Zdroj: Ukrinform

Ukrajinský institut národní paměti zahajuje novou oblast své činnosti.

V jejím rámci bude institut šířit znalosti o minulosti jižních, stepních oblastí Ukrajiny a bude bourat ruské imperiální mýty o historii severního Černomoří, informuje tiskové oddělení institutu.

„První fází této osvětové kampaně s názvem Jih bez mýtů bylo vytvoření série animovaných filmů o raných dějinách Oděsy, města Dnipro a Mariupolu. Video o Oděse, které institut prezentoval 13. srpna, kampaň odstartovalo,“ píše se ve zprávě.

Podle iniciátora projektu, zástupce předsedy Ukrajinského institutu národní paměti Volodymyra Tiliščaka, měl nápad udělat animované video s hip-hopovým doprovodem za cíl srozumitelným způsobem přiblížit mladému publiku málo známá fakta z historie stepních oblastí jižní Ukrajiny.

„Proto u nás kozáci skenují QR-kódy, aby se něco dozvěděli o území, na které přijíždějí, kupci si objednávají ochranku, převoz přes řeku a nocleh on-line a kozáčtí plukovníci si dělají reklamu na billboardech. Přes tento odlehčený styl se však video zakládá na faktech a konkrétních historických událostech,“ vysvětluje Tiliščak a zároveň děkuje skupině historiků, kteří pomáhali s ověřováním faktů, konkrétně Olehu Repanovi, docentovi z katedry ukrajinských dějin Dniprovské národní univerzity O. Hončara.

Kampaň Jih bez mýtů má podle autorů za cíl zbavit dějiny severního Černomoří rozšířeného ruského imperiálního diskursu. Objektivní historie tohoto kraje zahrnuje také dějiny Krymského chanátu, Polska a kozácké dobytí stepních oblastí. Tyto narativy jsou v ukrajinské společnosti málo známé. Například to, že dávno před příchodem Ruského impéria docházelo k rozvoji měst a čilému obchodování.

Počínaje obdobím vlády ruské carevny Kateřiny II. se začal aktivně prosazovat kolonizační diskurs o tom, že na území severního Černomoří přineslo civilizaci právě Rusko, která tato území vybojovala na Osmanské říši. Tak vznikl koncept tzv. Novoruska jako nových zemí dobytých Ruskou říší. Na základě tohoto konceptu byly vytvořeny mýty o tom, že města v této oblasti založilo Rusko. Aby se tyto mýty trvale uchytily, změnily ruské říšské úřady názvy měst v regionu. Oděsa je příkladem tohoto přejmenovávání. Město bylo již od 15. století jako Kočubejev, později Chadžibej a teprve na konci 18. století dekretem Kateřiny II. bylo město přejmenováno na Oděsu. Současné Rusko pak zmíněné mýty využívá jako ospravedlnění své agrese proti Ukrajině.

Ukrajinský institut národní paměti informoval, že v budoucnu plánuje vytvořit videa jiných formátů, videokolekce o dějinách tzv. Jižní Ukrajiny, razítko a vydání tematických publikací. Rovněž se ve městě Dnipro bude konat vědecká konference o historii tzv. Jižní Ukrajiny s účastí vůdčích ukrajinských výzkumníků.

Zdroj: Ukrinform