Сайтът за проверка на факти Stopfake.org се появи на 2 март 2014. Инициатори за създаването му са преподаватели, студенти и възпитаници на Могилянската школа по журналистика и програмата за журналисти и редактори Digital Future of Journalism.

Към проекта се присъединиха журналисти, редактори, програмисти, преводачи и всички, на които не е безразлична съдбата на Украйна и нейният народ.

В самото начало основната цел на командата беше да проверява и опровергава изопачената информация и пропагандата за случващото се в Украйна, които се разпространяваха в СМИ. Но впоследствие Проектът се превърна в информационен хаб, където се анализира кремълската пропаганда във всички нейни аспекти и прояви.

Ние се опитваме да изследваме не само влиянието на пропагандата в Украйна, но и нейните методи за въздействие в други страни и региони  ‒ от Сирия и Турция до страните в Европейския съюз и бившия Съветски съюз.

Нашата команда постоянно се увеличава, към нас се присъединяват медиапрофесионалисти, които проверяват, редактират, превеждат и разпространяват информация на десет езика: руски, английски, испански, румънски, български, френски. италиански, холандски, чешки и немски.

Можете да четете нашите материали на сайта Stopfake.org, да ни гледате в интернет и на местните телевизионни канали в Украйна, на канала Ukraine Today, да слушате подкастовете и радиопрограмите, да общувате с нас в социалните мрежи.

Обръщаме Вашето внимание на факта, че проектът StopFake.org не е свързан и не се подкрепя финансово от правителствени организации в Украйна. Ние сме журналистическа организация, чиято главна цел е проверка на информацията, подобряване на медиаграмотността на аудиторията и борба за ясно разграничаване на журналистическите факти и пропагандата.

Ние не само опровергаваме отделни факти, но и създаваме архив на пропагандата, анализираме тази информация, провеждаме тренинги за верификация на информацията за различни групи, участваме в конференции и семинари.

Отначало Проектът се крепеше на ентусиазма на създателите си, но след това продължихме своята дейност благодарение на даренията на нашите читатели. Освен тях през 2015 година финансова подкрепа ни оказаха «Международният фонд «Възраждане», «Националният фонд за подкрепа на демокрацията», Министерството на външните работи на Чехия, посолството на Великобритания в Украйна и The Sigrid Rausing Trust.

Командата на проекта Stopfake: Бабак Артем, Бородийчук Богдан, Боряк Ала, Витковский Артем, Воерцио Мауро, Гешел Вадим, Гонтар Марго, Дейниченко Руслан, Димитрова-Мартинюк Соня, Жданова Мария, Залиток Кира, Леско Олег, Леско Олег, Мосендз Алина, Набожняк Алексей, Панин Юрий, Пинскер Оксана, Пуриш Михаил, Романюк Виктория, Тисячна Людмила, Федченко Евгений, Халупа Ирена, Черноус Анна, Юркова Олга (автор на идеята), а също наши активни читатели-разобличители на фейкове.

Командата на Проекта изказва благодарност на колегите, които на различни етапи помагаха за създаването и развитието на Stopfake: Авраменко Денис, Арчер Гай, Венжик Екатерина, Воронов Игор, Дуцик Диана, Карпенко Ксения, Колцов Михаил, Кукулевский Никита, Кушнир Людмила, Лепетун Ян, Матичак Татяна, Михайлив Дария, Мищенко Нина, Морфет Елизавета, Старова Хелга, Чурина Елена, Шанковский Олег.

 

Всички желаещи могат да се присъединят към нашата команда и да окажат морална и интелектуална подкрепа.

Ако сте срещнали неправдива информация, молим Ви да съобщите на e-mail: [email protected]