Източник: Радио Свобода

Британското правителство се отказа от използването на термина fake news (фалшиви новини) и реши да го замени с думата „дезинформация“.

Преди това препоръката да не се използва терминът „фалшиви новини“ прозвуча от британския парламент, тъй като според него този израз няма точно определение. Под „фалшиви новини“ може да се има предвид както неточности или грешки в текста, така и „намеса на чуждестранни държави в демократичните процеси“. В правителството на Великобритания се съгласиха с това мнение и предложиха думите „фалшиви новини“ да се заменят с „дезинформация“ в смисъл „преднамерено създаване и разпространение на фалшива или манипулирана информация с цел да се излъже или да се заблуди аудиторията, а също за получаването на политическа, финансова или лична изгода“.

През 2017 година изразът fake news стана фразата на годината според версията на един от водещите речници на английския език – Collins English Dictionary. Речникът обяснява израза „фалшиви новини“ като „фалшива, често сензационна информация, разпространявана под прикритието на новина“.

В Европейския съюз бе създадена работна група за борба с фалшивите новини. А във Франция се разработва специален закон.

Източник: Радио Свобода