Zdroj: EUvsDisinfo

Krize kolem koronaviru je pro dezinformační kampaně živnou půdou. Státní aktéři tématem COVID-19 manipulují v tradičních i v sociálních médiích, a rozsévají tak pochybnosti a svár. Světová zdravotnická organizace (WHO) v této souvislosti hovoří o “infodemii”.

EuvsDesinfo se spojilo se šesti ruskými experty – nezávislými novináři a komentátory – aby se seznámilo s jejich vnímáním situace v Rusku.

Všem expertům byla položena stejná otázka:

Jak hodnotíte přístup Kremlem kontrolovaných médií ke koronavirové krizi? Jaký přístup těchto médií očekáváte v nadcházejících týdnech a měsících? Předpokládáte, že se u tohoto tématu setkáte s dezinformacemi? A pokud ano, jaká bude strategie?

Nadřazenost Moskvy a bezmocnost západu

Alexander Morozov, politolog, Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska, Praha

Souběžně se vyvíjejí dva narativy, na jedné straně se stále setkáváme s titulky jako „Virus byl přinesen do Číny armádou Spojených států” a prokremelští komentátoři nadále píší o „hysterii západních elit” a „kolapsu Evropské Unie”. Na druhé straně, s tím jak ruská vláda začala přijímat stejná opatření jako vlády evropské, začal v kremelských médiích vznikat narativ o “globální solidaritě”.

Alexander Morozov je ruský novinář a výzkumník v Akademickém centru Borise Němcova v Praze. Přečtěte si interview, které dal EUvsDesinfo „Jsou přesvědčeni, že Rusko by mělo jít cestou guerilla akcí”.

Kremelská média budou vytvářet směs obou těchto narativů v následujících liniích: ruské úřady klidně a úspěšně bojují s virem, zatímco v Evropě a v USA vytváří vlády hysterii, dělají chyby, které občané kritizují. Bude zdůrazňováno, že některé západní státy odmítají pomoc Kremlu, zatímco jiné ji přijímají. Vnitrostátnímu publiku to bude předestřeno jako celistvý obrázek nadřazenosti Moskvy a bezmocnosti Západu,

Pro vnější publikum se narativ bude pohybovat ve dvou směrech: bude směřovat k evropským a jiným vládám s nabídkou partnerství a účasti Moskvy na globální solidaritě, kterou není možné odmítnout, ale na druhé straně, bude oslovovat ty skupiny v evropském publiku, které hledají „alternativní možnosti” k jejich vládám. Je to široké publikum, které nesestává pouze z Rusky mluvících obyvatel Evropy, ale také z voličů nové pravice a populistů v různých zemích.

Kreml bude využívat autentický evropský materiál, bez kontextu citovat kritiku národních antivirových programů, která se objeví v evropských diskusích, kritiku akcí Bruselu ze strany euroskeptiků a vyděšená prohlášení evropských blogerů týkající se ekonomických následků přijímaných opatření.

Propaganda očkuje lidi podezíravostí a nedůvěrou

Pavel Kanygin, novinář Novaya Gazeta

Ruská vláda, samozřejmě, neinformuje své občany o situaci úplně. Prostřednictvím svých pečlivě kontrolovaných médií tvrdí, že neexistuje hrozba nekontrolované epidemie. Tato média průběžně informují, že západ je na uhel, Ukrajina, samozřejmě, hoří, stejně jako bratrské Bělorusko, ale my jsme připraveni lépe, než kdokoliv jiný.

Pavel Kanygin se v listu Novaya Gazeta zabýval případem MH17. Přečtěte si interview, které dal EUvsDesinfo „Propaganda hloubí kulturní příkop mezi Ruskem a Evropou”

Ve skutečnosti nevím, jak je to se šířením nákazy v Rusku, neboť Rusko se ani neblíží k úrovni transparentnosti, kterou sledujeme v Evropě, Jižní Koreji nebo dokonce i v Číně.

Ruské úřady se začínají chovat jako rozezlený náctiletý, když lidé nerespektují pravidla sebeizolace, nebo když začínají panikařit a vyprazdňují regály s těstovinami.

V současnosti žiji v USA, a známí z Ruska se mě vyptávají, jaká je tady situace. Lidé nevěří, že je zde také epidemie, neboť experti v ruských talk show jim řekli, že virus byl vyvinut v tajné americké laboratoři a vypuštěn v Evropě a v Číně.

Nicméně problémem je následující: když propaganda šíří tyto nesmysly místo faktů, nakonec trefí své vlastní klienty – ty, kteří jsou u moci – protože naočkuje lidi podezíravostí a nedůvěrou v jednání státu. 

Tón se změnil doslova ze dne na den

Konstantin Eggert, novinář

Ze začátku ruská státní média při zpravodajství o pandemii sledovala klasické okruhy – „v Rusku nejsou žádné problémy, ale na západě mnoho”. Avšak, pravděpodobně v důsledku rostoucí obeznámenosti s možným rozsahem epidemie v Rusku, se tón doslova ze dne na den změnil.

Konstatin Eggert je nezávislý novinář, politický analytik, konzultant v oblasti komunikace a sloupkař v Deutsche Welle. Eggert byl dříve šéfredaktorem kanceláře BBC Russian Service v Moskvě a moderátorem zpráv v TV Rain.

Nyní je důraz na 1) zpravodajské pokrytí situace v EU a v USA čistě faktickým způsobem; 2) připravenost Ruska bojovat s virem (Rusko jako první rozklíčovalo genom viru) a 3) pozitivní aspekty karantény (strávíte více času se svojí rodinou). Nevyhnutelné je protiukrajinské zaměření talk show  – “Zdravotní systém Ukrajiny kolabuje”.

Prioritou bude zjevně omezení paniky jakožto možného zdroje protivládních nálad. Práce státních médií bude v budoucnu podřízena tomuto požadavku. Pokud již nebude možné skrývat rozsah toho, co se v Rusku děje, obnoví se protizápadní propaganda okolo linie označující virus za americkou zbraň.

Ruské úřady jsou pod vážným tlakem

Kiril Rogov, politický analytik a viceprezident, Liberalnaya Missiya Foundation Moskva

Reakce ruských úřadů se zásadně neliší od běžných reakcí. Je pouze komplikována vnitřní politickou kampaní kolem ústavních změn, které odstraňují omezení délky setrvání Putina v prezidentském úřadě.

Kiril Rogov je prominentní analytik ruské politiky. Mezi jeho publikace patří i analytická zpráva „1989: Drama očekávání: Odstraňování komunismu a 30 let post komunistické éry.

Zpočátku chtěly úřady využít hrozbu pandemie k politickým účelům. Primátor Moskvy vydal zákaz veřejných událostí s více než 5000 účastníky několik hodin po přijetí Putinových ústavních změn a bezprostředně po té, co opozice podala žádost o konání shromáždění proti tomu. Pod záminkou obrany před hrozbou epidemie mají úřady v úmyslu využít nekontrolovaných způsobů hlasování – doma a prostřednictvím internetu – při všelidovém hlasování dne 22. dubna.

Se stejnou logikou prezident Putin podepsal 18, března dekret, kterým určil volební den na 22. dubna, což se zdálo nezodpovědné v souvislosti s rušením hromadných akcí po celém světě. (Poznámka překladatele: 25. března Putin ohlásil odklad všelidového hlasování o ústavních změnách.)

Avšak, stejně jako jiné vlády, jsou i ruské úřady pod vážným tlakem veřejného mínění a hrozby kolapsu zdravotního systému, bude-li se epidemie šířit příliš rychle. Proto přijímají standardní omezující opatření a ponechávají si možnost odložit volby.

Zdá se, že na počátku týdne úřady věřily, že pozdržením šíření informací by získaly čas pro konání národního hlasování. Avšak nyní se taková strategie zdá spojena s rostoucími náklady.   

Ať tak či tak, schopnost úřadů ovlivnit strach z epidemie u veřejnosti je dost omezená. Aktuálně je totiž podíl informací získávaných Rusy prostřednictvím sociální sítí a internetu příliš velký a možnosti jejich kontroly ruskými úřady jsou omezené.

Jakákoliv kritika úřadů je vyloučena

Denis Korotkov, novinář Novaya Gazeta

Kremlem kontrolovaná televize referuje více o tom, jak virus vyprázdnil ulice evropských měst a regály v USA než o situaci v Rusku.

Jako investigativní novinář listu Novaya Gazeta, Denis Korotkov sleduje stopu Putinova “šéfkuchaře” Yevgenyje Prigozhina. Přečtěte si interview, které dal EUvsDesinfo “Nic nepřekoná starý dobrý vnitřní zdroj”

Pro krizi nebude žádná strategie – i zvládnutí taktiky, bude úspěch. Obvyklá zpráva sděluje, že čelíme problému, který přišel ze zahraničí, ale čelíme mu úspěšně a v upadající Evropě jsou věci stále horší než v Rusku.

Zjevně jakákoliv kritika úřadu je vyloučena: Úřady budou představovány tak, že jako vždy jednají, jak nejlépe je v dané situaci možné. Manipulace se statistikami je nevyhnutelná – a bude použita, s největší pravděpodobností už použita byla. Je velmi stěží uvěřitelné, že koronavirus dosud zázrakem nepřekročil naše hranice, Rusko není zcela uzavřeným Sovětským svazem.

Kreml nechce být součástí světa

Andrei Arkhangelsky, novinář, sloupkař, kulturní redaktor časopisu Ogonyok

Asi po dobu dvou týdnů proudily zprávy stejného typu: „krize obnažila evropskou slabost”, „všichni se otočili k Itálii zády”, „nikdo nepomohl Ukrajině”. Uzavření hranic vzedmulo další propagandistický útok na Evropskou unii: „Kde je vaše unie, kde je vaše jednota?”. Všechny tyto poznámky nesly jasné sdělení: demokracie není schopna se vypořádat s výzvou. Samozřejmě nakonec je toto útok na samotnou ideu demokracie, otevřenou společnost.

Andrej Arkhangelsky je prominentní komentátor tématu propagandy a dezinformací. Přečtěte si interview, které dal EUvsDisinfo “Propagandě musí odporovat jazyk hodnot“.

Propaganda se vysmívala Evropanům, kteří v „panice skupovali toaletní papír”. Když koronavirus přišel do Ruska, ukázalo se, že Rusové začali skupovat toaletní papír stejně tak. Propaganda nyní čelí zajímavému fenoménu: jakákoliv zpráva o Evropě je vnímána jako zrcadlo – ruské publikum nevyhnutelně vnímá zprávy jako „něco co nás brzy také čeká”. To je důvodem malého snížení počtu příběhů o „panice v Evropě”.

Pandemie je globální fenomén, a lze s ní bojovat pouze kolektivně. Kreml však nechce být „součástí světa”. A proto, strategie bude stále stejná: propaganda se bude pokoušet dokázat, že u nás je vše „jinak”. Můžeme sledovat, jak prokremelská média nyní aktivně bojují proti „panice a fámám” uvnitř Ruska. Informační bumerang se vrací.

110 případů a stále přibývá:

K 21. březnu databáze EUvsDesinfo zaznamenala 110 příkladů, kdy se ve výstupech prokremelských médií, včetně médií státních, objevila manipulace. Databáze se pravidelně aktualizuje o nové případy.

Vrchní obrázek: YouTube, záznam obrazovky z Rossiya 1 TV

Zdroj: EUvsDisinfo