Snímek webu Life.ru

Ruská média plní titulky: „Severoatlantická aliance zahájila přípravy na válku s Ruskem“. Dezinformační média publikovala řadu článků se stejným tvrzením: ruský generální štáb je přesvědčen, že NATO se blíží k hranicím Ruska a zvyšuje svou přítomnost podél hranic, aby zemi vtáhl do třetí světové války.  Jsou citováni „analytici“, podle kterých je hlavním znakem nadcházejících nepřátelských akcí skutečnost, že západní vedení údajně neskrývá svou „rusofobii“ a nadále militarizuje pobaltské země, Polsko, Rumunsko a Ukrajinu.

Podobné články jsou věnovány především setkání mezi šéfem ruského generálního štábu Valerijem Gerasimovem a zahraničními vojenskými atašé akreditovanými v Rusku. Gerasimova citovaly oficiální noviny ruských zbrojných sil Krasnaja Zvezda.

Je zajímavé, že z citace nevyplívá, že NATO brzy rozpoutá válku s Ruskem, propaganda zmanipulovala dokonce i slova ruského vojenského velení. Gerasimov se nechal slyšet, že „scénáře (vojenská cvičení – ed) naznačují cílenou přípravu NATO na použití svých jednotek ve velkém vojenském konfliktu.“ Na otázku o možnosti zahájení války v časové perspektivě do roku 2050 šéf ruského generálního štábu odpověděl záporně. „Podle našeho názoru v současné době neexistují žádné předpoklady pro rozsáhlou válku,“ shrnuje Krasnaja Zvezda slova náčelníka ruského generálního štábu.

V reakci na podobná tvrzení představitelé NATO zdůrazňují, že Aliance vždy zůstávala příznivcem míru. Opakovaně uvádějí, že činnosti bloku jsou vždy zaměřeny nikoliv na přípravu vojenských operací, ale na zabránění vojenských hrozbám.  Představitelé NATO i nadále připomínají a zdůrazňují, že Aliance pozastavila veškerou praktickou spolupráci mezi NATO a Ruskem právě kvůli destabilizujícím akcím Kremlu v roce 2014 a kvůli ruskému porušení suverenity a územní celistvosti Ukrajiny.

Taktéž zástupci NATO opakovaně zdůrazňují, že směřování Aliance není v žádném případě namířeno proti Rusku ani proti žádnému jinému státu. Cíle NATO jsou stanoveny v preambuli Washingtonské smlouvy z roku 1949. Hlavní zakládací dokument NATO říká, že země Aliance „jsou rozhodnuty spojit síly za účelem vytvoření kolektivní obrany a zachování míru a bezpečnosti“. Hlavní misí NATO tedy není vedení války, jak ráda a často hlásají ruská média, ale stabilita zúčastněných zemí a jejich obrana v případě konfliktu. Na rozdíl od Ruska, které úmyslně rozpoutává vojenské konflikty na území jiných zemí, jako tomu bylo v případě Gruzie a Ukrajiny.

Ruská teze, že jakákoliv snaha o rozšíření NATO je pokusem o „vydírání“ a „zastrašování“ Kremlu, je také manipulativní. V návaznosti na výsledky Varšavského zasedání v roce 2016 společné prohlášení zúčastněných zemí zdůrazňuje, že „Aliance se nesnaží o konfrontaci a nepředstavuje pro Rusko hrozbu“ (bod 14). Také NATO uvádí skutečnost, že délka pozemní hranice Ruska je o něco více než 20 000 kilometrů. Z toho pouze 1 215 km (méně než šestnáctina) je hranicí s členskými státy NATO. Aliance navíc zdůrazňuje, že právě Rusko rozšiřuje svou vojenskou přítomnost v řadě zemí: Gruzie, Moldavska a Ukrajiny. Navíc bez souhlasu samotných uvedených států.

Generální tajemník Aliance, Jens Stoltenberg, opakovaně vyzýval Rusko, aby přestalo expandovat na cizí území a zároveň prohlásil, že je třeba vést mírový dialog s Kremlem. „Rusko je náš největší soused a tak to zůstane. I když se naše vztahy nezlepší, musíme být schopni tyto obtížné vztahy zvládnout,“ řekl Stoltenberg. Generální tajemník NATO také trval na tom, že Aliance není ve stavu studené války s Ruskem. „Musíme reagovat na hrozby ze strany Ruské federace, když se rozhodne měnit hranice v Evropě, jako tomu bylo v případě Ukrajiny a Krymu.“ Zároveň ale nehledáme konfrontaci, nechceme novou studenou válku, “zdůraznil Stoltenberg (viz video 08.56-09.12).

Zde jsou k nahlédnutí snímky webů, na nichž se daná dezinformace objevila a doprovodné materiály:

Snímek webu Radio Sputnik
Snímek webu Krasnaja Zvezda
Snímek webu Krasnaja Zvezda
Snímek webu NATO
Snímek webu NATO
Snímek webu NATO