Nové varianty koronaviru jsou výsledkem genových změn viru. Jestliže virus ve velké míře cirkuluje v populaci, stoupá také pravděpodobnost virových mutací. Očkování může pomoci zamezit vzniku nových mutací a snížit tak rychlost přenosu viru.

Uživatelé sociálních sítí šíří dezinformaci, podle které očkování proti covidu-19 způsobuje vznik nových mutací viru. „Masová vakcinace v době, kdy virus cirkuluje v populaci, podněcuje virus k mutacím a ke vzniku nových, mnohem nebezpečnějších kmenů,“ tvrdí příspěvky některých uživatelů.

Screenshot youtube.com ke dni 26. 6. 2021, kanál JurAnalityka – Advokat Serhij Hula

Někteří uživatelé uvádějí jako zdroj informací prohlášení francouzského virologa a nositele Nobelovy ceny Luca Montagniera, který v nedávném rozhovoru uvedl, že očkování proti covidu-19 „vytváří nové varianty“ viru. V roce 2008 se Luc Montagnier stal jedním z držitelů Nobelovy ceny za fyziologii nebo medicínu za objev viru lidské imunodeficience. V posledních letech však byl tento vědec opakovaně kritizován svými kolegy za protivědecké koncepty. Tvrdil například, že dlouhodobé užívání antibiotik může vyléčit autismus a že virové částice mohou šířit rádiové vlny.

Nové varianty koronaviru jsou výsledkem změn v jeho genech. Genom SARS-CoV-2 se skládá z přibližně 30 000 znaků (nukleotidů), které jdou za sebou v přísném pořadí. Světová zdravotnická organizace (WHO) vysvětluje, že při replikaci každé nové kopie viru může dojít k chybě v kterémkoli z těchto článků, což má za následek vznik viru s mírně pozměněným kódem celého řetězce.

„Viry se neustále mění prostřednictvím mutací a očekává se, že se objeví nové varianty viru. Někdy se nové varianty objevují a zase mizí. Jindy nové varianty přetrvávají,“ vysvětlují odborníci z amerických Center pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).

Vědci Stuart Ray a Robert Bollinger z Johns Hopkins University School of Medicine ujišťují, že mutace SARS-CoV-2 nejsou nic nečekaného. „Všechny RNA viry časem mutují, některé více, jiné méně,“ ujišťuje doktor Robert Bollinger, profesor infekčních chorob. Pokud virus v populaci cirkuluje ve velké míře, v průběhu času se mění a přizpůsobuje. Jedním z důležitých faktorů mutací je také geografie šíření viru. „Geografické členění vede zpravidla ke vzniku geneticky odlišných variant,“ říká doktor Stuart Ray, místopředseda lékařského oddělení pro integritu dat a analytiku.

Dr. Stanley Perlman, profesor mikrobiologie a imunologie na University of Iowa, v komentáři pro USA Today uvádí, že nové varianty viru vznikají v procesu přirozeného výběru, když je určitý kmen dostatečně silný, aby překonal imunitní systém hostitele.

„Rodokmen“ hCoV-19 si můžete prohlédnout v grafu projektu GISAID. Vědci začali zaznamenávat nové varianty viru krátce po začátku pandemie. Například britská varianta se ve Velké Británii objevila v září 2020, tedy ještě před zahájením masové očkovací kampaně.

Screenshot z gisaid.org

Odborníci z Johns Hopkins University School of Medicine se domnívají, že dokud se koronavirus bude šířit v populaci, bude docházet k mutacím. Oficiální zástupce komise pro boj s covidem-19 v Belgii Yves Van Laethem v rozhovoru pro web RTBF vysvětluje, že vakcíny mohou omezit přenos, a tedy i výskyt mutací koronaviru. Selekční tlak na virus však zároveň ponechává prostor pro vznik rezistentních variant schopných přetrvávat. V tomto ohledu WHO ujišťuje, že k zabránění přenosu by mělo být co nejdříve očkováno co nejvíce lidí. Očkování a dodržování ochranných opatření proti covidu-19 (nošení roušek, fyzický odstup a hygiena rukou) mohou pomoci zpomalit evoluci viru.

StopFake.org již dříve vyvracel nepravdivé informace o tom, že všechny vakcíny proti covidu-19 údajně způsobují trombózu a jsou zdraví nebezpečné.