitě přebírá a duplikuje obsah. Existují však také média, která jsou vědomými a aktivními účastníky informační války Ruské federace a záměrně otiskují dezinformační obsah. Jsou součástí prokremelské propagandistické mašinerie. Můžeme mluvit o přítomnosti konkrétních internetových zdrojů, které duplikují dezinformační narativy, na polském informačním trhu? Na tuto a mnoho dalších otázek ve svém interview pro polský StopFake odpověděl Stanisław Żaryn, tiskový mluvčí ministra a koordinátora tajných služeb Polské republiky.

— V Polsku můžeme mluvit o celém seznamu internetových portálů, které se v té či oné míře podílejí na dezinformační činnosti. Některé z nich jsou více či méně přímo napojeny na státní struktury Ruské federace. Takové stránky existují a jejich činnost je ve skutečnosti prováděna na úkor polským zájmům. Existují také struktury jako Sputnik, které jsou jako takové vytvořeny pro potřeby Kremlu a jsou jím řízeny. Raději ho nebudeme nazývat médiem, ale spíše určitou infrastrukturou v rámci probíhající informační války se Západem. Jedná se o dobře známou strukturu, která by v žádném případě neměla být považována za běžné médium. Všem by už mělo být dávno jasné, jak tento systém funguje, ale bohužel můžeme pozorovat, že je tato hrozba podceňována. Dokazují to například i interview známých osobností pro tuto strukturu. Máme také co do činění se sítí mnoha dalších webů, které je obtížnější identifikovat jako přímo napojené na kremelské propagandistické online média, ale jejich obsah je totožný.

Sleduje polská Agentura vnitřní bezpečnosti (ABW) tato nepřátelská média?

— Agentura vnitřní bezpečnosti sleduje různé aktivity včetně zpravodajství a propagandy. Je však třeba mít na paměti, že činnost Agentury pro vnitřní bezpečnost je a měla by být výsledkem zákonných pravomocí. Úkolem Agentury pro vnitřní bezpečnost je odhalovat aktivity, které mohou být inspirovány nebo využívány zahraničními zpravodajskými službami. Monitoring médií hlavním úkolem Agentury pro vnitřní bezpečnost není.

Jsou v informačním prostředí pouze stálí hráči, nebo se objevují i noví?

— Mění se informační prostředí, struktury, jména i konkrétní fyzické osoby. Trh je velmi pohyblivý, zejména v oblasti sociálních sítí. Pro správnou identifikaci hrozeb je důležitá аnalýza dlouhodobých trendů. Protože pouze z tohoto pohledu se některé narativní linie jeví jako součást dezinformačních aktivit. Totéž platí pro konkrétní osoby nebo účty. Někdy se ze spolehlivých zdrojů informací časem stávají „hlásné trouby“ ruské propagandy. V důsledku toho se struktura zúčastněných aktérů neustále mění a je třeba ji analyzovat z dlouhodobého hlediska, což je také závažnou výzvou pro země, které by chtěly dobře porozumět tomu, čemu čelí.

Dochází v polských médiích k nevědomému přebírání dezinformací?

— Činnost spojená s odhalováním dezinformací je často obtížná, zejména v dnešní stále zrychlenější době. Média, a to je celosvětový trend, reagují stále rychleji a stále více soutěží o atraktivní, chytlavé zprávy, což usnadňuje šíření ne zcela ověřených, ne zcela doložených informací. Tento způsob fungování médií aktérům dezinformační fronty výrazně usnadňuje provádění agresivních akcí. Na druhou stranu bychom neměli zapomínat, že sociální média vedla k výraznému nárůstu možností zveřejňování zpravodajského obsahu, což z nich činí vynikající komunikační kanál pro původce informačních operací. To vše vede k tomu, že počet kanálů, které lze využít pro informační válku, velmi rychle narůstá. Roste také počet způsobů ovlivňování, a tím i snadnost mystifikace.

Do informační války proti Polsku se aktivně zapojují také ruská média. Jaká je jejich role?

— Jejich role je klíčová, udávají tón propagandistickým útokům na Polsko. Nesmíme ale zapomínat na to, že významná část informačních aktivit Kremlu je určena k ovlivňování veřejného mínění v samotném Rusku. Dá se říct, že právě Rusové jsou hlavní obětí informačních aktivit Kremlu. Mnohé motivy a vektory informačního střetu se Západem totiž kromě poškozování Západu sledují i domácí ruské cíle. Jde mimo jiné o to zastrašit Rusy imaginárním nepřítelem na Západě nebo nepřítelem v podobě NATO, který má představovat hrozbu pro ně osobně i pro Rusko. V ruských médiích se lze setkat s tezemi, že Západ již připravuje rozsáhlou invazi do Ruska. Tento typ akcí provádějí nejvýznamnější ruská média. Je to jeden ze způsobů, jak Kreml ovlivňuje společnost s cílem „sjednotit“ Rusy kolem silného ruského vedení, snaha ukázat, že svět je zlý, a proto musí být Rusko silné, musí být tvrdé a musí se tomuto zlému Západu postavit.

SzyMon