Evropský parlament měl přijmout rezoluci, ve které je Ukrajina jakožto nástupnický stát, „uznána vinnou za zločiny Sovětského svazu“. Podle prokremelských médií Evropský parlament vydal rezoluci věnovanou zachování historické paměti Evropské unie a událostí druhé světové války. V dokumentu se údajně uvádí, že Ukrajina „čelí dvojnásobné kritice“ – z pozice nástupnického státu SSSR a také země, kde bují formy neonacismu a xenofobie“. Vzhledem k tomu, že k takovému tvrzení neměla média žádný důkaz a v žádném oficiálním dokumentu EU nic podobného nezaznělo, prokremelské zdroje odkazují na to, že ukrajinská média údajně rezoluci zcela ignorovala, protože byla pro Ukrajinu „nepřijatelná“.

Velmi otevřeně řečeno (a v přijatém dokumentu je to tak chápáno), že sovětská armáda – se všemi svými čtyřmi ukrajinskými armádami – bylo okupantem. Miliony Ukrajinců (stejně jako sovětských vojáků jiných národností, kteří bojovali a zemřeli ve válce proti nacismu), jsou považováni za útočníky a ctít vzpomínku na tyto lidi, kteří zachránili Evropu před nacismem, je ve skutečnosti zločin,“ říká článek serveru Ukraina.ru.

Rezoluci o „Důležitosti evropské paměti pro budoucnost Evropy“ Evropský parlament přijal již 19. září, ale ruská média si jí všimla až po několika týdnech. Dokument se vůbec nezabývá mýtickou vinou Ukrajiny za druhé světové války, ale zločiny nacistického Německa, Sovětského svazu a jeho nástupce Ruska. Text uvádí, že to byly obě mocnosti –  nacistické Německo i Sovětský svaz, které rozpoutaly nejkrvavější válku století. Usnesení zdůrazňuje, že oba totalitní režimy spolupracovaly v politické, hospodářské a vojenské oblasti a prostřednictvím Paktu Molotov-Ribbentrop a jeho tajného protokolu se dohodly na rozdělení Evropy.

V dokumentu se uvádí, že poslanci Evropského parlamentu mají obavy z úsilí současného ruského vedení skrývat zločiny spáchané sovětským totalitním režimem a považují tyto snahy za „nebezpečnou součást informační války proti demokratické Evropě“. Text rovněž zdůrazňuje, že „Rusko zůstává hlavní obětí komunistické totality a že její transformace k demokracii bude i nadále zpomalována, dokud vláda, politická elita a politická propaganda nepřestane i nadále zakrývat komunistické zločiny a oslavovat sovětský totalitní režim.“ Tyto řádky ruská média ve svých materiálech již jaksi pozapomněla uvést, čímž zcela změnila vyznění celí rezoluce.

Navzdory tvrzením ruských médií na Ukrajině rezoluce Evropského parlamentu nebyla ignorována a rozhodně neunikla pozorností médií. Hlavní ukrajinská média vydala k dokumentu celou řadu materiálů. Dokument, který odsuzuje zločiny Sovětského svazu, kromě jiných uvítal i Ústav národní paměti Ukrajiny.

„Mezi zločiny těchto dvou totalitních režimů patří holocaust, deportace, poprava polských a lotyšských důstojníků, umělý hladomor na Ukrajině a vytvoření Gulagu. Nacistické činy byly odsouzeny během Norimberského procesu, zatímco ty komunistické stále čekají na své odsouzení,“ uvedl Ústav národní paměti.

Ruská propaganda neustále používá narativu o druhé světové válce a tvrdí, že SSSR údajně nikdy nebyl spojencem nacistického Německa a že sovětská okupace je mýtus. Přečtěte si více o těchto případech na  StopFake zde a zde.

Zde jsou k nahlédnutí snímky webů, na nichž se daná dezinformace objevila a doprovodné materiály:

Snímek webu Ukraina.ru

Snímek webu Evropského parlamentu

Snímek webu Evropského parlamentu

Snímek webu Ukrajinského institutu národní paměti

Snímek webu Evropejska pravda

 

Snímek webu nv.ua