Ruský web Ukraina.ru rozšířil zprávu o tom, že kriminalita na Ukrajině je nyní ještě vyšší než v „divokých“ devadesátých letech. Tuto informaci přetiskla také další média jako INFORMBJUROInfoPolkTIMES.com.ua a další.

 

Snímek z webu Ukraina.ru

 

Informaci o růstu kriminality na Ukrajině sdělil jmenovanému webu údajný expert v dané oblasti jménem Viktor Medviď, který je zároveň ředitelem poradenské společnosti William Invest Expert. Jednoduché vyhledávání na Googlu ovšem ukáže, že Viktor Medviď není expertem v žádné úzce vymezené oblasti, nýbrž se vyslovuje k nejrůznějším otázkám – k problému obchodování s lidmi, stavu silnic, zvýšení cen jízdného v metru, problémům dovozu zboží na Ukrajinu, perspektivám hyperinflace na Ukrajině… a tímto výčet jeho témat zdaleka nekončí.

Ve svém komentáři Viktor Medviď konstatuje, že v roce 2016 bylo zaznamenáno téměř 600 tisíc trestných činů (údaj nezahrnuje území Donbasu a Krymu), zatímco v roce 1996 to bylo pouze 550 tisíc. Expert shrnuje, že „v současnosti je úroveň kriminality prakticky o 10 % vyšší, než tomu bylo v letech nejvyššího stupně kriminality“.

StopFake se obrátil s žádostí o vysvětlení na právníka a výzkumníka v oblasti trestního soudnictví Jevhena Krapyvina, který odpověděl, že srovnávat statistiky celkového počtu zaznamenaných trestných činů z období do roku 2012 a po něm není korektní z toho důvodu, že v roce 2012 byl na Ukrajině přijat nový procesní trestní zákoník, podle kterého se nyní veškerá hlášení občanů registrují v tzv. Jednotném registru předběžných řízení. Z tohoto důvodu je nyní na jednom místě registrováno mnohem více trestných činů než v letech předcházejících. „Pro srovnání: v roce 2012 bylo registrováno 316 tisíc trestných činů a již v roce 2013 to bylo hned 539 tisíc (o 62 % více),“ vysvětluje Krapyvin.

Viktor Medviď se domnívá, že jedním z důvodů zvýšení počtu trestných činů na Ukrajině je zrušení Úřadu pro boj s organizovaným zločinem při ukrajinském ministerstvu vnitra, který zajišťoval „prevenci recidivy zločinců z organizovaných zločineckých skupin“. Právník Jevhen Krapyvin vysvětluje, že ani tato teze neodpovídá skutečnosti. „Likvidace Úřadu pro boj s organizovaným zločinem situaci ohledně organizované kriminality téměř nezměnila, a už vůbec ne její prevenci. Pracovníci úřadu nikam nezmizeli, nýbrž nadále pracují v oblasti kriminální policie,“ říká právník a dále objasňuje, že růst organizovaného zločinu může být zapříčiněn faktory jako sociálně-ekonomická situace, obrat nelegálních zbraní apod., nikoli však likvidace jednoho úřadu.

Co se týče hlavní Medviďovy myšlenky, že Ukrajina se vrátila do „divokých devadesátých let“, lze směle říci, že se jedná o manipulaci. Podle Krapyvina byla situace s podnikáním v devadesátých letech dána tím, že stát ztratil schopnost dohlížet na dodržování pořádku a tato absence kontroly státu byla vyplněna mafií a různými zločineckými skupinami, které charakterizovala dobrá organizovanost, zkušenosti s použitím síly a vyplnění prázdného místa na trhu práce. Za určenou mzdu se zabývaly nejen fyzickou ochranou podnikání, ale často také bankovnictvím, poradenstvím atd. V situaci, kdy jsou v pořádku základní funkce státu, existují elektronické registry, internet, sociální sítě atd., se již Ukrajina do stavu 90. let nevrátí.

Téma růstu kriminality na Ukrajině na pozadí ozbrojeného konfliktu na východě země je jedním z nejoblíbenějších cílů manipulace. Projekt Vox Ukraine provedl v roce 2016 fact-checking výroků ukrajinských politiků na toto téma a prokázal, že většina uváděných informací neodpovídá realitě a tyto informace jsou šířeny s cílem manipulovat veřejností a vzbuzovat strach.