De propagandadruk op de EU uit Rusland en islamitische terroristische groeperingen groeit, waarschuwen leden van het Europees Parlement in een resolutie waar woensdag op is gestemd. Doel is om de waarheid te verdraaien, angst te zaaien, twijfel te veroorzaken en de EU te verdelen. Om anti-EU-campagnes tegen te gaan, stellen de leden een task force voor om de kleine “strategische communicatie” van de EU te versterken en meer te investeren in bewustmaking, onderwijs, online en lokale media, onderzoeksjournalistiek en informatievaardigheden.

“Ik had de taak om de propaganda van zowel statelijke als niet-statelijke actoren te beschrijven. We hebben er veel transformaties van gezien. Wat de Russische Federatie betreft is de situatie nu duidelijk. Na de annexatie van de Krim en de agressie in het oosten van Oekraïne zijn veel landen zich bewust van haar desinformatie en manipulatie “, zei rapporteur Anna Fotyga (ECR, PL). “Dit rapport was – tijdens de voorbereiding ervan al – eveneens doelwit van vijandige propaganda”, voegde ze eraan toe.

De resolutie benadrukt dat de EU desinformatiecampagnes moet voeren en propaganda tegen moet gaan uit landen, zoals Rusland, en niet-statelijke actoren, zoals Daesh, Al-Qaeda en andere gewelddadige jihadistische terroristische groeperingen.

Vijandige propaganda tegen de EU en haar lidstaten is bedoeld om de waarheid te verdraaien, twijfel te veroorzaken, de EU en haar Noord-Amerikaanse partners te verdelen, de besluitvorming te verlammen, het in diskrediet brengen van de EU-instellingen en aanzetten tot angst en onzekerheid onder de EU-burgers, zegt de tekst .

Rusland probeert te verdelen

Europarlementariërs waarschuwen dat het Kremlin haar propaganda tegen de EU sinds de annexatie van de Krim en het voeren van hybride oorlog in de Donbas heeft opgeschroefd. Zij merken op dat “de Russische regering gebruik maakt van een breed scala aan hulpmiddelen en instrumenten, zoals denktanks […], meertalige tv-zenders (bijvoorbeeld Russia Today), pseudo-persbureaus en multimediadiensten (bijvoorbeeld Sputnik) […], sociale media en internettrollen, het uitdagen van democratische waarden, Europa te verdelen, het verzamelen van interne steun en het creëren van de perceptie van mislukte staten in de oostelijke buurlanden van de EU”.

De resolutie benadrukt dat het “Kremlin politieke partijen en andere organisaties binnen de EU financiert” en betreurt de “Russische steun aan anti-EU-troepen”, zoals extreemrechtse partijen en populistische krachten.

Daesh richt zich op de EU

Aangezien de EU en haar burgers belangrijke doelwitten zijn van Daesh, doen de Europarlementariërs een beroep op de EU-lidstaten om nauwer samen te werken om de maatschappij te beschermen tegen wervingsacties en het versterken van weerbaarheid tegen radicalisering. Ze stellen eveneens voor om een tegenverhaal van Daesh te ontwikkelen, “onder meer door empowerment en een grotere zichtbaarheid van de mainstream moslimgeleerden die de geloofwaardigheid van Daesh-propaganda delegitimeren.”

Informatievaardigheden

Om anti-EU-campagnes tegen te gaan, stellen Europarlementariërs voor om te investeren in bewustmaking, onderwijs, online en lokale media, onderzoeksjournalistiek en informatievaardigheden, die het burgers mogelijk maken om media-inhoud kritisch te analyseren. Het is evenzo belangrijk om de communicatie aan te passen aan specifieke regio’s, met inbegrip van de toegang tot informatie in de plaatselijke taal, zegt de tekst.

De resolutie stelt ook voor om de samenwerking tussen de EU en de NAVO op het gebied van strategische communicatie te verdiepen, de negen man sterke strategische communicatie task force van de EU te versterken en meer steun te geven door de mediaveerkracht in de buurlanden van de EU te stimuleren.

De resolutie werd goedgekeurd met 304 stemmen voor en 179 tegen, met 208 onthoudingen.

Door Europarliament