Zdroj: EU vs Disinfo

V následujícím článku se něco dozvíte o vývoji informačního prostředí souvisejícího s pandemií nemoci covid-19 a vakcinaci v zemích Východního partnerství a Ruska pro období od začátku února do konce prvního březnového týdne 2021.

Každá velká krize systému veřejného zdravotnictví probouzí fámy, konspirační teorie a záměrně šířené dezinformace o původu viru a o tom, kdo zvítězí a kdo skončí jako poražený v následné krizi komunikační sféry. Se zaváděním pravidel nového života se vlády, hromadné sdělovací prostředky a zdravotníci zapojují do veřejného dialogu a vznikají nové narativy. Něco podobného se stalo i v případě krize související s pandemií nemoci covid-19. Přibližně před rokem informoval server EU vs Disinfo o tom, v jak velkém rozsahu šíří prokremelská média narativy a dezinformace o konspiračních teoriích směrované na publikum z EU a sousedních zemí. Dnes, kdy se pozornost postupně přesouvá od covidu-19 na očkování proti této nemoci, opět analyzujeme různé narativy a registrujeme pokusy o manipulaci. Boj s virem se také změnil, konkrétně v boj za propagaci vakcíny Sputnik V.   

Valná většina narativů o šíření vakcín z prokremelských médií popisuje vakcínu Sputnik V jako nekonečné obecné blaho nebo efektivní a bezpečný prostředek, po kterém je velká poptávka po celém světě. Rusko je vykresleno země, která pomáhá jiným zemím do mnohem větší míry než jiné země a regiony. Prokremelská média prohlašují, že Rusko je lídrem „očkovací diplomacie“ 1

Sputnik V doma a v zahraničí (a kolik lidí se ve skutečnosti naočkovalo?) 

V Rusku se vláda popisuje jako úřad, který předbíhá vlády jiných zemích v realizaci celostátního očkovacího programu, přestože úřady nezveřejňují systémové statistické údaje. Statistické údaje získané začátkem března Univerzitou Johnse Hopkinse však ukázaly, že v Rusku bylo naočkováno méně než 1 % obyvatel, zatímco průměr EU je 2,48 %. Absence oficiálních informací od ruských úřadů je pozoruhodná sama o sobě: proč údaje skrývají, když je Sputnik V tak skvělý? 

Při glorifikaci Sputniku V se prokremelská média soustředí na negativní aspekty realizace očkovacích programů v EU a vytváří tak zkreslený a zvrácený obraz EU jako instituce, která si s covidem-19 nedokáže poradit, protože očkovací programy jsou přerušovány nebo dočasně pozastavovány. Přitom všemožně zdůrazňují neshody mezi členskými státy EUvýhrůžky omezení exportu vakcín do zemí mimo EU a kritiku předsedkyně Evropské komise. Zvláštní místo v reportážích prokremelských médií zaujímají spory EU a společnosti AstraZeneca, spory EU a Spojeného království a protesty proti karanténním opatřením ve městech po celém kontinentu. 

Západ na mušce – prokremelská média posílila šíření dezinformací o covidu-19 a vakcínách

 „Za všechno může EU!“ (klasika) 

Instituce EU jsou obviňovány z údajného odporu vůči ruské vakcíně, nebo dokonce ze strachu z jejího úspěchu, a také z nerozhodnosti ohledně registrace vakcíny Sputnik V v EU. Prokremelská média na různých platformách a v různých jazycích tvrdí, že postoj EU vůči vakcíně Sputnik V se změnil – ze skeptického na pochvalný. Používané narativy se snaží zdůraznit dojem vítězství, které Sputnik V získal v „boji se skeptickým Západem“, ale zároveň se snaží manipulovat publikum tak, aby nabylo přesvědčení, že EU byla slabá a začala jednat pozdě a až po sílícím tlaku veřejnosti. Prokremelská média také tvrdí, že EU čelí dilematu: jak od Ruska koupit vakcínu, když jsou na něj uvaleny sankce? Zpráva o tom, že Evropská léková agentura začátkem března zahájila postupný přezkum Sputniku V, se ruskými a prokremelskými médii triumfálně šířila.

I nadále je aktuální téma zveličování negativních aspektů nebo otevřeného šíření dezinformací ohledně západních vakcín na covid-19, obzvlášť Pfizeru/BioNTechu. Zde prokremelská média zveličují údajné vedlejší účinky a tvrdí, že na očkování umírá mnoho lidí. Aby ilustrovala údajné nedostatky a rizika vakcín, zveřejňují ve svých zprávách i měsíce staré horory o obětech, které si vakcinace údajně vyžádala. Společnost Pfizer odsuzují za to, že vynechala klíčové kroky v procesu testování své vakcíny (dokonce bez ohledu na rozšířený fakt, že Sputnik V je na tom ve skutečnosti naprosto stejně), prováděla testování s fatálními následky a uváděla na trh vakcíny, které neprošly všemi fázemi testování a nebyly dotaženy na požadovanou úroveňOběma společnostem – Pfizeru i Moderně – se vytýká netransparentnost a do plusů ruské vakcíny je zařazena skutečnost, že výrobce i vakcínu vlastní stát. Podle posledních průzkumů veřejného mínění však od začátku března vzrostl počet Rusů, kteří mají o vakcíně pochyby a ještě se očkovat nechtějí, ze stabilních 50 % na více než 62 %.  

Průzkum týkající se pochybností o vakcinaci v Rusku. Zdroj: analytická agentura Levada-Center, 1. březen 2021.

Od chvíle, kdy se objevil životaschopný kandidát – vakcína Sputnik V – z ruských médií sponzorovaných nebo ovládaných státem téměř zmizely konspirační teorie propagující nejistotu a pochybnosti o očkování. Nicméně na některých kanálech sociální sítě VKontaktě se i nadále šíří konspirační teorie o covidu-19 a dezinformace o západních výrobcích vakcín. Jako příklady lze uvést články, jejichž titulky zní: „Bill Gates vymyslel koronavirus“; „Vakcíny se používají k ovládání populace a jsou jen záminkou, aby farmalobby vydělávala, protože způsobují nemoci a neplodnost“ nebo „Za zákazem fakenews o koronaviru stojí vlivné globálníosobnosti“. 

V zemích Východního partnerství vydávají ruská masmédia financovaná nebo ovládaná státem materiál v místních jazycích a propagují narativy velice se podobající těm, které vydávají jejich ruské mutace. Televizní kanál RT (dříve Russia Today – Rusko dnes) a spřátelená zpravodajská agentura Sputnik, jejichž odnože vydávají články v různých jazycích, jsou neuvěřitelně aktivní, jak dokládá tento přehled příkladů dezinformacíz naší databáze EU vs Disinfo [2]. 

Ve většině zemí Východního partnerství panuje ohledně vakcín značná skepse a vysoká míra pochybností: podle různých národních průzkumů z posledních několika měsíců se počet lidí pochybujících o očkování pohybuje od 30 % do více než 50 % populace. Lidé se bojí vedlejších účinků a často nemají přístup k informacím od důvěryhodných zdravotníků. Vlády zemí Východního partnerství přistupují ke komunikaci s veřejností o očkovacích programech různě: některé země mají spolupráci s veřejností dobře zvládnutou, nabízí zdravotní poradenství a bojují proti šíření konspiračních teorií. Společným problémem všech těchto zemí je relativní nedůvěra občanů ve veřejné instituce, což posiluje pochybnosti o účinnosti vakcín. Pasivně vedené osvětové kampaně nebo kampaně malého rozsahu dávají prostor narůstající skepsi a fámám o vakcínách. I nadále je velmi důležité aktivně odhalovat a vyvracet lživé a nebezpečné narativy.  

Průzkum týkající se pochybností o vakcinaci v Rusku. Zdroj: analytická agentura Levada-Center, 1. březen 2021.

 Situace v zemích Východního partnerství 

V Arménii bylo rozhodnuto o nákupu vakcíny AstraZeneca prostřednictvím platformy globální iniciativy pro vývoj vakcín COVAX a o nákupu vakcíny Sputnik V. Rusko darovalo vakcínu Sputnik V prvním 1020 lidem ochotným se očkovat. Informačnímu prostředí a veřejnému diskurzu v Arménii i nadále dominují témata související s důsledky konfliktu v Náhorním Karabachu a z nich plynoucí vnitropolitickou situací, proto hraje téma očkování proti covidu-19 menší roli. Dezinformace o vakcínách se v médiích objevují jen zřídka. V posledních měsících ale byly zaznamenány některé případy šíření dezinformací o vakcínách, které opakovaly narativy ruských médií a šířily se zdroji jako např. livenews.am nebo arménské divize zpravodajské agentury Sputnik. Dezinformační narativy se od tradičních zpráv liší a používají se k vyvolání strachu z očkování. Zde je několik příkladů: „Lidé očkováním riskují životy, ale nezískají zaručovanou ochranu a mohou být nakažliví“ nebo „Uměle vytvořený nový typ koronaviru (SARS-COV 2) v první fázi zničí populaci“.

V Ázerbájdžánu úřady média přísně kontrolují. Dezinformace ohledně očkování jsou méně očividné, ale stále přetrvává problém s váháním ohledně očkování: téměř 50 % respondentů v nedávných průzkumech veřejného mínění vakcinaci nepodporují nebo váhají, jestli jsou připraveni nechat se očkovat (dle údajů televizních kanálů apa.tv a Red Microphone nebo rádia Svoboda). Lidé s očkováním otálejí zejména kvůli nedostatku informací nebo obavám z vedlejších účinků. Ázerbájdžánská divize zpravodajské agentury Sputnik (Спутник.az) kopíruje výše popsané narativy z oficiálních ruských médií včetně dezinformací o domnělých rizicích spojených s vakcínami ze západu. To vše bude v budoucnu komplikovat vládní informační kampaně. Nebezpečné narativy o západních vakcínách byly dále podpořeny poté, co vedení iniciativy COVAX informovalo ázerbájdžánské úřady o zpoždění dodávek vakcín a sám ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev vyspělé země obvinil z nerovného a nespravedlivého rozdělování vakcín. Tato obvinění byla podrobně rozebrána v ázerbájdžánských médiích. 

V Bělorusku úřady rizika covidu-19 bagatelizují a pravděpodobně podhodnocují údaje o počtu nemocných a počtu úmrtí, nebo některé údaje zatajují. Úřady nezveřejňují údaje o celkové úmrtnosti od června 2020 (což samozřejmě vyvolává opodstatněné otázky o důvodech tohoto postupu). Podle odhadů nezávislých odborníků a pozorovatelů může být reálný počet zemřelých na covid-19 až 10–15x vyšší než oficiální čísla. 9. března 2021 účastníci Říjnového ekonomického fóra (Кастрычніцкі эканамічны форум) na základě oficiálních statistik o průměrném příjmu na obyvatele a úrovni spotřeby vypočetli, že průměrný roční počet obyvatel se v Bělorusku v roce 2020 snížil o 47 800 osob. Pro srovnání, v roce 2018 se průměrný roční počet obyvatel Běloruska snížil o 14 700 osob a v roce 2019 o 17 800 osob. Při zohlednění zanedbatelné míry emigrace a dalších faktorů mohou tyto výpočty poukazovat na přibližně 30 000 „zbytečných“ úmrtí v roce 2020. 

Pro zemi s populací 9,4 milionu obyvatel je rozsah očkovacího programu nedostatečný. Neexistují žádné veřejně dostupné údaje z průzkumů veřejného mínění nebo obecné ochotě populace nechat se očkovat. Podle oficiálních údajů bylo dosud k očkování použito něco přes 20 000 dávek ruské vakcíny Sputnik V a neznámý počet dávek čínské vakcíny Vero Cell. Neoficiální údaje svědčí o tom, že úroveň důvěry v dostupné vakcíny je nízká i mezi zdravotníky a že Bělorusové jsou ke zprávám úřadů o plánu hromadné vakcinace značně skeptičtí. 

V Gruzii mají dezinformace a nepravdivé informace o očkování značný vliv a nejaktivněji se šíří přes sociální sítě, konkrétně přes Facebook, kde skupiny odpůrců očkování šíří velké množství dezinformačních zpráv. Některé konspirační teorie a dezinformace o vakcínách pravidelně šíří některé média extrémní pravice a média napojená na Kreml. Ruská federální zpravodajská agentura Sputnik nadále využívá své kanály k šíření prokremelských názorů2. Jiná prokremelská média, zejména gruzínská divize NewsFrontGeworld.geSaginform.geTvalsazrisi.ge nebo Alt-Info.com také aktivně šíří nepravdivé zprávy o západních vakcínách, zejména o vakcíně Pfizer/BioNTech (a poslední dobou také o vakcíně společnosti AstraZeneca). Vládní informační kampaně se soustředily na tiskové konference ministra zdravotnictví a o něco méně na lživé zprávy nebo dezinformace o covidu-19, ačkoliv nedávno začala veřejná osvětová kampaň o zavedení očkovacích programů. Informační video o nové strategii vakcinace zpochybňuje a vyvrací nejčastější dezinformace. 

V Moldavsku se dezinformace a konspirační teorie o očkování šíří prostřednictvím okrajových webů, které jsou často zaměřeny proti očkování celkově nebo na náboženská témata. Prokremelská média včetně Sputnik.mdv rumunštině a web Mejdurecie.md vychvalují ruské vakcíny a ostře kritizují západní vakcíny a jejich výrobce. Prokremelská média se soustředí na neefektivní řízení EU ve věci vlastního očkovacího programu a jako protiklad mu staví úspěšně prováděné očkování v Rusku. EU z toho vychází jako systém, který není schopen vakcinaci účinně řídit, a postupně uznává úspěchy Ruska a ruské vakcíny. V titulcích zveřejněného materiálu se objevují tato spojení: „Covid-19 z laboratoře“, „Staří lidé „umírají jako mouchy, v USA a EU stovky úmrtí na vakcíny“. Místní pobočka agentury Sputnik zveřejnila článek s názvem „Účinnost vakcíny společnosti AstraZeneca používané i v Rumunsku je pouhých 10 %“. Titulky dalších médií, např. stránky Flux.md, nezůstávají pozadu a zní: „Izrael zavádí nacisticko-lékařský režim“ nebo „28letá zdravotní sestra zemřela na aneurysma pět dní po podání druhé dávky vakcíny Pfizer“.

Ukrajina je i nadále hlavním terčem ostré kritiky ruských federálních médií i místních prokremelských médií, protože odmítla povolit používání vakcíny Sputnik V. Podle prokremelského narativu, který šíří televizní kanál NTV, se tak stalo „na příkaz velvyslanectví USA, které Ukrajině zakazuje používat ruskou vakcínu, čímž ohrožuje ukrajinské životy“. Televizní kanál RT také tvrdí, že Ukrajina odmítá ruskou vakcínu z politických důvodů. Dezinformační kampaně, jejichž cílem je zesměšnit a očernit ukrajinské vedení, nadále využívají potíže při zavádění očkovacího programu, aby mohly kritizovat prezidenta Zelenského. Ruská a prokremelská média aktivně využívají své kanály na Facebooku a Telegramu a rozšiřují publikum, kterému svůj obsah sdílí. 

Foto: Očkování ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského proti covidu-19 během služební cesty do Luhanské oblasti. Zdroj: Kancelář ukrajinského prezidenta

V rámci boje s šířením dezinformací aktivně probíhá informační a komunikační kampaň o vakcínách. Vláda podporuje očkování v celé zemi s veřejnou podporou nejvyšších představitelů země. Podle zpravodajské agentury UNIAN je však opatrný postoj veřejnosti k očkování způsoben obecnou nespokojeností s opatřeními přijatými k řešení pandemické krize a obecným zklamáním z postupu úřadů.  

P. S. Poté, co byl tento článek připraven ke zveřejnění, se objevily a rychle šířily příspěvky a dotazy týkající se vedlejších účinků vakcíny AstraZeneca. Otázky, o nichž diskutovali profesionální zdravotníci a političtí lídři členských států EU, stejně jako informace Evropské lékové agentury, okamžitě převzala ruská státem ovládaná nebo financovaná média a využila příležitost k tomu, aby opět zveličovala existující falešné narativy a zdůraznila nebezpečnost vakcíny AstraZeneca, jakož i údajné naprosté selhání EU v boji s covidem-19 a úspěchy Sputniku V. to vše následně ovlivňuje veřejný dialog o očkování (příklady takového vlivu kvůli v nedávných programech hlavního federálního ruského televizního kanálu si můžete pustit zde nebo zde). 

A konečně, vzhledem k tomu, že „závody v očkovací diplomacii“ pokračují, je pozoruhodné, že očkování prezidenta Putina, o němž jsme tento týden informovali, nebylo veřejně prezentováno. Putin se obvykle nestydí ukazovat jako jezdec, potápěč, pilot, rybář apod. Když byl před třemi týdny očkován ukrajinský prezident Zelenskyj, před kamerami ve vojenské nemocnici u Luhansku, prokremelská média to okamžitě zpochybnila: „Nepíchá si jen vitamíny?“ A nyní, když ruské úřady rozhodně zahájily kampaň pro informování veřejnosti za využití všech mediálních platforem a vyzvaly všechny možné i nemožné osobnosti, aby očkování v situaci, kdy zemi opanují vážné pochyby a nerozhodnost, zda se očkovat, podpořily, kdo jiný by měl jít příkladem než hlava státu? 

Zdroj: EU vs Disinfo

[1] Pro srovnání: k 7. březnu mělo 46 zemí v té či jiné podobě povolení vakcíny Sputnik V. Použití vakcín společnosti AstraZeneca bylo schváleno v 49 zemích a vakcín společnosti Pfizer/BioNTech v 43.

[2] Příklady článků z různých zemí Východního partnerství: 

Arménie: „Rusko se s pandemií vypořádává lépe než mnohé [západní] země“  (Sputnik Armenija). 

Moldavsko: „Účinnost vakcíny AstraZeneca je pouze 10 %“ (Sputnik Moldova).  

Gruzie: „Společnost Pfizer testovala antibiotika na dětech v Nigérii. Testované osoby netušily, že jsou testovány. Zemřelo přibližně dvě stě dětí“ (Sputnik Abchazija), „Společnost Pfizer nemá téměř žádné zkušenosti s vývojem vakcín, zato má za sebou neuvěřitelné skandály“ (Sputnik Abchazija). 

Ázerbájdžán: „Kvůli nedostatku vakcín v Evropě se země nachází na pokraji očkovací války“ (Sputnik Azerbajdžan)