Sociálními sítěmi se ve velkém šíří falešná nahrávka, na které jsou posluchači vyzíváni k bojkotu vakcíny britsko-švédské společnosti AstraZeneca, neboť ta prý neprošla všemi testovacími fázemi. Nová vakcína má podle nahrávky způsobovat paralýzu, encefalitidu a zánět míchy. Hlas v záznamu také ujišťuje, že testování způsobilo dobrovolníků trvalé následky, ale ti záměrně skrývají fakt, že jim zdravotní potíže způsobila právě vakcína. Hlas v záznamu uvádí, že čtyři lidé v důsledku testování vakcíny AstraZeneca zemřeli a zbytek si odnesl trvalé následky, ale tyto informace mají být podle něj před společností utajovány. „Očkování je eutanazie se zpomalenou účinností,“ říká žena, jíž patří hlas na nahrávce.

Pravdou však je, že očkování se provádí za účelem ochrany zdraví občanů, a to zejména těch, kteří již mají nějaká vážnější onemocnění a jsou vystaveni zvýšenému riziku vypuknutí nemoci COVID-19. V klinických studiích jsou vakcíny proti novému koronaviru testovány obzvláště pečlivě. Očkování bude schváleno, pouze pokud vakcíny významně sníží pravděpodobnost nákazy koronavirem  a jejich známé a potenciální přínosy významně převáží nad jejich známými či potenciálními riziky.

Záznam obsahuje hlas Mariny Kornatovské, zdravotnice v nemocnici v Rize. Poté, co se nahrávka začala masivně šířit na sociálních sítích, zdravotnice dokonce uspořádala online přenos, v němž divákům vyprávěla o COVID-19. Rižská univerzitní nemocnice potvrdila redakci Rebaltica.lv, že Marina Kornatovská je jejich zaměstnankyní, informace, které šíří, však označila za nepravdivé.

Screenshot webu Facebook.com

Vakcína od společnosti AstraZeneca je jednou ze tří vakcín (Pfizer, Modern a AstraZeneca), které úspěšně prošly všemi třemi fázemi testování a vstoupily do registračního procesu. Společnost tvrdí, že vakcína je bezpečná a v následku studií nikdo nezemřel. Ačkoli jeden z účastníků studie vakcíny AstraZeneca zemřel v říjnu, jeho smrt s vakcínou Covid-19 nesouvisí. Dobrovolník byl v kontrolní skupině, která dostala vakcínu proti meningitidě.

Smyšlené jsou také informace o tom, že někteří dobrovolníci se po účasti na testování vakcíny AstraZeneca stali postiženými. Ve skutečnosti byly během testů u dvou dobrovolníků nalezena neurologická onemocnění. Záhy však bylo zjištěno, že tyto zdravotní problémy nesouvisely s vakcínou. U jedné pacientky byla diagnostikována myelitida (zánět míchy). Nezávislí odborníci zjistili, že problémy pacientky nesouvisely s vakcínou, u ženy byla záhy diagnostikována roztroušená skleróza, jejíž příznakem bývá myelitida. Druhý případ neurologického onemocnění, který se mezi dobrovolníky objevil, taktéž nebyl nijak zapříčiněn vakcínou.  Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv vyloučil souvislost mezi vakcínou a chorobou a umožnil obnovení testovacího procesu, ale doporučil firmě, aby věnovala zvláštní pozornost možnému vzniku podobných problémů, a byla ostražitá při známkách podobných problémů.

Další lží v nahrávce bylo tvrzení, že mezi subjekty byly děti. Americký národní institut zdraví (NIH) uvádí, že pouze lidé starší 18 let mohli požádat o dobrovolnou účast na testech vakcíny.  Rovněž na webových stránkách klinických studií se ukazuje, že dobrovolníky mohou být lidé starší 18 let, jejichž zdravotní stav je stabilní, nebo mají zvýšené riziko infekce SARS-CoV-2.

Účast na testování nebyla povolena dobrovolníkům, kteří mají potvrzenou diagnózu, nebo podezření na nemoci související s imunitou  nebo jiné vážné onemocnění nebo poruchy.  

Screenshot webu clinicaltrials.gov

Před zahájením třetí fáze pokusů vakcíny AstraZeneca ve Spojených státech NIH doporučila, aby účastníci byli pečlivě sledováni, zejména po aplikaci, z hlediska bezpečnosti a účinnosti. Vědci vyhodnocují stav účastníků po každé aplikaci a žádají  účastníky, aby zaznamenávali jakékoli příznaky po návratu domů. Výbor pro sledování údajů a bezpečnosti (DSMB) zajistí dohled nad studií, a bude ručit za její bezpečné a etické provedení. Po druhé vakcinaci bude zdravotní stav účastníků sledován po dobu dvou let.

StopFake.org již dříve vyvracel podobné konspiračních teorie kolem COVID-19, například zprávu o tom, cílem očkování novou vakcínou má být snížení světové populace na 1 miliardu, nebo že vakcína způsobuje závislost.