Изследвания

Фейковете, които проектът StopFake опроверга през 2014-2017: наративи и източници

В аналитичния отчет са представени резултатите от изследване, проведено от сътрудници на StopFake на основата на архивната ни база с опровергани съобщения на руските медии. През първите четири години от своето съществуване проектът StopFake опроверга над хиляда фалшиви новини. В това изследване ние представяме резултатите от количествения анализ на фейковете, опровергани от командата на StopFake. Изследователите от StopFake използваха контент-анализ за индексиране на събрания материал, като отчитаха произхода и тематиката на фейковете, за да

Хибридната война като предизвикателство за националната сигурност на България

Михаил Найденов за Bulgaria Analytica Хибридна война не се обявява, а вместо това се води. Атакуваните държави твърде често не осъзнават, че са жертва на хибридно въздействие. Това преди всичко е война на възприятията и там е насочен първият удар. Целта е възможно най-дълго поддържане на неяснота и объркване сред държавното ръководство и обществото. В този контекст особено вредна е подривната роля на местни фактори, който подпомагат действията на агресора. Тяхната

Повечето от украинците считат, че онлайн-медиите и социалните мрежи са главните източници на пропаганда

StopFake представи изследването си „Осведоменост и отношение към проблема с дезинформацията и пропагандата в СМИ“ Целта на изследването на проекта StopFake бе да се установи нивото на осведоменост и отношението на украинците към дезинформацията, информационните манипулации и пропагандата в СМИ. Изследването се състоеше от две части: репрезентативно проучване и дискусия във фокус-групи. По този начин бяха проследени общите тенденции в нагласите и мнението на населението към споменатите проблеми, от една страна,

Руският модел на пропаганда е „Пожарен маркуч, от който се изливат потоци лъжи“

От 2008 година насам, след нахлуването в Грузия (а може би дори от по-рано), в руския подход към пропагандата настъпиха сериозни изменения. Русия използва успешно нови канали и меседжи, за да подкрепи анексията си на Кримския полуостров през 2014 г., участието си конфликти в Украйна и Сирия, и срещу съюзниците на НАТО. Наричаме този модел „пожарен маркуч с потоци лъжи“, защото в съвременна Русия той притежава две отличителни черти: голямо количество канали

МН17 след две години. Изследване на информация от открити източници

Днес излиза новият отчет на Bellingcat „МН17 след 2 години. Изследване на информация от открити източници“. В него са събрани резултатите от изследванията през последните две години на Bellingcat, посветени на гибелта на „Боинг-777“ на Малайските авиолинии на 17 юли 2014 година. За този отчет командата на Bellingcat помоли специалисти от различни области на науката да анализират различни веществени доказателства, свързани с гибелта на МН17. Особен интерес представлява работата на д-р

Сообщить о фейке
StopFake
Спасибо за информацию. Сообщение успешно отправлено и в скором времени будет обработано.
Report a fake
StopFake
Thanks for the information. Message has been sent and will soon be processed.
Suscribirse a las noticias
¡Gracias! La carta de confirmación ha sido mandada a su correo electrónico
Подписаться на рассылку
Спасибо! Письмо с подтверждением подписки отправлено на Ваш email.
Subscribe to our newsletter
Thank you! A confirmation letter has been sent to your email address.
Абонирайте се за новините
Благодарим Ви! На Вашия email е изпратено писмо с потвърждение.
S’inscrire à nos actualités
Merci! Une lettre de confirmation a été envoyé à votre adresse e-mail.
Sottoscrivi le StopFake News
Grazie per esserti iscritto alle news di StopFake ! Una mail di conferma è stata inviata al tuo indirizzo di posta elettronica
Meld je aan voor het StopFake Nieuws
Bedankt voor het aanmelden bij StopFake! Er is een bevestigingsmail verzonden naar je emailadres.
ZGŁOŚ FEJKA
StopFake
Thanks for the information. Message has been sent and will soon be processed.
Subskrybuj
Thank you! A confirmation letter has been sent to your email address.