Figure of the week: 55%

Materiály publikované v rubrice „Kontext“ nejsou nepravdivé. Zveřejňujeme je, abychom Vás informovali o událostech a trendech informační války vedené Ruskou federací.

Od května do července 2019 bylo 55% všech zpráv v ruském jazyce na Twitteru, které se týkaly přítomnosti sil NATO v pobaltských zemích a Polsku, zveřejněno tzv. boty, tj. falešnými účty. Tato čísla přinesla studie vydaná The NATO Strategic Communications Centre of Excellence. Údaje poukazují na nárůst aktivity falešných účtů ve srovnání s druhým čtvrtletím letošního roku, kdy výsledkem jejich práce bylo 47% všech tweetů na dané téma. Boti jsou falešné účty, které pouze sdílejí nebo tweetují cizí manipulativní obsah.

Co píšou na Twitteru?

Rusky píšící boti se zajímali zejména o vojenská cvičení NATO, která se v té době konala v pobaltských zemích a v Polsku. Podle zmíněného institutu NATO, který v posledních třech letech studoval činnost těchto falešných účtů, je zde ve skutečnosti využíván vcelku jasný modelový postup: Ve chvíli, kdy se konají vojenská cvičení prozápadních sil, jejich pokrytí v prokremelských médiích je systematicky zveličováno nastrčenými účty.

Dezinformační síť se aktivuje za účelem popularizace článků, které publikuje Sputnik a propagace příběhů se širšími dezinformačními narativy, podle nichž se NATO údajně snaží prohloubit konfrontaci s Ruskem, používá falešné záminky k obklíčení Ruska a ohrožuje světovou bezpečnost (více zde). Současně jsou země, které pořádají mezinárodní vojenská cvičení, vylíčeny jako váleční štváči.

Mezitím boti v angličtině, byť méně aktivní než na začátku roku, aktivně šíří zprávy s prokremelskou propagandou o rozhodnutí USA nasadit další vojenské jednotky v Polsku. Toto rozhodnutí je podle prokremelských médií provokací namířenou proti Rusku a porušením dříve uzavřených smluv (i když ve skutečnosti se nejedná o nic z toho).

Co je nového ve světě botů?

Studie o činnosti falešných účtů také odhalila dramatické změny v jejich taktice na Twitteru. Protože se tato platforma snaží bránit podezřelým aktivitám, útočníci se přizpůsobují tak, aby nebyli detekováni.

V roce 2017 byla většina těchto falešných účtů – botů, tzv. post-boti, tedy účty šířící běžné textové zprávy s titulky zpráv nebo odkazy. Za pouhý rok začal počet botů tohoto typu klesat, i když ne tak rychle, jak se očekávalo kvůli jejich primitivitě. Dnes tento typ účtů představuje na Twitteru stále více než 25% všech rusky píšících falešných účtů.

V posledních dvou letech také došlo k nárůstu počtu ruských „zpravodajských botů“. Tento typ automatické publikace ve skutečnosti používá značné množství důvěryhodných médií, která tak duplikují informace ze svých webových stránek. V ekosystému dezinformační sítě se však „zpravodajští boti“ používají k distribuci obsahu z nedůvěryhodných nebo falešných zpravodajských serverů. Nárůst počtu těchto účtů je s největší pravděpodobností způsoben skutečností, že odstranění účtů, které zdánlivě patří zpravodajským agenturám, je méně pravděpodobné.

Od léta 2017 až do současnosti se podle Centre of Excellence objevují tzv. trollící komentátoři, tj. falešné účty, které píšou zprávy na Twitteru pouze jiným uživatelům. Jejich cílem je zaplavit účty novinářů a organizací falešnými komentáři, aby znemožnili smysluplné diskuse. S ohledem na měnící se taktiku koordinované produkce falešného online obsahu je obzvláště důležité zlepšit naši schopnost ji definovat.