Zdroj: EU vs Disinfo

Věcí, která fascinuje každého, kdo pravidelně sleduje prokremelská média, je všudypřítomný strach, neklid, panika a ubíjející bezvýchodnost… Všechno se potápí, boří a rozpadá na kousky. Následující ukázky dezinformací představují katalog fobií Kremlu.

Aleteofobie – strach z pravdy

Ze starořeckého ἀλήθεια (aletheia) – „pravda“ a φόβος (phóbos) – „strach“ nebo „fobie“

Pohlédnout pravdě do očí může být děsivé pro kohokoli, nicméně v případě prokremelských dezinformací můžeme pozorovat přímo fanatickou posedlost touhou vyhnout se pravdě. Jako například v případě s Krymem. Kremelská média stále opakují, že tato nezákonná anexe ukrajinského území po tak zvaném referendu byla provedena demokratickou cestou a v naprostém souladu s normami mezinárodního práva. Ačkoli to není pravda. Nezákonná anexe Krymu zůstává porušením mezinárodního práva bez ohledu na to, kolikrát a jak často se snažíte lhát o tom, co se stalo. V případu ruských diplomatů vyhoštěných z Německa v souvislosti s vraždou gruzínského občana reagovala ruská státní média svým osvědčeným postupem „všechno popřít“, nehledě na pádné důkazy německé policie.

Allodoxafobie – strach z jiných názorů

Ze starořeckého ἄλλος (állos) – „jiné“, δόξα (dóxa) – názor a φόβος (phóbos) – „strach“ nebo „fobie“

Toto je nejspíš jedna z nejzákladnějších fóbií Kremlu v současné době. Web EUvsDisinfo zveřejnil několik článků o pokusech ruských úřadů umlčet lidi s jinými oponenty a kontrolovat média, aby se stala jednotným hlasem pějícím chválu na vládu. Příklady je možné vidět zde a zde. Kromě toho si můžete přečíst články těch ruských novinářů, kteří odmítají mlčet!

Atelofobie – strach z nedokonalosti

Ze starořeckého ατελής (atelès) – „nedokonalý, neúplný“, φόβος (phóbos) – „strach“ nebo „fobie“

Jen máloco děsí prokremelská média tak jako přiznání vlastních chyb a přešlapů, ať už jsou to pochybné a imperiální diplomatické kroky v minulosti, úkladné vraždy, snahy vylepšit sportovní výsledky umělou cestou či katastrofická rozhodnutí na bitevním poli. Kreml zkrátka není schopný přiznat fakta, historické dokumenty či důkazy. Přihlášení se k odpovědnosti je jednoduše čin, jenž příznivcům Kremlu nahání hrůzu.

Autofobie – strach ze samoty

Ze starořeckého αὐτός (autos) – „samotný“, „sám“, „já“, „stejný“, φόβος (phóbos) – „strach“, „fobie“

Snad žádný jiný strach se v dezinformační činnosti Kremlu neprojevuje tak výrazně, jako obava z nedoceněnosti, nemilovanosti a z toho, že bude ignorován. Kolem 350 dezinformačních kauz v databázi se týká „rusofobie“ – konceptu založeného na tom, že Rusko nikdo nemá rád. Viděli jsme, jak je „rusofobie“ využívána k osvětlení postupu NATO proti Rusku, politiky Litvy a západní žurnalistiky.

Demofobie – strach z davu

Ze starořeckého δῆμος (demos) – „prostý lid“ a φόβος (phóbos) – „strach“, „fobie“

Protesty, masová společenská hnutí a občanská společnost jsou dalšími velkými strašáky, jichž se Kreml bojí. Západ rozpoutal další vlnu „barevných revolucí“, aby oslabil vliv Ruska a Číny, podobně jako anglosaští politici rozpoutali občanskou válku v Rusku před sto lety. Téměř 500 dezinformačních kauz v databázi souvisí s myšlenkou, že jakýkoli veřejný protest, ať je to v Bolívii, Honkongu, na Ukrajině nebo ve Venezuele, je vždy výsledkem machinací vnějších sil.

Eleuterofobie – strach ze svobody

Ze starořeckého ἐλευθερία (eleuthería) – „svoboda“ a φόβος (phóbos) – „strach“, „fobie“

Tento strach úzce souvisí s demofobií a allodoxafobií. Projevuje se jako hluboko zakořeněná obava z pluralismu názorů a nesouhlasu. Každý, kdo vznáší otázky vůči orgánům moci, je považován za nástroj rozvratu a podněcovatele revoluce. Není možné zpochybňovat činnost úřadů a nebýt přitom účastníkem nějakého spiknutí. Svoboda vyznání není například ničím jiným než plánem USA na vymýcení křesťanství.

Efebifobie – strach z teenagerů

Ze starořeckého ἔφηβος (éphēbos) – „mládež“ a φόβος (phóbos) – „strach“, „fobie“

Greta Thunberg, švédská školačka, která stála v zárodku hnutí „Školní stávka za klima“ je objektem kremelských obav již několik měsíců. Z její „války s bílými lidmi“ tuhla kremelským politickým technologům krev v žilách. Prokremelská dezinformační média o hnutí mladých ekologických aktivistů stále opakují podobné výroky.

Mysofobie – strach z bakerií

Ze starořeckého μύσος (musos) – „nečistota“ a φόβος (phóbos) – „strach“, „fobie“

Arabské služby Kremlem vlastněného Sputniku se snaží prezentovat laboratoř Centra Richarda Lugara v Gruzii jako laboratoř, která vyvíjí nové viry a onemocnění, čímž opět opakují mnohokrát vyvrácený příběh, jenž se poprvé objevil na počátku toku 2016. Již tenkrát byly podobné dezinformace vyvráceny jako lži a jsou jimi dodnes.

Toto samozřejmě není ani zdaleka úplný seznam kremelských fobií. Mohli bychom zmínit ještě europofobii, ukrajinofobii, xenofobii, natofobii, polonofobii a mnohé další. Prokremelská dezinformační média tímto odrážejí stav strachu a paniky.

Zdroj: EU vs Disinfo