pssi-paper-disinformation

Česká republika a Slovensko, země s relativně malou ruskou menšinou a jen hrstkou ruskojazyčných médií se před nedávnou dobou staly dějištěm nového fenoménu – pro-kremelské propagandistické kampaně šířené v češtině a slovenštině v médiích a na webech, které navzdory své tvrdé rétorice nemají žádnou přímou spojitost s Kremlem.

Paper „Proruská dezinformační kampaň v České republice a na Slovensku: Typy médií šířící proruskou propagandu, jejich charakteristika a nejvíce používané argumenty“ nabízí stručný přehled proruských dezinformačních aktivit, které se odehrávají v obou zemích, identifikuje často používané narativy a poukazuje na podobnost argumentace, kterou využívají proruská média bez jakýchkoli formálních vazeb na Rusko ve srovnání s těmi, které byly založeny a jsou financovány Ruskou federací.

Autor: Ivana Smoleňová, Prague Security Studies Institute