Evropská unie uvažuje o vytvoření vlastní Sjednocené armády, která má údajně čelit Spojeným státům americkým: takto reagovala prokremelská propaganda na novou zprávu Evropského účetního dvora o možnostech EU zavést nový systém kolektivní obrany. Ruské státní médium RT Russian ujišťuje, že nová evropská iniciativa má protiamerický charakter a že bránit se prostřednictvím Sjednocené vojenské unie se EU chce právě před USA: „[Evropané] vidí v Američanech hrozbu a vlastní armáda EU bude zacílena na obranu ve všech směrech, konkrétně před USA. Je to adekvátní iniciativa, protože jakýkoli stát nebo unie států předpokládá, že hrozba se může objevit odkudkoli. V politice nezáleží na úmyslech, ale na možnostech,“ citují prokremelská média ruské experty.

 

Snímek z webu RT

 

Ve zprávě Evropského účetního dvora není ani jedna zmínka o tom, že se Evropská unie chystá odrážet „americkou agresi“ vytvořením Sjednocené armády. Jedná se o další fake, protože první odstavec dokumentu zdůrazňuje, že podnětem k rozvoji obranného sektoru v EU byla ruská agrese proti Ukrajině.

„Nedávné mezinárodní události vedly evropské vůdce k novému vymezení obrany jako klíčové oblasti politiky v souladu s rostoucími požadavky na bezpečnost ze strany evropských občanů. V posledních letech se ruská anexe Krymu, zesílení a diverzifikace bezpečnostních hrozeb a návrat soupeření mezi předními státy staly novým impulsem pro obrannou spolupráci EU,“ uvádí zpráva Evropského účetního dvora.

 

Zpráva Evropského účetního dvora

 

Zpráva navíc zdůrazňuje, že před počátkem ruské agrese na Ukrajině se výdaje na kolektivní obranu členských států EU rok od roku snižovaly a trend zvyšování výdajů se objevil relativně nedávno. Pro příštích šest let – tedy mezi lety 2021 až 2027 – navrhuje Evropská komise zvýšit financování zahraniční politiky a obranných iniciativ až na 22,5 miliard eur. Pro srovnání, od roku 2014 do roku 2020 tato částka činila jen 2,8 miliardy eur.

 

Zpráva Evropského účetního dvora

 

Podle zprávy však zástupci Evropského účetního dvora hodnotí pravděpodobnost vytvoření efektivní jednotné armády jako spíše nízkou. Hlavním problémem, kterému může budoucí aliance čelit, je duplikace již existující a úspěšné organizace NATO (odstavec VII). Dokument zdůrazňuje, že různé země EU mají různé vojenské priority. Například některé členské státy se zaměřují na územní ochranu před ruskými vojenskými hrozbami, zatímco jiné země se více zaměřují na problémy, které vznikají v severní Africe a na Středním východě: „některé členské státy mají tradici neutrality, zatímco jiné jsou ochotny účastnit se širokého spektra operací,“ píše se ve zprávě (odstavec 58). Zpráva rovněž uvádí, že NATO je stále hlavní strukturou kolektivní obrany, a je tedy logické ptát se, čím bude EU vytvořením nové armády schopná doplnit existující západní alianci.

 

Zpráva Evropského účetního dvora

 

Evropští auditoři dále vidí jako rizikové to, že v současné době neexistují řádné kontrolní systémy pro vytvoření efektivní jednotné armády. Zpráva zdůrazňuje, že některé koncepty jako „strategická autonomie“ nebo „Evropská armáda“, jsou stále příliš široké a vágní, a panuje proto zmatek mezi tím, co by členské státy měly dělat a co mohou reálně vytvořit (odstavce 60 a 61). „Obrana znamená vytvoření skutečných vojenských  s jasným potenciálem schopným zabránit případným hrozbám. Jestliže neexistují kritické faktory úspěchu a jestliže nebyly stanoveny jasné cíle, existuje riziko, že současné obranné iniciativy EU skončí ve slepé uličce a nakonec nepřinesou žádné výsledky,“ shrnul člen Evropského účetního dvora Juhan Parts, který je za dotyčnou zprávu odpovědný.