Vyvinutá očkovací náplast s mikrojehličkami není žádný čip. Tato technologie se v praxi nikde nevyužívá a je ve fázi experimentálního vývoje.

Ukrajinský antivakcinační aktivista Serhij Hula, jehož dezinformace tým StopFake již několikrát vyvrátil, zveřejnil další manipulativní video. Mluví v něm o novém vynálezu amerických vědců – očkovací náplasti. V dezinformačním videu se tvrdí, že vynález je ve skutečnosti „3D čip“, který je určen k implantaci do lidského těla. Cílem tohoto výdobytku je údajně „podstrčit“ vakcínu ještě většímu počtu lidí. Ve videu se uvádí, že „k implantaci tohoto čipu“ do těla „bude vynalezena“ nová hrozba pro lidstvo.

Screenshot z facebook.com: „To je neuvěřitelné! Nová čipová náplast jako očkovací injekce! To je konec!“

Vývoj očkovací náplasti nemá nic společného ani s „nanočipy“, ani s „implantáty“. Očkovací náplast je alternativou podkožních injekcí prostřednictvím injekčních stříkaček. Tyto náplasti se nevpravují do těla, nýbrž dočasně nalepují na kůži. Očkovací náplast není „3D čip“, navíc dvojrozměrné čipy vůbec neexistují.

Očkovací náplasti nejsou novým vynálezem. Vědci tuto technologii, jež má potenciál v budoucnosti konkurovat klasickým injekčním jehlám, zkoumají již více než deset let. Během této doby se v rámci technologickému pokroku mikrojehličkové náplasti zdokonalily díky přechodu z nerozpustných mikrojehliček na rozpustné. Výrazně se zlepšila také bezpečnost těchto náplastí.

Navzdory dlouholetému výzkumu vědců z celého světa jsou mikrojehličkové náplasti ve fázi experimentálního vývoje a nepoužívají se nikde jinde než ve výzkumných laboratořích. Různé studie, včetně práce vědců ze Stanfordovy univerzity, jsou prováděny pouze na laboratorních myších – na lidech nebyly dosud provedeny žádné klinické studie. Bez důkladného testování bezpečnosti a účinnosti této technologie pro lidský organismus a bez schválení vládními regulačními orgány se mikrojehličková náplast v medicíně používat nebude.

Práce vědců ze Stanfordovy univerzity a Severokarolínské univerzity v Chapel Hill je výjimečná zejména díky technologii použité k vytvoření samotných mikrojehliček. Vědci je vytiskli na 3D tiskárně a jako základ použili obyčejnou sacharózu. Právě tímto je vynález jedinečný, protože při tvorbě podobných náplastí se používá metoda formování a měkké litografie, jinými slovy, výrobek se vyrábí pomocí speciálních forem. Vědci ze Stanfordovy univerzity a Severokarolínské univerzity v Chapel Hill tvrdí, že formované mikrojehličky ve srovnání s jehličkami vytištěnými na 3D tiskárně prohrávají. Podle jejich názoru jsou vytištěné mikrojehličky mnohem tenčí a ostřejší.

Vědci ve svém prohlášení uvedli, že mikrojehličková náplast zajišťuje desetkrát silnější imunitní odpověď než běžná injekční metoda očkování. Vědci také uvedli, že očkovací náplast vyvolala 50krát vyšší specifickou protilátkovou odpověď než podkožní injekce.