Neexistují důkazy o tom, že by vakcíny proti covidu-19 byly příčinou úmrtí tisíců Američanů. Databáze VAERS neprokazuje příčinnou souvislost mezi vakcinací a pozdějšími zdravotními příhodami. Systém VAERS je zároveň otevřený všem a zanesená hlášení se v něm neověřují, což z něj činí snadný nástroj pro šíření dezinformací o vakcínách.

Sociálními sítěmi kolují výroky amerického novináře a moderátora televizní stanice Fox News Tuckera Carlsona, podle kterých se počet úmrtí po očkování proti covidu-19 v USA rychle blíží 4 tisícům. Podle Carlsona se jedná o počet obětí očkování za pouhé čtyři měsíce. Tento údaj také porovnal s údajně 20–40krát nižším počtem podobných hlášení po očkování proti chřipce u 1,5– 2krát menšího počtu příjemců.

Screenshot z facebook.com, 6. 5. 2021

Carlson ve vysílání stanice Fox News prohlásil, že od konce prosince 2020 do dubna 2021 zemřelo ve Spojených státech celkem 3 362 lidí, údajně to bylo v důsledku aplikace vakcíny proti covidu-19. A skutečný počet mrtvých může být údajně ještě vyšší. Carlson přitom cituje údaje z amerického Systému hlášení nežádoucích účinků vakcín s názvem VAERS.

Systém VAERS má však řadu nedostatků, které neumožňují považovat databázi za zcela spolehlivý zdroj informací o vakcínách. Pouze z této databáze nelze vyvozovat objektivní závěry o nežádoucích reakcích po očkování, protože není možné stanovit přesný příčinný vztah mezi očkováním a následnými zdravotními příhodami.

Skutečnost, že osoba zemřela po očkování, neznamená, že zemřela v důsledku očkování. „K určení, zda vakcína způsobila nebo přispěla k nežádoucí příhodě, jsou zapotřebí čtyři skupiny údajů: očkovaní lidé, u nichž se problém objevil, očkovaní lidé, u nichž se problém neobjevil, neočkovaní lidé, u nichž se problém objevil, a neočkovaní lidé, u nichž se problém neobjevil,“ píše PolitiFact s odvoláním na Paula Offita, ředitele Centra pro vzdělávání v oblasti očkování při Dětské nemocnici ve Filadelfii. VAERS však tyto úplné údaje neposkytuje.

Oficiální popis databáze VAERS uvádí, že „obsahuje neověřená hlášení nežádoucích účinků (onemocnění, zdravotních problémů a symptomů) po očkování“.

Systém VAERS je navíc otevřený všem a hlášení nejsou ověřována, takže se stává nástrojem dezinformací o domnělém nebezpečí vakcín. Falešná hlášení se v databázi objevují ve velké míře zejména od doby, kdy se začaly používat vakcíny proti covidu-19.

Americká Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) upozorňují, že údaje VAERS nejsou dostatečné k určení, zda jsou nežádoucí reakce důsledkem podání vakcíny. „Hlášení ve VAERS neznamená, že vakcína způsobila nežádoucí zdravotní příhodu, nýbrž pouze to, že k nežádoucí příhodě došlo nějakou dobu po očkování,“ píše CDC. „Zprávy mohou obsahovat neúplné, nepřesné, nahodilé nebo zavádějící informace.“

CDC přezkoumala všechna hlášení o úmrtí u příjemců vakcíny proti covidu-19, která byla zaslána do systému VAERS v období od 14. prosince 2020 do 3. května 2021.  „Přezkum dostupných klinických informací, včetně úmrtních listů, výsledků pitev a lékařských zpráv, neprokázal příčinnou souvislost s vakcínou proti covidu-19,“ uvedla CDC.

Podle serveru PolitiFact dostalo k 5. květnu (datum vysílání zmíněného pořadu Tuckera Carlsona) přibližně 150 milionů Američanů alespoň jednu dávku vakcíny COVID-19, přičemž mnoho z nich bylo očkováno seniorům a lidem s již existujícími zdravotními problémy. Podle CDC zemře každý den z různých příčin přibližně 8 000 Američanů.

Tucker Carlson srovnává počet úmrtí nahlášených do VAERS po očkování vakcínou proti covidu-19 s počtem úmrtí po očkování proti chřipce, který je údajně mnohem nižší. CDC však již dříve uvedla, že úmrtí po očkování proti koronaviru by měla být hlášena, ale úmrtí po jiných očkováních nikoli.

Weby PolitiFactAFP Fact CheckFactcheck.orgThe Washington Post rovněž kritizovaly výroky Tuckera Carlsona o úmrtích souvisejících s očkováním a označily je za nepodložené.

Tucker Carlson během pandemie covidu-19 opakovaně šířil nepravdy, například že roušky nechrání před koronavirem.

StopFake již dříve psal o nedokonalostech databáze VAERS, na jejímž základě vyvozují odpůrci očkování mylné závěry o nebezpečnosti vakcín proti koronaviru, v ruském jazyce například zde: Fake: Dva kojenci zemřeli po experimentálním podání očkování proti covidu-19 během klinických testů, Fake: V USA zemřel 15letý teenager po očkování Pfizerem, Fake: Každých 20 dní se počet úmrtí po očkování v USA zdvojnásobuje.