Deze week is Christi Anne Hofland, directeur van het America House, gastvrouw van het StopFake Nieuws. De fakes van deze week zijn onder meer: Clinton steelt de verkiezingen met voorgedrukte stembiljetten, censuur op de berichtgeving over de dood van militant Motorola, beweringen dat West-Oekraïne bij Polen hoort en discrepanties in aantallen oorlogsslachtoffers.