Na sociálních sítích se v ruském a ukrajinském jazyce šíří informace o tom, že v Česku mělo dojít k zastavení očkování proti COVID-19 v souvislosti s tím, že prý bylo zaregistrováno 5 smrtelných případů.

V Česku však očkování proti novému koronaviru přerušeno nebylo. Podle údajů z 25. února 2021 už vakcínu dostalo více jak šest set tisíc osob. Vzhledem k tomu, že se provádí očkování velkého množství lidí najednou, jsou smrtelné případy možné a každý z nich se v Česku a poté na úrovni EU podrobně zkoumá. V současnosti nebyla zjištěna příčinná souvislost mezi vakcínou a smrtelnými případy v Česku.

Screenshot Facebok.com

Ministerstvo zdravotnictví ČR každý den aktualizuje informace o situaci ohledně onemocnění COVID-19 v zemi. Mezi údaji je i informace o množství osob naočkovaných proti novému koronaviru. Podle údajů z 25. února 2021 bylo naočkováno 600 429 osob. Například 23. února dostalo vakcínu 16 663 osob. Žádné oficiální informace o pozastavení očkování v zemi nezazněly.

Screenshot: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) monitoruje veškeré předpokládané vedlejší účinky očkování proti COVID-19. V hlášení z 16. února 2021 bylo zaregistrováno 5 úmrtí v souvislosti s vedlejšími účinky vakcíny proti COVID-19. Zároveň SÚKL zdůrazňuje, že „očkování proti covidu-19 podstupuje velké množství lidí, včetně osob, které trpí závažnými zdravotními problémy či komorbiditami, tedy větším množstvím nemocí najednou. V důsledku toho se mohou vyskytnout i nahlášená podezření na nežádoucí účinky, jejichž důsledkem může být úmrtí“

Screenshot: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Mezi zemřelé byli započítáni i lidé, kteří podlehli onemocnění COVID-19. SÚKL poznamenal, že „žádná vakcína proti jakémukoli onemocnění před ním nechrání stoprocentně, tedy ani vakcíny proti COVID-19 neposkytují absolutní ochranu před infekcí SARS-CoV-2. Navíc maximální možná ochrana těmito vakcínami nastává až s určitým odstupem po druhé dávce, takže onemocnění po první dávce či krátce po druhé dávce může běžně nastat.“

„Stejně jako u ostatních hlášení se i v těchto případech jedná pouze o podezření na vztah k očkování, časová souvislost rozhodně nemusí znamenat souvislost příčinnou. Všechna hlášení, ve kterých je nahlášeno úmrtí, jsou důkladně hodnocena v rámci ČR a následně na celoevropské úrovni farmakovigilančním výborem pro hodnocení rizik léčivých přípravků (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), v němž má i ČR své zástupce“, poznamenává SÚKL.

Evropská agentura pro léčivé přípravky informovala v hlášení z 29. ledna, že úmrtí zaregistrovaná po podání vakcíny Pfizer a BioNTech nesouvisela s očkováním.