Technologie blockchain (někdy česky též bločenka), o níž se mluvilo především v minulém roce v souvislosti s kryptoměnovým boomem, může změnit mnohé procesy v našem dosavadním životě.

Nápad, že by blockchain mohl pomoct ve vyhledávání dezinformací, se poprvé objevil zhruba před rokem. Tehdy se ovšem jednalo jen o opatrné domněnky. V roce 2018 již bylo zrealizováno několik konkrétních projektů, které se zabývaly rozkrýváním dezinformací.

Některé z těchto projektů jsou si podobné v tom, že se snaží využít myšlenku aplikace vlastního tokenu, který by bránil v rozšiřování dezinformací a naopak by odměňoval uživatele za šíření důvěryhodných zpráv. Jiné sází na založení blockchainové databáze, kterou budou ověřovat factcheckeři.

Zanalyzovali jsme několik blockchainových projektů zaměřených na facktchecking a zjistili jsme, na jakém principu fungují.

Trusted News

Jako výraz boje proti lživým informacím společnost Eyeo, která mimochodem vyvinula populární nástroj na blokování reklamy Adblock plus, založila vlastní blockchainový produkt pro ověřování falešných zpráv. Jedná se o doplněk prohlížeče. Podle slov tvůrců tento plugin využívá technologii blockchainu k identifikaci podvržených informací a vyrozumění uživatelů. V současnosti je vývojová verze Trusted News dostupná pouze uživatelům Chromu. Vývojáři Trusted News založili svoji databázi důvěryhodných zdrojů na blockchainu Ethereum. Pro základní seznam byly použity stránky jako Wikipedie, Snopes, Politifacts a Zimdars’s List. Doplněk pracuje s protokolem MetaCert, který využívá rejstřík URL adres pro boj s podvody a pro ověřování databáze údajů projektu.

 

 

Tento nástroj má zajímavou funkci. Vývojáři uživatelům nabízí možnost nahlásit zdroje dezinformací a vydělat si tak tokeny kryptoměny MetaCert. Cílem tvůrců bylo, aby se ve výsledku ověření stránky nebo jednotlivé zprávy uživatelům zobrazil komentář s hodnocením jako trustworthy (důvěryhodný), unknown (neznámý), clickbait nebo satire (satira).

Jak služba funguje se testovalo na seznamu dezinformačních webů, které se již staly klasikou v oboru: https://www.infowars.com/, http://dcgazette.com/, http://dcgazette.com/, http://abcnews.com.co/.

 

 

V Chromu plugin Trusted News funguje následujícím způsobem: V rozbalovacím okně Nástroje je tlačítko, kterým je možné ohodnotit dotyčnou stránku. Avšak ve všech případech, kdy jsme tlačítko použili, se objevila pouze zpráva o tom, že Trusted News nedisponuje dostatečnými informacemi, aby mohl dotyčnou stránku ohodnotit, a proto jí nemůže poskytnout jednoznačné hodnocení. Takto plugin Trusted News nerozpoznal ani jednu ze stránek, které jsme zkusili. Předpokládáme, že to souvisí s tím, že blockchain důvěryhodných zdrojů Trusted News je ještě ve fázi přípravy a v brzké době snad bude služba pracovat lépe.

UserFeed

Jednou z příčin, proč dezinformační obsah vzkvétá, je používání tzv. clickbaitových titulků a obsahu, na který reagují především uživatelé sociálních sítí. Díky tomu běžní uživatelé, kteří podlehnou manipulativnímu titulku, se vědomě či nevědomě stávají šiřiteli zpráv s lživými informacemi.

Autoři projektu UserFeeds se rozhodli vyvinout systém, který bude bojovat proti existujícímu modelu šíření obsahu. Především UserFeeds používá blockchainové tokeny k označování obsahu online. Mimo to autoři projektu mají v úmyslu finančně odměňovat uživatele, kteří budou označovat důvěryhodný obsah. Měřítkem důvěryhodnosti a cenou za práci uživatele budou virtuální tokeny. Díky tokenům bude možné vytvořit systém, který bude uchovávat informace o každé dílčí části obsahu a jeho šíření v blockchainové databázi. A samozřejmě se zde budou uchovávat i údaje o tom, kdo daný obsah vytvořil.

Platforma Userfeeds funguje na základě jednotného protokolu, který obsahuje jednu z variant standardního algoritmu blockchainu. Klasický blockchain používá několik standardních algoritmů, které na něm prokazují, že se informace neměnily. Například algoritmus Proof-of-Work (PoW) (eng. důkaz práce) potvrzuje všechny operace, které jsou nezbytné pro dokončení jakékoliv činnosti na blockchainu.

V klasických blockchainech jsou i další algoritmy, např. Proof-of-Stake (PoS) (eng. důkaz podílu na vlastnictví), Proof-of-Concept (PoC) (eng. důkaz koncepce, ve významu potvrzení správnosti dané koncepce).

Autoři protokolu Userfeeds se rozhodli ke svému blockchainu přidat variantu algoritmu Proof-of-Evaluation (eng. potvrzení hodnocení), jehož účelem je potvrdit hodnocení důvěryhodnosti oznámení, která se ukládají v blockchainu.

Aby byl důvěryhodný obsah snadněji k nalezení, vývojáři Userfeeds mají v plánu rozpracovat vyhledávač Userfeeds Engine, který bude vyhledávat v rámci blockchainu Userfeeds na základě ratingu důvěryhodnosti obsahu.

Trive

Trive je systém ověřování dezinformačního obsahu na blockchainu, který je založen na spojení práce velkého množství dobrovolníků. Platforma využívá jak blockchainovou databázi, tak i práci factchekerů. Vývojáři Trive slibují, že jejich produkt bude chráněn před viry a dezinformačními sděleními, která se vyskytují na sociálních sítích.

 

 

Jakékoliv sdělení, které je přidáno na blockchain Trive, mohou uživatelé ověřit v databázi. Pro ověření se používá buď plugin Trive Verify, který je dostupný pouze pro Chrome, nebo webová verifikace factcheckingové služby.

Oba tyto produkty svým uživatelům nabízí funkci odeslat všem účastníkům projektu Trive snímek webu, u kterého bude napsáno, že na dotyčné stránce se nachází sporné informace. Na tuto zprávu poté musí přijít odpověď z hlediska důvěryhodnosti obsahu.

Dirt Protocol

A ještě jedna platforma, která využívá blockchain podobným způsobem, tedy vychází z nápadu „nebudeme platit uživatelům penězi, ale tokeny, a tím je budeme motivovat, aby šířili kvalitní obsah“. Zajímavé na tom je, že tento způsob, na jakém projekt funguje, vysoce ocenili investoři, jelikož startup několik týdnů zpátky přilákal investice ve výši 3 miliony dolarů.

Zakladatelé Dirt Protoсol měli v úmyslu vyvinout platformu tak, aby filtrovala dezinformace na základě blockchainové databáze důvěryhodného obsahu a odměňovala uživatele tokeny.

Přesněji řečeno samotný blockchain také bude využívat tokeny umožňující ohodnotit důvěryhodnost obsahu. Uživatelé potom mohou hlasovat svými tokeny pro důvěryhodnost zpráv. Kromě toho pomocí tokenů bude možné zpochybnit záznam nebo hodnocení na blockchainu.

Tato služba je podobná výše popsanému Userfeeds a také startupu Civil, který je v našem přehledu hned další v pořadí. Ale na rozdíl od Civil Dirt Protoсol neplánuje vlastní monetizaci. Jinými slovy pro novináře a online média bude zdarma.

Civil

Civil je startup, který hodlá spustit platformu pro boj s falešnými zprávami. Zakladatelé Civil popisují jako „decentralizovaný trh s důvěryhodnou žurnalistikou“. Chtějí technologii blockchain využít pro dezinfikování vydavatelského průmyslu. Nápad čerpá z decentralizovaného systému, který je schopen ověřit, zda novinářské články neobsahují lživé informace.

Ti, kdo stojí za projektem, jej popisují takto: „Je to… zcela nová ekonomika, kde zadavatelé reklam a platformy, které publikují obsah (např. Google nebo Facebook) mizí a novináři mohou volně bez zprostředkování předkládat své články čtenářům.“

Autoři Civil chtějí ze svého startupu udělat nový ekonomický model žurnalistiky, který bude pomáhat novinářům vymýtit současný systém příjmů založený na reklamě, a tím jim dát vlastnické právo na jejich obsah. Kromě toho si klade za cíl vrátit důvěryhodnost a autoritu novinářskému průmyslu, jehož reputace v době „fake news“ velmi silně utrpěla.

 

Civil je systém, ve kterém uživatelé a tvůrci obsahu kupují a prodávají zprávy prostřednictvím tokenu CVL. Čtenáři zde nakupují obsah a autoři dostávají platbu v tokenech. Systém používá recenzní registr pro prověření novinářů. Každý, kdo podá stížnost na jiného uživatele za porušení etických pravidel, musí dát v sázku svoje tokeny, o které přijde, ukáže-li se, že se jeho obvinění nezakládá na pravdě. Hrozba ztráty tokenů má zabránit, aby uživatelé podávali stížnosti lehkomyslně.

V současnosti se trh blockchainových startupů, které bojují s lživými informacemi, nachází na začátku. Některé projekty teprve hledají svoji obchodní strategii, jiné přemýšlejí o vydávání vlastních tokenů, což znamená, že chtějí udělat ICO (Inicial Coin offering – pozn. překladatele), a proto jsou závislí na zájmu investorů o svůj produkt. Produkt, který reálně funguje, je zatím jen u dvou z pěti výše představených. Zároveň si ale musíme uvědomit, že jsme svědky podmíněné přechodné etapy takových blockchainových startupů, které se zatím jen snaží dopátrat funkcionálu a přitáhnout pozornost společnosti.

 

Autor: Nadija Balovsjak pro Stopfake.org