Ruská média nedávno označila Ukrajinu za zemi s nejvyšší úrovní antisemitismu v Evropě. Zdrojem tohoto „hodnocení“ byl údajně výzkum prováděný organizací Anti-Defamation League. Výzkum skutečně uvádí, že v zemi došlo k nárůstu protižidovského sentimentu. Studie však žádný žebříček neobsahuje.

Výzkum byl proveden ve 14 evropských zemích a ukazuje pouze situaci několika vybraných zemí. Jiné studie navíc přinášejí zcela odlišná data. Podle studie Pew Research Center je tedy Ukrajina jednou z nejnižších úrovní antisemitismu v Evropě.

“Ukrajinci jsou druzí v žebříčku antisemitských sentimentů v Evropě,” ukázala studie provedená Anti-Defamation League, píše Associated Press, Ve stejném duchu byly zprávy šířeny řadou ruských médií, jako jsou Lenta.ru, Ukraina.ru, IA „Rex“, Vzglyad a další.

Anti-Defamation League (ADL) zkoumá nálady vůči židovské menšině, míru podpory stereotypů aj. Organizace má také index antisemitismu, který ukazuje míru antisemitismu v dané zemi. Mezi otázky, z jejichž odpovědí index vzniká, patří například: Souhlasíte s tvrzením, že “Židé mají příliš velkou moc na mezinárodních finančních trzích?”, nebo že “Židé mají příliš velkou kontrolu nad americkou vládou?” atd. Největší studie byla provedena v roce 2014, kdy se průzkumu zúčastnil největší počet zemí, včetně 34 evropských. V roce 2015 byla stejná studie provedena ve 13 zemích Evropy,  a v roce 2019 se výzkum týkal 14 zemí starého kontinentu.

Je důležité poznamenat, že ve studie ADL neobsahuje žádný žebříček ani srovnání míry antisemitismu, na který se odvolávají ruská média. Výzkum se provádí každý rok v jiných zemích, přičemž ty se mnoho let nemusí opakovat, a tudíž nelze provést srovnání ani mezi zeměmi, ani situace dané země v čase. Závěry studie jsou proto velmi vágní –  „antisemitské nálady v Evropě stále přetrvávají“. „Přibližně čtvrtina obyvatel ze 14 evropských zemí dotázaných ADL podporuje většinu antisemitských stereotypů testovaných v indexu.” Je ale třeba poznamenat, že na Ukrajině se počet obyvatel, kteří podporují tyto stereotypy, od roku 2015 zvýšil – z 32% na 46%.

Pokud by na Ukrajině byla úroveň antisemitismu tak katastrofická, jak uvedla dezinformační média, potvrdily by to studie jiných organizací. Ale ty poskytují zcela jiný obrázek. Například Pew Research Center analyzovalo vnímání židů jako jejich sousedů a spoluobčanů. Na Ukrajině je míra negativního vnímání této menšiny dle průzkumu nejnižší ze zemí, které se studie v roce 2018 zúčastnily – 5%. Stejný ukazatel v Arménii činí 32%, v Litvě 23% a v Rumunsku 22%.

Studie z roku 2018, kterou provedlo středisko Kantor na Tel Avivské univerzitě, uvádí, že „zeměmi s největším výskytem násilí a židovské menšině jsou Spojené státy americké (více než 100 případů), Spojené království (68), Francie a Německo (každá 35), Kanada (20), Belgie (19), Nizozemsko (15) a Argentina (11).” Studie také píše: „Je třeba poznamenat, že počet případů ve východní Evropě byl v posledních letech mnohem nižší ve srovnání se západní Evropou, počínaje 12 případy na Ukrajině a ještě méně případy v jiných zemích.“

Hlavní rabín Ukrajiny Moshe Reuven Asman v rozhovoru pro Radio Liberty poznamenal, že na Ukrajině je antisemitismus na nízké úrovni, nižší než v západní Evropě. V dubnu 2019 rovněž poznamenal, že v prvním kole prezidentských voleb na Ukrajině největší počet hlasů získal Volodymyr Zelenský, který má židovské kořeny. Kromě toho byl bývalý premiér Ukrajiny Volodymyr Hrojsman také židem.

Joseph Zisels, vedoucí Asociace židovských organizací a společenství Ukrajiny, vyjádřil svůj názor na zprávy o rostoucím antisemitismu následovně: „Již řadu let provádíme nezávislá monitorování. A vidíme, že největší projevy antisemitismu na Ukrajině byly v letech 2006-2008. Od té doby celou dobu pozorujeme pokles tohoto jevu. Za poslední čtyři roky na Ukrajině nedošlo k jedinému projevu násilí motivovaného antisemitismem.

Podle Zisels mezinárodní praxe, která zachycuje incidenty s antisemitským podtextem, zahrnuje dva aspekty – násilí z nenávisti a antisemitský vandalismus. Pokud by nebyly žádné případy násilí, pak případy vandalismu – v letech 2017 – 24, v letech 2018 – 12.

Stojí za zmínku, že StopFake opakovaně odhaloval lživé zprávy o údajně zvýšené úrovni antisemitismu na Ukrajině – například jsme popírali informaci, že „německá vláda zjednodušila přijímání ukrajinských Židů kvůli zvýšenému antisemitismu“ a že „Brusel mlčí o problému neonacismu a antisemitismu v Ukrajině“.

Zde jsou k nahlédnutí snímky webů, na nichž se daná dezinformace objevila a doprovodné materiály:

Snímek webu life.pravda.com.ua
Snímek webu Lentu.ru
Snímek webu adl.org
Snímek webu apnews.com
Snímek webu pewresearch.org
Snímek webu radiosvoboda.org
Snímek webu kantorcenter.tau.ac.il