Údaje německého Institutu Paula Ehrlicha (PEI), na které se odkazují autoři dezinformačních článků, tuto dezinformaci nepotvrzují. Ve zprávě tohoto institutu se lze dočíst o třech případech úmrtí ve věkové kategorii 12-17 let. V žádném z těchto případů nebyla doposud stanovena příčinná souvislost s očkováním. K datu 20. října 2021 bylo v Německu zaznamenáno 28 případů úmrtí na onemocnění covid-19 ve věkové kategorii 0–19 let.

Na internetu se šíří dezinformace, podle které mají děti třikrát vyšší pravděpodobnost úmrtí na očkování než na covid-19, který se údajně mezi dětmi vyskytuje velmi zřídka. Jako důkaz tohoto tvrzení uvádějí uživatelé údaje německého Institutu Paula Ehrlicha. Autoři podobných příspěvků dále tvrdí, že informace o závažných vedlejších účincích způsobených očkováním proti covidu-19 jsou zatajovány.

Screenshot z facebook.com: „Studie o dětském očkování: závažné vedlejší účinky jsou utajovány“

Institut Paula Ehrlicha je nejvyšším německým federálním orgánem odpovědným za schvalování a uvolňování státních šarží zdravotnických pomůcek, vakcín a lékařských přípravků a za monitoring bezpečnosti těchto léčiv.

Dne 20. září 2021 zveřejnil Institut Paula Ehrlicha monitorovací zprávu o bezpečnosti očkování vakcínou proti covidu-19 za období od 27. prosince 2020 do 30. srpna 2021. Zpráva uvádí, že v období od 31. května do 31. srpna 2021 bylo hlášeno 1 228 podezření na nežádoucí účinky u dětí a dospívajících ve věku 12–17 let (od června 2021 je v Německu povoleno očkovat dospívající od 12 let, kteří mají zvýšené riziko závažného průběhu onemocnění – pozn. red.). „Nejčastějšími příznaky byly bolest v místě vpichu, bolest hlavy, únava a horečka,“ uvádí zpráva.

Zpráva Institutu Paula Ehrlicha rovněž uvádí tři smrtelné případy ve věkové skupině 12–17 let. „Všechny tři případy se týkají dětí a mladistvých mužského pohlaví. Dva ze zemřelých trpěli závažnými chorobami, které měli již dříve. V jednom případě bylo hlášeno polyorgánové selhání, plicní krvácení, diseminovaná intravaskulární koagulace, septický šok a horečka, ve druhém případě horečka a oběhové selhnání a ve třetím případě plicní embolie. Ve všech třech případech zatím nelze posoudit příčinnou souvislost s očkováním. Příznaky a průběh se však ve všech třech případech liší. Nebyly zjištěny žádné klinické podobnosti,“ uvádí se ve zprávě institutu.

K datu 20. října 2021 bylo v Německu zaznamenáno 13 úmrtí na covid-19 u dětí ve věku 10–19 let a 15 úmrtí u dětí ve věku 0–9 let. Tvrzení, že děti mají třikrát vyšší pravděpodobnost úmrtí na vakcínu než na covid-19, je tedy nepravdivé.

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že ačkoli má většina dětí jen mírný průběh onemocnění covidem-19, virus dále šíří. „Děti mladší 18 let představují asi 8,5 % hlášených případů, přičemž v porovnání s ostatními věkovými skupinami dochází k relativně malému počtu úmrtí a onemocnění má obvykle mírný průběh. Byly však hlášeny i kritické případy,“ uvádí se na internetových stránkách WHO.

Studie ukazují, že téměř 2 % dětí, které prodělaly covid-19, mají některé příznaky, které trvají déle než osm týdnů. Ve vzácných případech se může u dospívajících po infekci covidu-19 vyvinout tzv. zánětlivý multisystémový syndrom, který je smrtelný.  

Tvrzení, že údaje o závažných vedlejších účincích po očkování proti covidu-19 jsou zatajovány, je rovněž nepravdivé. Institut Paula Ehrlicha pravidelně zveřejňuje zprávy o možných vedlejších účincích. Národní zdravotnické úřady v jednotlivých zemích, jako například americká Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), zveřejňují na svých webových stránkách podrobné informace o očekávaných nežádoucích reakcích a vzácných závažných vedlejších účincích po očkování vakcínou proti covidu-19. Existují také systémy upozornění na nežádoucí účinky vakcín, jako je VAERS v USA a EudraVigilance v Evropské unii, kde je možné nahlásit podezření na nežádoucí účinky.

StopFake.org již dříve vyvracel nepravdivé informace, podle kterých jsou vedlejší účinky vakcín proti covidu-19 údajně desetkrát závažnější než u vakcín proti chřipce.