„Nikdo o mírové řešení neusiluje, nýbrž se snaží na území Doněcku a Luhansku rozpoutat genocidu“

Zdroj: EU vs Disinfo

Prokremelská média stále častěji používají slovo genocida v případě jevů, které ve skutečnosti s genocidou nemají nic společného. Pomineme-li neuctivost vůči obětem skutečné genocidy, pak toto zneužívání podrývá samotný koncept genocidy jako rozsáhlého porušení lidských práv.

Ukrajinská „genocida“

Snad vůbec nejčastějším terčem nekorektního užívání termínu genocida je v současnosti Ukrajina. Slovo genocida se často užívá záměrně a s cílem maximálně zdiskreditovat Ukrajinu v ruských médiích, když je diskutována politika Kyjeva vůči ruskojazyčnému obyvatelstvu na Krymu a východě země. Jako jeden z mnoha příkladů může sloužit talk-show ruského Prvního kanálu, na němž v září roku 2017 zaznělo, že „[v Kyjevě] nikdo o mírové řešení neusiluje, nýbrž se snaží na území Doněcku a Luhansku rozpoutat novodobou genocidu“. Pro zhlédnutí videa klikněte na video níže. Dlužno podotknout, že lidskoprávní mise, které působily na Ukrajině v roce 2014, neshledaly, že by ruskojazyčnému obyvatelstvu na východní Ukrajině hrozilo nebezpečí.

Podívejte se nyní na ukázky s příklady nekorektního užívání slova genocida v prokremelských médiích.

Lotyšská „genocida“

V prosinci 2017 komentátor z ruského televizního kanálu NTV prohlásil následující: „To, co se dnes u nás [v Lotyšsku] děje, je z mého pohledu lingvistická genocida rusky mluvících obyvatel, která přerůstá v etnickou genocidu“ (viz video výše).

„Vízová genocida“

V oficiálních prohlášeních ruských úřadů se termín „vízová genocida“ používal, aby poukázal na požadavky Evropské unie, podle kterých měli lidé na ukrajinském Krymu (nyní nezákonně anexovaném Ruskou federací) podávat žádosti o vízum v ukrajinském Kyjevě, nikoli v Rusku.

„Kulinární genocida“

Konečně, agentura Sputnik dokonce použila dříve neznámé slovní spojení „kulinární genocida“, a dezinterpretovala tak politiku EU, která podle Sputniku usilovala o zákaz kebabů. O tomto případu jsme psali v našem přehledu za prosinec 2017.

Podrývání lidských práv

Zneužívání slova genocida v prokremelském narativu není vůbec nahodilé – děje se pravidelně a pozorování nedávných případů, které jsme uvedli výše, ukazuje, že se tento jev stupňuje. Je-li slovo genocida užíváno k popisu situací, které s genocidou nemají nic společného, ztrácí toto slovo svou hodnotu. Ironií je, že zneužívání tohoto slova se obrací proti těm hodnotám, které má toto slovo bránit – hodnoty lidských práv a lidské důstojnosti proti rozsáhlému porušování lidských práv, kterému říkáme právě genocida.

Zdroj: EU vs Disinfo