Mezi uživateli sociálních sítí se šíří článek, který tvrdí, že „vakcíny proti COVID-19 mohou vážně poškodit imunitní systém“. V článku je uvedena řada publikací, ačkoli žádná z nich nedokazuje, že očkování poškozuje vrozenou nebo získanou imunitu člověka. Spolu s článkem je také distribuováno video, ve kterém muž, který se sám nazývá doktorem, opakuje sérii manipulací a lží, které StopFake již dříve vyvrátil. Žádná z uvedených studií nepotvrzuje, že očkování proti COVID-19 poškozuje vrozenou nebo adaptivní imunitu. Vakcíny COVID-19 chrání před onemocněním podporou imunitní odpovědi na virus SARS-Cov-2. Přítomnost imunity získaná očkováním výrazně snižuje riziko rozvoje onemocnění a jeho následků.

Ve sdíleném článku se uvádí: „Stále více vědeckých prací ukazuje, že vakcíny proti koronaviru zvyšují riziko vážných onemocnění.“ Důvodem je údajně na protilátkách závislý nárůst infekce (pozn. red. fenomén, kdy protilátky specifické pro virus zvyšují pronikání viru). Článek zároveň odkazuje na přehled „možných nežádoucích důsledků mRNA vakcíny“. Je pozoruhodné, že tato recenze není vědeckou studií a její autoři jsou prohlašováni odborníky na informatiku a naturopatickou onkologii, jeden z typů alternativní medicíny (spíše než na důkazech). Lékařští experti z organizace Health Desk zároveň poznamenávají, že „v tuto chvíli neexistuje žádný ověřený důkaz o na protilátkách závislém nárůstu infekce v důsledku očkování proti COVID-19“.

Dodávají, že očkovaní prokazují ochranu před těžkým průběhem onemocnění, což by v případě závislosti na protilátkách nebylo. Dále se v publikaci odkazuje na německý institut Paula Elricha. Souvislost je však pouze vysvětlením tohoto jevu a náznakem, že „možnost vzniku na protilátkách závislého zvýšení infekce je obvykle zvažována jak v rané fázi vývoje vakcíny, tak v preklinických studiích a v klinických studiích. “ Materiál nezmiňuje vztah mRNA vakcín proti COVID-19 s rozvojem závislosti na protilátkách.

Také další citovaný článek z Journal of Infection se zabývá pouze potenciálním rizikem závislosti na protilátkách, nikoli prokázaným účinkem mRNA vakcíny COVID-19. Následující článek, který je citován na podporu tvrzení o poškození imunity, je přetiskem nizozemské studie. Na webu MedRxiv byly zveřejněny předběžné výsledky, které varují, že „studie nebyla recenzována, a proto ji nelze použít jako vodítko v klinické praxi“. Během této studie tedy bylo odebráno sérum a krev 16 účastníkům – před očkováním mRNA vakcínou proti COVID-19, po první a po druhé dávce očkování. Cílem bylo otestovat celkový účinek vakcinační mRNA na vrozené a adaptivní imunitní odpovědi. Vědci potvrdili, že vakcína byla 95% účinná v ochraně proti COVID-19, také se zabývali imunitní reakcí na nespecifické podněty (virové, plísňové a bakteriální). Zjistili, že v některých případech se imunitní reakce zvýšila a v jiných se snížila, takže vědci dospěli k závěru, že mRNA vakcína imunitní reakce ovlivňuje. O poškození imunity obecně se však v publikaci nepíše. Také v článku Deutsche Welle na stejné téma jeden ze spoluautorů této studie, Mihai Netea, potvrdil, že taková imunitní odpověď na nespecifické podněty byla krátkodobá a vědci nezjistili oslabení imunitního systému.

Ve svém závěru článek tvrdí, že poškození zdraví po očkování, od mírných poškození až po smrtelné následky jsou potvrzeny jistým „Dr. Seanem Brooksem, autorem 23 knih.“ Na přiloženém videu je zasedání školské rady v jedné z amerických vzdělávacích institucí, během kterého k mikrofonu přistoupí muž a tvrdí, že více než 20 let studoval medicínu. Je pozoruhodné, že pátrání po biografii Dr. Seana Brookse neodhalilo vědecké práce nebo knihy v této oblasti, zatímco na Amazonu jsou knihy od Brookse pouze na téma vzdělávání. Ve svém čtyřminutovém projevu uvádí řadu manipulativních nebo přímo nepravdivých tvrzení o vakcínách COVID-19.

Například jedno z mnoha mužových tvrzení, například že „každý, kdo dostane mRNA vakcínu, zemře během příštích pěti let“ StopFake již dříve vyvrátil. Takové předpovědi nejsou podpořeny žádným vědeckým výzkumem. Aby toho nebylo málo, Brooks uvádí, že všichni očkovaní „již nejsou lidé“. Dříve se video tohoto představení stalo virálním v anglickém segmentu a bylo analyzováno fact-checkery z Reuters a Oxford Observer. StopFake v předchozích článcích souvislost mezi očkováním proti COVID-19 a imunitou očkovaných již rozebíral.

Fake: Vakcína Pfizer oslabuje imunitní systém, Fake: 62 % lidí očkovaných proti COVID-19 má nevratné poškození srdce, Fake: Očkování vyčerpává imunitní systém člověka a dělá z něj „klienta farmaceutické mafie“ a Fake: Vakcíny jsou zbraně hromadného ničení, „vypínají imunitu“ člověka.