Autoři dezinformací mají ve zvyku doprovázet svá veledíla fotografickými důkazy. Falešné fotografie jsou nejrozšířenějším druhem dezinformací. Jejich vyvracení je na jednu stranu nejjednodušší, na stranu druhou však zabere stejně, a někdy i více času než analýza původních textových zdrojů, jejíž cílem je vyvrátit textové fake news.

K boji s falešnými fotografiemi stačí najít zdroj či výchozí fotografii a ověřit si, zda obrázek, doprovázející zprávu, není fake či manipulace. Zdrojem fotografie je web či uživatel, jenž fotografii zveřejnil na internetu poprvé.  Dezinformační zpráva, která používá fotografii z jiného zdroje, může být tudíž matoucí z hlediska kontextu, času či místa svého pořízení. Například pět let starou fotku pořízenou v jedné zemi mohou manipulátoři vydávat za čerstvý snímek pořízený v jiné zemi či v jiném kontextu.

Za výchozí fotografii zde budeme označovat snímek, který byl změněn a poté použit v dezinformační zprávě. Snímek lze například upravit v grafickém editoru, oříznout, překrýt novými vrstvami, lze něco odebrat, přidat či dokreslit.

Další důležitou vlastností fotografie je místo a čas pořízení a také další doplňující údaje o tom, kde, kdy a jak byla fotografie pořízena. Je například možné zjistit místo pořízení fotografie – v jakém městě či zemi a v jakém přesném čase byl snímek pořízen. Tyto údaje také mohou odpovědět na otázku, zda je fotografie podvrh, nebo nikoli. Byla-li například fotografie pořízena v roce 2012 v Chorvatsku, ale je použita k ilustraci událostí na Ukrajině z roku 2019, je jasné, že jde o podvrh z hlediska kontextu.

Trocha teorie: co je to formát exif a metadata

Na každou fotografii nebo jiný mediální soubor (zvuk, video) jsou navázána metadata. Jedná se o data, která poskytují další informace o snímku. Metadata pro fotografie jsou nejčastěji ve formátu exif či EXIF ​​(Exchangeable Image File Format). Exif data ​​jsou standardem určeným pro ukládání informací o fotografii. Díky tomu, že data ve formátu exif ​​jsou standardizována, existuje mnoho služeb a programů, které umějí tato data přečíst.

Formát exif ​​obsahuje právě metadata o fotografii. Jedná se o datum pořízení, čas, místo a mnoho dalších důležitých informací – od parametrů fotografování po údaje o tom, ve kterém programu a jak byla fotografie upravena.

Obsah formátu exif ​​lze částečně zobrazit jednoduše prostřednictvím vlastností souboru. Při práci s operačním systémem Windows budou tyto informace k dispozici po kliknutí pravým tlačítkem myši v okně Průzkumníka na kartě Podrobnosti. Zde uvidíme datum, čas, zařízení, kterým byla fotografie pořízena, a také GPS souřadnice místa, kde fotografie vznikla.

Komplikace při práci s metadaty

Pokud by byla metadata ve formátu exif ​​pevně připojena k souboru, nebyl by s identifikací falešných fotografií žádný problém. Stačilo by pouze přečíst exif formát ​​konkrétního obrázku a zjistit, kde, kdy a jakou technikou byla fotografie pořízena.

Mnoho editorů fotografií však bohužel exif data zcela nebo částečně odstraňuje. Metadata ve formátu exif ​​lze smazat například také při publikaci fotografie na webu. Tento proces nemusí být proveden nutně se zlým úmyslem, nýbrž pouze s cílem zmenšit velikost původního souboru. Fotografie pořízené na chytrém telefonu teoreticky obsahují exif data včetně GPS souřadnic. Ale pouze pokud má telefon tuto funkci nainstalovanou v nastavení fotoaparátu. V souvislosti s rostoucími tendencemi posilovat ochranu soukromí uživatelských dat mohou mít mnohé chytré telefony tuto funkci automaticky vypnutou.

Dalším problémem s ukládáním exif dat ​​je způsob přenosu fotografie z jednoho zařízení do druhého. Používáte-li například messengery, mohou některé z nich fotografie komprimovat, zmenšovat tak jejich velikost a mazat přebytečné údaje, tedy třeba právě exif data. Při zveřejňování fotografií na sociálních sítích se exif data ​​často také mažou, aby se ušetřil objem dat.

Exif je také možné snadno upravovat, pomocí některých editorů fotografií i pomocí online služeb, například https://www.imgonline.com.ua/.

To však ještě není všechno. Je možné, že exif data ​​budou nesprávná, například budou označovat nesprávné datum a čas, kdy mohl být snímek pořízen, přičemž ne nutně ze zlé vůle. Pokud nebyla fotografie pořízena chytrým telefonem, ale běžným fotoaparátem, mohla být převedena do standardního továrního nastavení.

Toto všechno práci s fotografiemi fact-checkerovi komplikuje. U snímku, který máte prověřit, mohou být exif data odstraněna, nebo, což je ještě horší, upravena. Souřadnice GPS nemusí být uloženy, navíc se k vám nemusí dostat výchozí snímek, ale změněný soubor.

Metadata a výchozí fotografie

Analýza metadat je důležitá zejména pro výchozí obrázek, tedy ten, který byl pořízen a zveřejněn na internetu s minimální ztrátou kvality. Proto bychom se před analýzou metadat měli pokusit najít právě tento výchozí obrázek. V opačném případě nemusí být analýza kopií výchozího obrázku pomocí nástrojů, o kterých budeme mluvit níže, plně účinná.

Nejlepší je využít nástrojů reverzního vyhledávání obrázků: jak aktualizovaných nástrojů, které umí pracovat se sociálními sítěmi, tak klasické služby TinEye, nejuznávanější služby pro zpětné vyhledávání obrázků.

Pokud tušíte, v jakém časovém období mohla být fotografie pořízena, můžete toto časové období zadat v nastavení vyhledávání, a vyloučit tak z výsledků vyhledávání mnoho kopií, které mohly vzniknout při replikování falešné fotografie a jí ilustrované zprávy na různé stránky.

Jak zobrazit exif ​​data fotografie: aktuální nástroje

Představujeme vám několik online služeb, pomocí kterých si můžete zobrazit a ověřit exif ​​data fotografie.

Jeffrey’s Image Metadata Viewer

Tato služba funguje jak s fotografií dostupnou na webu prostřednictvím přímého odkazu, tak se samostatným souborem.

Služba vám umožní zobrazit následující data: zařízení, na kterém byla fotografie pořízena, datum a souřadnice místa vzniku fotografie. Služba nabízí také další užitečné údaje týkající se snímku i jeho metadat, jako jsou například kvalita fotoaparátu (počet megapixelů), časové pásmo, datum úpravy fotografie.

Pokud však byla exif data ​​obrázku odstraněna, budou informace z Jeffrey’s Image Metadata Viewer velmi omezené.

Tento příklad ukazuje fotografii staženou z jedné fotobanky a upravenou v grafickém editoru (s připojeným popiskem). Služba udává pouze velikost fotografie, jiné informace soubor s fotografií neobsahuje.

Metapicz

Funguje podobně jako předchozí nástroj, a pokud fotografie obsahuje exif data, služba je umí zobrazit (zařízení, jeho vlastnosti a datum pořízení). To, co má tento nástroj navíc, je, že umí najít údaje ke copyrightu a informace o autorovi (pokud soubor s fotografií tyto údaje obsahuje). V některých případech dokonce umí zobrazit nejen souřadnice místa, ze kterého byla pořízena fotografie, ale také mapu s bodem, ve kterém byla fotografie pořízena.

V některém z příštích článků představíme další nástroje pro analýzu exif dat a ověření falešných fotografií.

Jak zjistit geolokaci fotografie

Obsahují-li exif data geolokaci fotografie a nástroje, jež jsme představili, tyto informace zobrazují, nebo pokud jste údaje získali z vlastností souboru, zjistit místo pořízení fotografie bude velmi jednoduché. Stačí do vyhledávacího řádku služby Google Maps zadat GPS souřadnice oddělené čárkou a získáte přesnou polohu, ze které byla fotografie pořízena.

Podle GPS souřadnic byl například první snímek pořízen v Mnichově a druhý ve Lvově.

Kromě toho existují speciální služby, které vám umožní zjistit polohu pouhou analýzou fotografie.

Photo Location  

Stačí nahrát fotku na tuto stránku a uvidíte bod na mapě, ze kterého byl obrázek pořízen.

Geotag Photos Online

Funguje podobně – přetáhněte fotku do okna webu a získáte polohu pořízení snímku.

FreeMapTools

Další velmi jednoduchá a lakonická služba, která umožní spárovat fotografii a bod, ze kterého byla pořízena.

Pic2map

Tato služba umí nejen zobrazovat polohu a analyzovat exif data fotografie, ale také ukázat fotky pořízené v okolí.

Výsledek analýzy exif dat s pomocí této služby může být velmi informativní, poskytuje totiž prakticky přesnou adresu pořízení snímku, ukazuje časové pásmo, ve kterém byla fotka pořízena, a spoustu dalších užitečných údajů.

Pluginy do prohlížečů

K analýze fotografií můžeme využít pluginy do prohlížečů, které pomáhají ověřovat obrázky. Mezi ně patří například EXIF Quick View pro Chrome, FxIF pro Firefox nebo Fake Image Detector pro Chrome či Firefox.

Tyto pluginy umějí analyzovat exif data a zobrazovat výsledek. Mohou být užitečné v případě, že potřebujete provést rychlou analýzu fotografie na internetu. Takové fotografie však často neobsahují exif data a k plnohodnotné analýze bude třeba najít výchozí fotografii a analyzovat ji pomocí nástrojů či služeb popsaných výše.

V příštích článcích vám ukážeme, jak zjistit, jestli byl snímek upraven, jak odhalit podezřelé detaily na fotkách, a další užitečné věci spojené s ověřováním fotografií.

Autorka: Nadija Balovsjak