Zdroj: Ukrajinska pravda

Prezident Volodymyr Zelenskyj schválil rozhodnutí Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny ze dne 2. února 2021 o uvalení sankcí na ukrajinského politika Tarase Kozaka a regionální provozovatele kanálu 112-Ukraina.  

Zdroj: Ukazy prezidenta (Výnosy prezidenta)

Doslova: „Schválení rozhodnutí Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny ze dne 2. února 2021 O uplatnění zvláštních osobních, ekonomických a jiných omezujících opatřeních (sankcí).“

Podrobnosti: Sankce byly uvaleny na člena Parlamentu Ukrajiny Tarase Kozaka ze strany Opoziční platforma – Za život, a to na dobu 5 let.

Sankce zahrnují:

1) blokaci aktiv – dočasné omezení práv vlastníka užívat svůj majetek a nakládat s ním;

2) omezení obchodních operací;

3) omezení, částečné nebo úplné zrušení letů, přepravy a dopravy zdrojů na území Ukrajiny;

4) zamezení odvodu kapitálu z Ukrajiny;

5) pozastavení plnění ekonomických a finančních závazků;

6) zrušení nebo přerušení licencí a jiných povolení, jejichž získání (existence) je podmínkou pro vykonávání určitých činností;

7) úplný nebo částečný zákaz obchodování s cennými papíry, jejichž emitenty jsou osoby, na které se v souladu s daným zákonem vztahují sankce;

8) ukončení vydávání povolení a licencí pro dovoz na Ukrajinu ze zahraničí nebo vývoz měny z Ukrajiny, omezení vydávání hotovosti na platební karty vydané rezidenty jiných států;

9) zákaz převodu práv na objekty duševního vlastnictví a technologií.

Na pět let byly také uvaleny sankce na kanály 112-Ukraina, NewsOne, ZiK – Novyj format, Ariadna TV, TV Vybor, Partněr TV a Liděr TV, Teleradiokompanija 112-TV, Novini 24 godini, Novi komunikacii.

Sankce na kanály zahrnují:

1) blokaci aktiv;

2) zamezení odvodu kapitálu z Ukrajiny;

3) pozastavení plnění ekonomických a finančních závazků;

4) zrušení nebo přerušení licencí a jiných povolení, jejichž získání (existence) je podmínkou pro vykonávání určitých činností;

5) zákaz používání radiofrekvenčních zdrojů Ukrajiny;

6) ukončení poskytování přenosových služeb/distribuce televizních programů/poskytování telekomunikačních služeb a používání veřejných telekomunikačních sítí; aj.

Potvrzení: Podle ukrajinského zákona o sankcích je lze uplatňovat v zahraničí a vztahují se na zahraniční právnické osoby, právnické osoby spadající pod zahraniční právnické osoby nebo fyzické osoby bez trvalého pobytu, cizince, osoby bez občanství a také subjekty vykonávající teroristickou činnost.

Zdroj: Ukrajinska pravda