Ukrajinští „jazykoví policisté“ v otázce používání ruského jazyka „neušetří ani děti“: jazykoví inspektoři budou údajně za nedodržení zákona o „nucené ukrajinizaci“ pokutovat „dokonce i mateřské školky a kroužky“. Jedenáctého prosince se v ruských médiích objevila vlna dezinformací ohledně dokumentu o používání ukrajinského jazyka a ohledně čerstvě jmenované zmocněnkyně pro ochranu státního jazyka Teťany Monachovové (prokremelská média její funkci neváhají posměšně označovat jako „sprechenführer“). Ruská média straší, že za odmítnutí používat ukrajinský jazyk se bude „trestat“ nejen pokutou, ale také „nápravnými pracemi“. Ruská média tvrdí, že na Ukrajině již začaly „razie jazykových inspektorů“, kteří „bijí ruskojazyčné občany“.

„V mnoha regionech Ukrajiny dnes úspěšně působí tzv. jazykoví inspektoři. Oprávnění zástupci veřejných organizací (zpravidla jsou to bývalí účastníci ATO) pravidelně provádějí zátahy nejen ve státních institucích, ale také ve školách, supermarketech, a dokonce i ve veřejné dopravě,“ píše například web RIA FAN.

Snímek z webu Ukraina.ru
Snímek z webu RIA FAN

Podobné zprávy jsou názorným příkladem pokračování Kremlem budovaných narativů o „násilné ukrajinizaci“, „rusofobii“ a „utlačování rusky mluvících“ na Ukrajině. V roce 2014 tyto narativy posloužily jako záminka pro zahájení vojensko-politické agrese proti Ukrajincům. Je pozoruhodné, že v některých článcích, které mluví o „trestání dětí“ za ruský jazyk, se ruská média odkazují na článek ukrajinského zpravodajského webu UNIAN, jenž má údajně citovat zmocněnkyni pro ochranu státního jazyka Teťanu Monachovovou, ačkoli tento článek žádné podobné citace neobsahuje.

Snímek z webu UNIAN

Dezinformační a manipulativní články se začaly v ruských médiích šířit po první tiskové konferenci Monachovové jako nově jmenované jazykové ombudsmanky. Za svůj úkol číslo jedna Monachovová označila zajištění práv občanů Ukrajiny na informace a služby ve státním jazyce, v ukrajinštině. Zmocněnkyně však bude moci přistoupit k přímému výkonu své práce až po šesti měsících od svého jmenování, kdy se oficiálně ujme úřadu a bude zformována Kancelář zmocněnce pro ochranu státního jazyka. Od toho okamžiku si budou Ukrajinci moci stěžovat na porušování svých jazykových práv a ombudsmanka bude odpovídajícím způsobem reagovat: nejprve budou případy porušení prošetřeny a porušovatelé napomenuti a v případě opakovaného porušení jazykových práv bude případ předán k soudu (články 49–54 zákona „O zajištění fungování ukrajinského jazyka jako státního jazyka“).

Samotná struktura sekretariátu vychází z funkce, jež je předepsána zákonem: posuzujeme stížnosti a soudní žaloby. Půjde, jak doufám, o výkonné právní oddělení. Mělo by vzniknout oddělení lingvistické expertízy, kde budeme posuzovat, zda určité prohlášení uráží státní jazyk ve veřejném prostoru, či neuráží,“ uvedla Monachovová.

Snímek z webu Hromadske radio

Žádní „jazykoví inspektoři“ na Ukrajině neexistují a o jejich zavedení se neuvažuje. Zákon „O zajištění fungování ukrajinského jazyka jako státního jazyka“, který vstoupil v platnost 16. července 2019, vytváření takových struktur jednoduše nepředpokládá. Další strašák ruských médií o „raziích“ a „bití rusky mluvících občanů“ má evidentně za cíl nový ukrajinský zákon zdiskreditovat. Rovněž o sankcích ve formě „nápravných prací“ zákon nemluví: ombudsmanka Monachovová znovu připomněla, že odpovědnost za porušení tzv. jazykového zákona je výlučně administrativní, nikoli trestní, a předpokládá pouze pokuty (paragraf 57 daného zákona). K jejich zavedení ovšem dojde až v horizontu několika let, jak zdůraznila Monachovová.

„Pokuty v různé výši – od 200 do 700 nezdanitelných minim (příjmů), to znamená od asi 9 800 až 11 900 ukrajinských hřiven (asi 9 400 až 11 400 českých korun, pozn. překl.). Systém sankcí však nebude zaveden hned. Bude posunut v průměru o dva až tři roky.“

Snímek z webu Censor.net

Nikdo také nebude „pokutovat děti“ za používání ruštiny. Tato manipulace se objevila poté, co ukrajinští novináři na tiskové konferenci položili ombudsmance přímou otázku, jak budou zajišťována práva ukrajinsky mluvících školáků v oblasti dalšího vzdělávání (kroužky, sportovní oddíly atd.), když je nyní většina těchto oddílů v některých oblastech Ukrajiny vyučována v ruštině. Teťana Monachovová v odpovědi uvedla, že podobné dětské instituce má v pravomoci ministerstvo školství, což znamená, že musejí dodržovat normy nového jazykového zákona. „Zákon stanovuje, že výchozím jazykem má být ukrajinský státní jazyk. Pokud trenéři a vedoucí kroužků odmítají poskytovat informační služby v ukrajinštině, porušují zákon. To znamená, že napoprvé s nimi budeme mluvit a vysvětlovat zákon, napodruhé už bude pokuta,“ zopakovala Monachovová. Téma údajného „trestání dětí“ za používání ruštiny v mateřských školkách nebylo na tiskové konferenci ani zmíněno (viz video 33:45-34:59).