Zdroj: EUvsDisinfo

Síť poslušných následovníků Kremlu

„The saker of vineyard“ je blog penzionovaného pracovníka Švýcarského červeného kříže žijícího na Floridě a bránícího Rusko proti nevyzpytatelnému Impériu. The Saker se stal franšízou pro mezinárodní sít prokremelských hlasů, s pobočkami v Německu, Itálii, Latinské Americe a Rusku. Co znamená Saker? Saker je druh sokola, endemicky se vyskytujícího ve stepích Eurasie. Název blogu je anagramem blogerova jména.

Blog spojuje ruské nacionalistické skupiny a se severoamerickými antisemitskými skupinami, ruské komunisty s francouzskými a italskými pravicovými aktivisty. Propojuje uživatele, kteří se považují za oddané křesťany s militantními buřiči. Jde o úspěšnou franšízu ve světě dezinformací.

Kdo je tedy Saker? Začněme s původní, anglicky psanou verzí stránky. Blog je registrován na Islandu. Začal jako skromná blogová stránka v roce 2007, a pomalu se vyvinul v mezinárodní značku. Heslem stránky je „Zastavte válku Impéria proti Rusku“. Autor sám sebe popisuje jako člověka, který je: „Neuctivý k sociálním dogmatům a normám, protivící se a vzdorující autoritám, přirozeně rebelující a agresivní, do morku kostí oponující téměř všemu, se svobodomyslným náhledem.“

Saker působí jako vskutku ohromný chlapík s integritou, který si nenechá nic diktovat. „Protivící se autoritám“. V hlouhi duše by asi všichni chtěli být jako Saker. Jeho vzdor je však bohužel do velké míry jednostranný. Oddaně totiž souzní se vším, co řekne Kreml – Ukrajina je vedena nacisty, baltské státy jsou agresivní, Rusko přináší mír do Sýrie. Doslova cokoliv o čem Kreml lže, je věrně zopakováno Sakerem: M17, Skripal – dokonce i pěvecká soutěž Eurovize je interpretována v kremelském stylu.

Zlé impérium

Skutečným nepřítelem Sakera je Impérium. Heslem Sakerova blogu je „Zastavte válku Impéria proti Rusku“. A není to jen tak ledajaké staré impérium, je to anglo-sionské impérium.

Saker k tomu podrobně uvádí: „Americké impérium je řízeno elitou velikosti 1% obyvatel (nebo méně), kterou lze nazývat hlubokým státem („deep state“) tato elita sestává ze dvou základních skupin – Anglosasů a židů – tyto dvě skupiny jsou k sobě z části nepřátelské (tak jako a SS a SA, trockisté a stalinisté) ale sdílejí 1. rasistický náhled na zbytek lidstva, 2. mesiášskou ideologii, 3. silný sklon k násilí, 4. posedlost hamižností a penězi a jejich schopností korumpovat. A proto pracují společně.

Saker má po ruce odpověď pro každého, kdo by výše uvedené prohlášení považoval za rasistické či antisemitistické: Je mi to jedno.

Spojené dezinformace

Saker je silně začleněn jak do Kremlem kontrolovaných sítí, tak do místních amerických konspiračních skupin. Saker a South Front sdílí obsah. Zvláštní sekce stránky Saker je věnována zprávám od South Front. Saker sám přispívá na stránky v Kanadě, ve Spojených státech a ruským nacionalistickým skupinám. Stránka obsahuje výběr z různých zdrojů zpráv – nejblíže má k ruskému státu či k oligarchickým strukturám, kanálu RT, Sputniku, New Easter Outlook, Strategic Culture Foundation, South Front, News Front a dalším přispívatelům do databáze dezinformací vedené EUvsDisinfo.

Čtenost stránky je ohromující – data od Similarweb ukazují, že tato stránka měla za květen více než 360 000 návštěvníků. Většina z nich pochází ze Spojených států, někteří z Kanady.

Saker je rozhodně ústřední konspirační webovou stránkou. Pro její úspěch je klíčové spojení lehce levicového antikolonialistického nastavení – ukazujícího Ameriku jako zlou sílu globální politiky- s tradičním pravicový přístupem k Židům, Muslimům, LGBT komunitě atd. Výřečně podporuje ortodoxně křesťanské hodnoty, dokud bude ortodoxnost řízená Kremlem.

Franšíza The Saker se vyvinula v komunitu. Sakerovi čtenáři mohou sdílet tipy na další čtení, co pěstovat a jak zůstat zdravým, seznam „spolehlivých“ prokremelských zpráv je udržuje spokojené a v pohodlí jejich bubliny. Vyskytuje se ve velkém množství jazykových mutací. Anglická verze odkazuje na francouzskou, italskou, španělskou, srbskou a ruskou. A při troše snahy lze najít také německou verzi a zaniklou novozélandskou.

Duch „vzdoru proti autoritám“ samozřejmě prorůstá hluboko celou komunitou.

Síť Saker sdílí IP adresy. Všechny vyjma francouzské a německé verze, jsou registrovány u stejného hostingu ve Spojených státech, NameCheap Inc. na Floridě.

Všechny tyto stránky samozřejmě sdílí obsah poskytovaný panem Sakerem osobně. Konec konců je to jeho síť, kde je, jak se sám prezentuje, „benevolentním diktátorem“. Další obvyklí přispívatelé často přispívají do různých částí prokremelské sítě. Z různých úhlů společně útočí na anglo-sionské impérium. Někteří se soustředí na část anglosasů, další na imperialismus jiní na prvek sionismu. V Sakerove menu si každý vybere něco pro sebe.

Mužné ctnosti

V čem tedy spočívá napojení na Rusko? Zaprvé, v Sakerovo loajalitě a následování kremelských narativů. Zadruhé, je to výměna obsahů výhradně v rámci prokremelské sítě, a za třetí, – někteří z autorů ruské verze Sakera jsou úzce spojeni s ruskými nacionalistickými kruhy. Pod svým občanským jménem Andrei Raevski, Saker pravidelně přispívá pro webovou stránku Svobodnaya Pressa, jednu z nejvlivnějších platforem ruských nacionalistů, nepřátelskou k Ukrajině a s nostalgií po SSSR.

Saker je úspěšným nástrojem k oslovení mezinárodního publika. Má neurčitě intelektuálský přístup s příměsí filosofie, teologie a pochybných zdrojů. Je to útulné, izolované místo, upevňující jakýkoliv druh předsudků a bigotnosti, umožňující čtenářům se oddávat nenávisti a zároveň předstírat že jsou rozumní a racionální, odvážní a pravdomluvní, bašta svobodných lidí vzdorujících autoritám, tedy pokud ta autorita není Kreml.