За нас

Сайтът за проверка на факти Stopfake.org се появи на 2 март 2014. Инициатори за създаването му са преподаватели, студенти и възпитаници на Могилянската школа по журналистика и програмата за журналисти и редактори Digital Future of Journalism. Към проекта се присъединиха журналисти, редактори, програмисти, преводачи и всички, на които не можаха да останат безразлични към съдбата на Украйна и нейния народ по време на окупацията на Крим и войната в Донбас.

В самото начало основната цел на командата беше да проверява и опровергава изопачената информация и пропагандата за случващото се в Украйна, които се разпространяваха в СМИ. Но впоследствие Проектът се превърна в информационен хаб, където се анализира кремълската пропаганда във всички нейни аспекти и проявления.

Ние се опитваме да изследваме не само влиянието на пропагандата в Украйна, но и нейните методи за въздействие в други страни и региони  ‒ от Сирия и Турция до страните в Европейския съюз и бившия Съветски съюз.

Нашата команда постоянно се увеличава, към нас се присъединяват медиапрофесионалисти, които проверяват, редактират, превеждат и разпространяват информация на единадесет езика: руски, английски, испански, румънски, български, френски, италиански, холандски, чешки, немски и полски.

Можете да четете нашите материали на сайта Stopfake.org, да ни гледате в интернет и на местните телевизионни канали в Украйна, да слушате подкастовете и радиопрограмите, да четете вестника „Правото ти да знаеш„, да общувате с нас в социалните мрежи.

Обръщаме Вашето внимание на факта, че проектът StopFake.org не е свързан и не се подкрепя финансово от правителствени организации в Украйна. Ние сме журналистическа организация, чиято главна цел е проверка на информацията, подобряване на медиаграмотността на аудиторията и борба за ясно разграничаване на журналистическите факти и пропагандата.

Ние не само опровергаваме отделни факти, но и създаваме архив на пропагандата, анализираме тази информация, провеждаме тренинги за верификация на информацията за различни групи, участваме в конференции и семинари.

Отначало Проектът същуствуваше на доброволни начала, но след това продължихме своята дейност благодарение на даренията на нашите читатели. Освен тях през 2015 година финансова подкрепа ни оказаха «Международният фонд «Възраждане», «Националният фонд за подкрепа на демокрацията», Министерството на външните работи на Чехия, посолството на Великобритания в Украйна и The Sigrid Rausing Trust.

Командата на проекта Stopfake: Баловсяк Надежда, Боболович Павел, Бородийчук Богдан, Вадим Гешел, Витковский Артем, Воерцио Мауро, Гешел Вадим, Гонтар Марго, Дейниченко Руслан, Димитрова-Мартинюк Соня, Жданова Мария, Залиток Кира, Кочмар-Тимошенко София, Кучерява Наталия, Ладика Олексий, Леско Олег, Леско Олег, Мауро Воерцио, Мосендз Алина, Набожняк Алексей, Панин Юрий, Патрик Фелчер, Пинскер Оксана, Пуриш Михаил, Раднюк Ала, Романюк Виктория, Тисячна Людмила, Федченко Евгений, Халупа Ирена, Черноус Анна, Чуранова Елена, Юркова Олга (автор на идеята), Ален Гиймол, Галина Шимански-Гаер, а също наши активни читатели-разобличители на фейкове.

Командата на Проекта изказва благодарност на колегите, които на различни етапи помагаха за създаването и развитието на Stopfake.

Ако сте срещнали неправдива информация, можете да ни съобщите на e-mail: [email protected]

Тук можете да се запознаете с подробен отчет за нашата дейност през 2016-2017 (на украински и английски):