Po deokupaci částí Doněcké a Luhanské oblasti se Ukrajina chystá „násilně vyhnat místní obyvatele“ – ruská média šíří další dezinformaci o ukrajinské politice vůči dočasně okupovaným územím. Prokremelská média informovala, že Ukrajina se prý „chystá deportovat“ místní obyvatele na základě „skandálního“ návrhu zákona o přechodném období, „který zakládá represe v Donbasu a na Krymu“. Média také znovu opakují základní protiukrajinské narativy o „rusofobii“, „šikanování“ a „porušování práv“ obyvatel okupovaných území.

Ukrajina neuznává ruské občanství udělené Ukrajincům, kteří žijí na dočasně okupovaných územích. Rusové, kteří přijeli na území Donbasu a Krymu po zahájení dočasné okupace území, ale budou muset kvůli chybějícímu zákonnému důvodu pro pobyt na Ukrajině opustit stát.

Dezinformaci šířila média NewsFront, RT v ruském jazyce, RIA Novosti, Moskva 24, Cargrad, Gazeta.ru a jiná.

Cargrad
NewsFront

Návrh zákona O státní politice v přechodném období zveřejnilo Ministerstvo pro dočasně okupovaná území Ukrajiny ještě 11. ledna. Ruská média ale stále pokračují v publikaci dezinformací na téma obsahu dokumentu. Tentokrát ruská média překroutila jak citáty autorů návrhu zákona o tom, co přechodné období znamená pro držitele ruských pasů, tak i ustanovení návrhu zákona týkající se občanství obyvatel Krymu a Donbasu.

Televize Domov

Vyjádření ruských „expertů“ o tom, že Ukrajina po deokupaci „vyžene“ místní obyvatele je fake. První vlna dezinformací na toto téma se objevila 19. března po komentáři poradce ministra pro reintegraci dočasně okupovaných území Ukrajiny Bohdana Čumaka na téma návrhu zákona o přechodném období. Ruská média překroutila smysl jeho výpovědi o tom, že po deokupaci částí Donbasu a Krymu dostanou jejich obyvatelé s ruskými pasy možnost rozhodnout se o občanství. Čumak neříkal, že místní obyvatele „deportují“, jak píší kremelská média. Poradce vysvětlil, že občané Ukrajiny, kteří dobrovolně nebo pod nátlakem dostali ruský pas, si budou moci vybrat, které občanství si ponechají. V případě, oznámil Čumak, když se Ukrajinec rozhodne ponechat si pas s dvouhlavým orlem, tak bude muset kvůli chybějícímu zákonnému důvodu pro pobyt na Ukrajině stát opustit. Ale zároveň zdůraznil, že se nejedná o finální podobu normy, která je ještě stále ve fázi projednávání – expertní skupina má pochyby o účelnosti zařazení tohoto článku do návrhu zákona.

Druhá vlna dezinformací o „deportaci“ obyvatel Krymu a částí Doněcké a Luhanské oblasti se začala šířit 28. března na základě výroků ministra pro reintegraci dočasně okupovaných území Oleksije Reznikova. Ukrajinský ministr komentoval přijetí Strategie pro deokupaci a reintegraci dočasně okupovaného území Autonomní republiky Krym a města Sevastopol z 11. března a zdůraznil, že cílem dokumentu je především realizace práv Ukrajinců na Krymu a jejich ochrana. Obyvatelům Krymu, cizincům nebo osobám bez občanství, kteří neporušili ukrajinské zákony a nepodporovali okupanty nic nehrozí (body 11,. 17, 18, 23, 26, 51, 93 a 97). Obyvatelé Ruska, kteří se nezákonně přestěhovali na dočasně okupovaná území (čímž narušili hranice Ukrajiny) a nemají zákonný důvod pro pobyt na Ukrajině, ale budou muset Krym opustit. Kromě toho Reznikov prohlásil, že pokud občané Ruska přicestovali na okupovaná území v souladu se zákony, tak „je určitě nebudeme řešit“.

Nejsou občany Ukrajiny, přijeli buď dobrovolně, nebo nuceně. Ale ve své podstatě tomu zločinu, který činí oficiální ruské úřady, oficiální Kreml, dopomáhají. Proto je jejich osudem… Nemám rád slovo „deportace“, má v sobě ducha stalinského režimu. Ale ukrajinská legislativa předpokládá jejich vyhoštění ze země. To je právo každého státu“, zdůraznil Reznikov.

Ani v Strategii pro deokupaci Krymu ani v jakémkoliv jiném dokumentu nejsou žádná ustanovení o „deportaci“ nebo „odebrání ukrajinského občanství“ obyvatelům Krymu a Donbasu. Naopak, v návrhu zákona o přechodném období se píše, že pas vydaný okupantem, stejně jako jakékoliv jiné dokumenty potvrzující nucené přijetí občanství státu agresora jsou nezákonné a Ukrajina je neuznává (článek 3, body 2, 3, 5, čl. 5–6). Návrh zákona také ještě jednou zvlášť obsahuje bod o garantovaném zachování ukrajinského občanství obyvatel dočasně okupovaných území. Dokonce i u těch, kteří dostali ruský pas: Ukrajina tyto doklady nazývá „vynucenými“. Existuje ale výhrada: osoby zodpovědné za udělování občanům Ukrajiny ruského občanství za to ponesou odpovědnost (článek 62).

Působení okupačních sil a okupační správy Ruské federace odporuje normám mezinárodního práva a je nezákonné. Jakýkoliv akt vydaný v souvislosti s tímto působením je neplatný a nemá žádné právní důsledky, kromě dokumentů potvrzujících fakt narození nebo smrti osoby a uzavření manželství na dočasně okupovaných územích“, zdůrazňuje se v návrhu zákona.

Téma občanství Ukrajinců žijících na dočasně okupovaných územích je neustálým zdrojem dezinformací ze strany ruských médií. Ještě v roce 2014 ale Ukrajina oznámila, že obyvatelé Krymu a Donbasu jsou Ukrajinci. Ukrajina, stejně jako USA a země EU, kategoricky neuznává „fakové ruské pasy“, které Kreml pod nátlakem vydává na Krymu. O tom se píše mimo jiné v článku 5 zákona O zajištění práv a svobod občanů na dočasně okupovaných územích Ukrajiny. Ukrajina také neuznává „fakové ruské pasy“ obyvatel Donbasu, které Kreml začal rozdávat v roce 2019, což reguluje nařízení ukrajinské vlády č. 362-r. Tento dokument se pravidelně aktualizuje a doplňuje.