Ruský propagandistický televizní kanál Cargrad zveřejnil nepravdivou zprávu o tom, že se Ukrajina údajně odmítá podílet na odminování Donbasu, a proto to za ni udělá Finsko.

Ve zprávě se říká: „Po odmítnutí Kyjeva vzít na sebe financování vyčištění Donbasu od min, které tam zanechali ukrajinští ozbrojenci, se tohoto úkolu ujalo Finsko.“

Ruské sdělovací prostředky již dříve obviňovaly Ukrajinu z toho, že vojáci i děti umírají kvůli „ukrajinským minám“. V první řadě se jedná o zakázané výbušniny – protipěchotní miny a nespravovaná zařízení. Tato obvinění však nebyla nijak doložena. Naopak v průběhu odminovávacích prací na území Operace spojených sil nacházejí ukrajinští pyrotechnici, kromě zvlášť nebezpečných improvizovaných výbušných zařízení, také výbušné systémy „Ochota“ (lov- pozn. překl.) nové modifikace, jež se nacházejí pouze ve výzbroji ruské armády.

Ukrajina se v roce 2005 připojilaOttawské úmluvě o zákazu protipěchotních min, a od roku 2012 postupně likviduje zakázané výbušniny. Během bojových operací ukrajinská strana využívá „civilizovaný způsob“ zaminování – jsou pokládána kontrolovaná zařízení a všechny skutečnosti o položení min jsou dokumentována a zaznamenána ve speciálních mapách.

S cílem minimalizace nebezpečí vzniku nehod, zveřejnilo ukrajinské ministerstvo obrany v roce 2018 mapu zaminovaných teritorií, resp. oblastí kontaminovaných výbušninami.

Ukrajina nikdy neodmítala odminování Donbasu. Příslušné aktivity na území kde probíhá Operace spojených sil, provádí současně Ozbrojené síly Ukrajiny (armáda), Státní zvláštní dopravní služba a Státní služba pro mimořádné situace (jednotky civilní ochrany). Kromě toho, od roku 2016 se procesu odminování účastní také mezinárodní nevládní organizace jako: The HALO Trust; Dánská odminovávací skupina (Danish Demining Group, DDG); a Švýcarská nadace pro odminování (Fondation suisse de déminage, FSD).

Koordinace aktivit odminovaní Ministerstva obrany Ukrajiny.

V lednu 2019 vstoupily v platnost příslušné právní předpisy – Zákon o činnosti zaměřené proti minám v Ukrajině. Zákon stanoví, že financování činností zaměřených na eliminaci min se provádí v rámci rozpočtových prostředků stejně jako z finančních zdrojů dárců.

Finské ministerstvo zahraničí potvrdilo, že je připraveno v rámci svých humanitárních aktivit přispět na odminování Donbasu částkou 600 tisíc euro. Ve zprávě se uvádí, že miny zůstávají nadále problémem, který v mnoha oblastech brzdí místní zemědělství a stavebnictví. Kromě Finska během posledního roku finanční pomoc určenou na  odminování poskytly také Velká Británie, Německo, NATO a další země a mezinárodní organizace.

Území vojenských operací na Donbase o rozloze 16 tisíc km2 je aktuálně jednou z nejzaminovanějších oblastí světa. Organizace The HALO Trust zaznamenala, v důsledku válečných událostí od roku 2014 na území Donbasu více než dva tisíce případů nehod souvisejících s minami a dalšími výbušninami.

Zde jsou k nahlédnutí snímky webů, na nichž se daná dezinformace objevila a doprovodné materiály:

Snímek webu Cargrad
Snímek webu rusnext.ru