2016-10-17_20-11

От 2008 година насам, след нахлуването в Грузия (а може би дори от по-рано), в руския подход към пропагандата настъпиха сериозни изменения. Русия използва успешно нови канали и меседжи, за да подкрепи анексията си на Кримския полуостров през 2014 г., участието си конфликти в Украйна и Сирия, и срещу съюзниците на НАТО.

Наричаме този модел „пожарен маркуч с потоци лъжи“, защото в съвременна Русия той притежава две отличителни черти: голямо количество канали и меседжи, и безотговорен стремеж към разпространението на полуистини и дори откровени лъжи. Както отбелязва един от наблюдателите, „новата руска пропаганда забавлява, обърква и шокира аудиторията“.

Освен това съвременната руска пропаганда има още характерни признака. Тя е оперативна, непрекъсната, в нея няма никаква логика, но пък използва принципа на многократното повторение.

Интересното е, че някои от тези свойства директно противоречат на общоприетата представа за ефективно влияние и на съобщенията на правителствата или източниците във военните ведомства, които традиционно залагат на истината и достоверността, и избягват противоречията. Въпреки че Русия игнорира тези традиционни принципи, тя все пак успява да постигне известни успехи в рамките на своя съвременен пропагандистки модел или чрез директно убеждаване и влияние, или за сметка на объркването и изопачаването, или чрез дискредитацията на иначе достоверните репортажи и съобщения.

Можете да прочетете резултатите от изследването в PDF-формат тук.

Автори: Кристофър Пол и Мириъм Метюз, RAND