Zdroj: Radio Svoboda

 

Britská vláda odmítla používání termínu „fake news“ (falešné zprávy) a rozhodla se místo něj používat termín „dezinformace“.

Již dříve britský parlament doporučil přestat používat výraz „fake news“, který podle názoru poslanců nemá přesnou definici. Označení „falešné zprávy“ může znamenat jak nepřesnost nebo chybu v textu, tak i „zahraniční zásah do demokratických procesů“. Vláda Spojeného království souhlasila s tímto stanoviskem a navrhla, aby byl termín „falešné zprávy“ nahrazen termínem „dezinformace“ ve smyslu „úmyslného vytváření a šíření lživých nebo zmanipulovaných informací s cílem oklamat nebo mást publikum a také pro svůj politický, finanční nebo osobní prospěch“.

V roce 2017 se slovní spojení fake news stalo výrazem roku podle jednoho z předních slovníků anglického jazyka, Collins English Dictionary. Slovník samotný vysvětluje výraz fake news jako „nepravdivé, často senzační informace, které se šíří pod maskou zpráv“.

V Evropské unii byla zřízena pracovní skupina pro boj s falešnými zprávami. Francie připravuje speciální zákon.

 

Zdroj: Radio Svoboda