Zdroj: Alexandra Vagner pro Rádio Svoboda

Bezpečnostní informační služba (BIS) potvrdila snížení aktivity takzvaných trollů, kteří šíří proruské narativy na českém internetu po vyhoštění ruských diplomatů z velvyslanectví v Praze v souvislosti se zapojením ruských tajných služeb do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích. Ve svém pravidelném měsíčním reportu o tom informovala i organizace Čeští elfové, která tyto aktivity analyzuje. „Máme podobné údaje, víme o tom“, zareagoval na dotaz novinářů představitel BIS Ladislav Šticha. „Momentálně analyzujeme přesné příčiny“.

„Registrujeme snížení počtu zpráv na sociálních sítích, které, jak předpokládáme, vytvářeli pracovníci působící v Česku… Rusko se s největší pravděpodobností stáhlo přibližně od 19. do 26. dubna“, psalo se v reportu za duben, který byl zveřejněný na stránce Českých elfů. Později byla tato pasáž z textu odstraněna.

19. dubna byli pracovníci ruského velvyslanectví v Česku vyhoštěni v souvislosti s odhalením zapojení dvou předpokládaných agentů GRU Alexandra Miškina a Anatolije Čepigy do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích, během nichž zemřeli dva občané České republiky. Ještě předtím byla na českém internetu zaregistrována masová kampaň, jejímž cílem bylo šířit informace o ruské verzi událostí. Snížení aktivity trollů po vyhoštění diplomatů potvrzují i představitelé české společnosti Semantic Visions, která také analyzuje dezinformace na internetu.

Sémantická analýza slov, které byly nejčastěji používány během dezinformační kampaně v Česku – ve středu je slovo Rusko.

Podle slov Ladislava Štichy prověřuje Bezpečnostní informační služba jako jednu z verzí snížení aktivity trollů to, že se jejich „farma“ nacházela přímo na ruském velvyslanectví. Ruské velvyslanectví v Praze oznámilo, že jeho pracovníci se nikdy nezabývali a nezabývají šířením dezinformací na internetu. „Toto není součástí ruské diplomatické tradice“, prohlásili představitelé velvyslanectví.

Představitel Českých elfů Vít Kučík také považuje verzi, podle které se farma trollů nacházela přímo na ruském velvyslanectví, za málo pravděpodobnou. V rozhovoru pro Rádio Svoboda mluví o tom, jak se v Česku šíří proruské narativy, kolik obyvatel je pod jejich vlivem, a že konstatovat sám fakt snížení aktivity trollů podporujících proruské narativy a jeho příčiny bude možné až v delším časovém horizontu:

Skutečně zaznamenáváme snížení aktivity trollů, což koreluje s výjezdem pracovníků ruského velvyslanectví v Česku. Ale podle nás je nezbytné to ještě dodatečně prověřit. Chystáme se analyzovat dostupné informace. Proto o tom momentálně nemůžeme podrobněji mluvit. Čeští elfové se nezabývají přímo aktivitou trollů, ale spíše analýzou zahraničních dezinformačních kampaní v českém kyberprostoru. V případě Česka jde v první řadě o ruský kyberprostor. Už několik let pozorujeme, že právě z tohoto prostoru se šíří konkrétní zprávy a narativy, jejichž cílem je ovlivňovat naši společnost.

Tři pravdy: Němci vraždili, Američané bombardovali, Rusové osvobodili“. Snímek z reportu organizace Čeští elfové o dezinformacích na českém internetu

Pokud jde o diskuse na sociálních sítích a zpravodajských portálech, tak je samozřejmě analyzujeme a už delší dobu registrujeme konkrétní komentáře, které nelze nazvat spontánními diskusemi občanů, ale spíše by se daly charakterizovat jako propaganda. Takové komentáře mají obvykle nepřirozené množství lajků a srdíček, kterými se takové komentáře na sociálních sítích hodnotí. Množství neautentických zpráv v diskusích se v poslední době skutečně snížilo. Ale musíme prověřit, jestli jde o dočasné nebo trvalé snížení aktivity. K tomu potřebujeme více času.

Potvrzujete, že v Česku existuje „farma trollů“?

S největší pravděpodobností lze mluvit o tom, že existuje. A máme nepřímé důkazy toho, že je spojena s ruským velvyslanectvím, ale odpověď na tuto otázku je stále předmětem zkoumání.

Když potvrzujete snížení aktivity, je možné ji spočítat v procentech například v porovnání s tím, jaká byla dříve?

Mluvíme o komentářích v internetových diskusích, které jsou velmi malou částí dezinformací v českém kyberprostoru. Dezinformační kampaně na internetu pokračují, články na portálech a posty na sociálních sítích se objevují stejně jako dříve. V tom žádné snížení aktivity nepozorujeme. Máme ale méně neautentických informačních komentářů v internetových diskusích, hlavně na Facebooku, ale i jiných místech. Trollové se hlavně účastní diskusí a často reagují za pomoci lajků a srdíček na komentáře svých kolegů s cílem ovlivnit veřejné mínění.

Když mluvíte o neautentických informačních komentářích, jakých témat se týkají?

Abych mohl odpovědět na tuto otázku, tak musím říct něco o struktuře dezinformačních kampaní. Ty se skládají ze tří základních prvků: články na dezinformačních portálech, řetězové emaily s propagandistickým nebo nepravdivým obsahem a sociální sítě (hlavně Facebook, Twitter nebo Instagram). Nejpopulárnější sociální sítí v Česku je Facebook. Tam se objevují posty, pod kterými vzniká aktivní diskuse. V případě dezinformačních kampaní lze mluvit o jejich specifickém obsahu – interpretacích událostí tak, jak je šíří oficiální ruské úřady a organizace. Ty se šíří v češtině za pomoci sítě výše popsaných stránek. Když mluvím o ruských interpretacích, tak nemám na mysli názory obyčejných ruských občanů, ale informace, které šíří Putinův režim.

V jakých situacích to probíhá?

„Když hrozíš zpoza monitoru Putinovi a pak se mrkneš na mapu“ Snímek z reportu organizace Čeští elfové o dezinformacích na českém internetu

Jako příklad mohu uvést incident v Černém moři, kdy Rusko zadrželo dvě ukrajinské lodě a zatklo námořníky, kteří se na nich nacházeli. Tehdy tuto událost Ukrajina i Západ interpretovali jinak než Rusko. Po tomto incidentu začaly struktury, které na českém internetu šíří dezinformační kampaně a které sledujeme, podchycovat a šířit ruskou verzi toho, co se stalo. Z nedávných událostí lze zmínit výbuchy v muničních skladech ve Vrběticích, kde bylo zjištěno, že se v nich chvíli předtím pohybovali dva agenti a že výbuchy měla na svědomí ruská rozvědka. V tu dobu dezinformační portály a stránky šířily interpretaci těchto událostí, která neodpovídala faktům a výsledkům českého vyšetřování.

Jak velký vliv mají podobné dezinformační kampaně? Jaké procento společnosti má sklony tyto narativy přijímat a věřit jim?

Vše záleží na konkrétní události. S jistotou ale můžeme říct, že pod vlivem těchto dezinformačních kampaní jsou desítky procent obyvatel Česka. Vnímáme to jako problém. Existují údaje sociologických šetření, které to potvrzují. V průběhu roku 2020 vedlo Rusko cílenou kampaň spojenou s pandemií koronaviru. Zprávy, které byly základem této dezinformační kampaně, přijalo 20–30 procent české společnosti. Jde o různé konspirační teorie ohledně koronaviru, nesouhlas s očkováním a konkrétně pochybnosti ohledně západních vakcín.

Z našeho pohledu se jedná o značné bezpečnostní riziko. A zároveň bych rád zdůraznil, že dezinformační kampaně neslouží dobrým vztahům mezi oběma zeměmi. Jde o různé geopolitické zájmy Ruské federace a Evropské unie a v souvislosti s tím i České republiky. Tuto situaci značně zhoršují dezinformační kampaně, které jednak vyvolávají nespokojenost s českou západní orientací (vyvolávají antipatie k EU a NATO a západním spojencům Česka) a druhak posilují témata, která mají potenciál dělit a polarizovat společnost, tedy postavit občany proti státu nebo proti nějakým společenským skupinám. Důsledkem toho je negativní vnímání Ruska částí obyvatel. Pokud by k tomu nedocházelo, tak by vztahy mezi oběma zeměmi byly lepší.

Jaké jsou mechanizmy dezinformačních kampaní?

Příklad dezinformační kampaně na českém internetu proti vakcínám schváleným v Evropské unii a Česku. Snímek z reportu organizace Čeští elfové

Základní tok dezinformací vzniká v Rusku a potom se dostávají na místní portály. V Česku existuje několik portálů, které publikují články vyjadřující ruské postoje. Potom vznikají řetězové emaily nebo se objevují komentáře na sociálních sítích s odkazy na články. Na sociálních sítích existují uzavřené skupiny, které tyto informace šíří, ale existují i otevřené skupiny. Některé z nich mají i desítky tisíc členů. Potom vznikají diskuse, které napomáhají šíření těchto narativů. Pokud jde o řetězové emaily, tak existují centra, kde se vytvářejí, která je dokáží rozeslat desítkám a stovkám uživatelů internetu.

Lze mluvit o tom, že v Česku existuje síť placených pracovníků, kteří se zabývají těmito dezinformačními kampaněmi?

Většina z těchto lidí placena není. Na první fázi vzniku dezinformační sítě se evidentně podíleli profesionálové. Nyní jsme v druhé fázi, kdy lze mluvit o jistém ekosystému, jehož účastníci šíří dezinformace vlastními silami. Většina z nich to nedělá za peníze. Zároveň je ale určitě možné a blízké pravdě tvrzení, že centrum šíření těchto informací může být koordinováno někým zvenčí – lidmi pod vlivem ruských tajných služeb. Ve zveřejněném článku na téma aktivity trollů to nebylo napsané přesně: jakoby údajně „farma“ měla fungovat na ruském velvyslanectví. Já osobně pochybuji o tom, že taková „farma“ přímo na velvyslanectví existovala, spíše se nacházela někde jinde, ale o určité míře koordinace podle mě v tomto případě mluvit lze.

Zdroj: Alexandra Vagner pro Rádio Svoboda