Ukrajinská pravoslavná církev Moskevského patriarchátu oznámila, že při setkání patriarchů v Istanbulu nikdo neslíbil ukrajinské církvi autokefalitu. Tohoto oznámení se chytla i ruská média. Avšak vtip je v tom, že halyčský metropolita Emmanuil oznámil úplný opak. O tom, že konstantinopolský patriarcha obeznámil ruského patriarchu s rozhodnutím dát autokefalitu ukrajinské církvi, píší i zahraniční média, která se věnují církevní tematice.

Pravoslavná církev na rozdíl od katolické, nepodléhá plně jednomu centru, ale je rozdělena na většinou národní patriarcháty, které mají velkou rozhodovací autonomii (autokefalitu). Ukrajinská pravoslavná církev Moskevského patriarchátu je odnoží právě Patriarchátu v Moskvě, avšak na Ukrajině ještě působí zcela samostatná a na Moskvě nezávislá církev Ukrajinského patriarchátu.

 

Snímek webu ukraina.ru

 

Snímek webu news.church.ua

 

Tisková kancelář Ukrajinské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu (UPC MP) vydala prohlášení, že jakékoliv zmínky v ukrajinských médiích o tom, že v Istanbulu oznámili, že Ukrajinská pravoslavná církev bude mít autokefalitu, nejsou pravdivé. Podle Moskevského patriarchátu metropolita Emmanuil, který rozhodnutí komentoval, řekl pouze to, že se projednávají všechny možnosti autokefality, ale „odpovědné církevní orgány neoznámily, zda Konstatinopolský patriarchát hodlá tyto možnosti realizovat, pokud se nějaké najdou“.

Hysterie v ruských médiích pokračuje. Například v TASS vyšel článek „Představitel neuznaného Kyjevského patriarchátu se chystá zabrat veškerý majetek UPC“, ve kterém byl patriarcha Ukrajinské pravoslavné církve Kyjevského patriarchátu Filaret nazván „vůdcem rozkolníků“, jehož cílem je „rozšířit svůj vliv jakýmikoliv prostředky“. Zatímco v reportáži pořadu Věsti na programu Rossija-1 se divák dozví, že „na Ukrajině se rozkol a střet věřících staly politickým nástrojem. Ve své předvolební kampani se Porošenko rozhodl naplno využít téma náboženství, aby zachránil svoje nízké preference. Kyjev zahájil informační kampaň, v níž hlavní roli hrají církevní rozkolníci.“ Podobné články a témata se pravidelně objevují v prokremelských médiích.

 

Snímek webu @yevstr

 

Komentář halyčského metropolity Emmanuila, na který se odkazuje tisková kancelář Moskevského patriarchátu, zveřejnil i oficiální představitel Kyjevského patriarchátu arcibiskup Jevstratij.

„Jak víte, na Ukrajině je již více než 25 let rozkol a Konstantinopolský patriarchát se rozhodl projednat způsoby, jak Ukrajinské pravoslavné církvi udělit autokefalitu. Patriarchát se tak rozhodl již v dubnu a my jsme v tomto směru již podnikli jisté kroky, o čemž Konstantinopolský patriarcha informoval Ruského patriarchu Kirilla na společné schůzi.“

 

Snímek webu orthodoxia.info

 

Na stránce orthodoxia.info, který píše o církevních novinkách, se objevila zpráva: „Zástupce Konstantinopolského patriarchy Giorgos Ferdis, jak již zaznělo v jeho předchozím komentáři pro orthodoxia.info z Konstantinopole, oznámil patriarchovi Kirillovi, že bylo přijato rozhodnutí udělit Ukrajinské církvi autokefalitu“.

Tuto informaci rovněž potvrdil francouzský metropolita pro web orthodoxia.info: „Konstantinopolský patriarcha objasnil ruské delegaci, že rozhodnutí bylo přijato a spolu s tím byly podniknuty odpovídající kroky“.

Představitel UPC Kyjevského patriarchátu arcibiskup Jevstratij zároveň prohlásil, že „na základě výsledků jednání se Ukrajina může oddat opatrnému optimismu. Avšak je potřeba mít na paměti, že „ďábel se skrývá v detailech“.