Zdroj: InformNapalm

Toto šetření provedl Lukas Andriukatis pro Centrum občanského odporu Res Publica. Andriukatis se zabývá zpravodajstvím z otevřených zdrojů (OSINT) a specializuje se na kremelské dezinformace a vojenské konflikty celého světa. V posledních letech se soustředil na vojenskou intervenci mezi Ruskem a Ukrajinou, v Sýrii, Libyi a Venezuele.

Od poloviny roku 2020 ruská státní média, prokremelská média a účty na sociálních sítích pilně informují o celosvětových protestech proti karanténním opatřením spojených s pandemií nemoci covid-19, obzvlášť u těch v Evropské unii, Spojeném království a Spojených státech. Jak už to bývá, prokremelské zpravodajské kanály možnost využily pro to, aby v západních demokratických systémech zasely neshody a rozpoutaly chaos.

Aktivity ruských státních médií a sociálních sítí, které jsou zaměřeny na protesty proti karanténě, lze sledovat pomocí nástrojů pro monitoring na sociálních sítích. Svědčí nejen o vysoké aktivitě prokremelských zpravodajských kanálů, ale také o velkém zájmu čtenářů. Tyto trendy jsou patrné zejména na sociálních sítích, kde analýza komentářů ukazuje, že prokremelské zpravodajské kanály se poměrně úspěšně etablovaly za „kritický hlas“ v „mainstreamu levicových médií“. Není jasné, jestli se to prokremelským médiím i skutečně podařilo, ale klidně lze říci, že se úspěšně naladila na vlnu protikaranténních nálad. Kromě toho bylo zjištěno, že některé prokremelské účty na sociálních sítích šíří prokremelské narativy celé roky a v letech 2020 a 2021 se soustředily na protipandemické narativy.

Analýza z otevřených zdrojů potvrzuje přítomnost prokremelských subjektů v západním informačním prostoru, který se soustředí na protesty proti karanténě. Analýza se soustředí na státní masmédia, prokremelská masmédia a sociální sítě v USA a zemích EU.

Státní masmédia

RT a jiná média, která patří Kremlu, jsou svými aktivitami, které v západních zemích vyvolávají informační chaos, proslulá. RT se často přezdívá „oportunistický kanál“, který je využívaný jako „nástroj obranné politiky státu k intervencím do politiky jiných zemí“. Chaos způsobený pandemií nemoci covid-19 se stal pro prokremelská média jednou z možností, jak sama sebe označit za „kritický hlas“ v moři informací ze „základních levicových médií“. Jedním z nejlepších příkladů jsou protesty proti karanténním opatřením.

Uživatelé sociálních sítí si rychle všimli, že z RT se stalo jedno z hlavních médií, které informuje o protestech proti lockdownu ve Spojeném království, včetně přímých přenosů z protestů. Někteří uživatelé RT úspěšně identifikovali jako někoho, kdo chaos jen podněcuje, zatímco jiní kritizovali celostátní rozhlasovou a televizní stanici BBC za to, že o protestech neinformovali. To ukazuje, nakolik je tato strategie RT úspěšná.

Příklady z Twitteru, kde uživatelé RT označují jako hlavní hromadný sdělovací prostředek, který přináší zprávy o protestech proti lockdownu. Někteří uživatelé to považují za pozitivní, jiní jednoznačně za negativní. (Twitter/@WrangleburryTwitter/@Otto_English)

V některých evropských zemích, například v Německu, jsou zpravodajské kanály vlastněné Kremlem výrazně zastoupeny a dokonce konkurují některým běžným německým médiím. RT DE a zpravodajská agentura Sputnik (v Německu nedávno přejmenována na SNA) v průběhu celé pandemie přináší rozhovory s protestujícími a jinými lidmi z „okraje společnosti“. Tato strategie kremelským médiím umožňuje o covidu-19 spekulovat, ale zároveň vypadat jako neutrální médium a prezentovat jiné osoby jako neutrální odborníky. Příklady tohoto přístupu lze najít ve všech zemích, kde tato média působí.

K měření šíření těchto zpráv byly použity nástroje pro monitoring médií, které umí např. analyzovat články s určitými klíčovými slovy na různých stránkách a měří, jak moc přitahují uživatele, ale je náročné podchytit všechna možná klíčová slova týkající se daného tématu. Klíčové slovo „anti-lockdown“ bylo použito k analýze webů RT a Sputnik News.

V období od května 2020 do května 2021 bylo na RT.com nalezeno 71 článků, které vyvolaly téměř 100 000 interakcí. Seznam deseti nejzajímavějších článků ukazuje, že RT informovala o protestech proti lockdownu v Austrálii, Německu a Nizozemí s negativním postojem – používala výrazy jako „fašismus v plné síle“.

Analýza Buzzsumo podle klíčového slova „anti-lockdown“ ukazuje, jak aktivně RT informuje o protestech proti lockdownu. Všechny články zveřejněné tímto médiem obsahovaly ostrou kritiku opatření proti covidu-19. (Buzzsumo)

Podobné tendence byly zaznamenány také u Sputnik News, které za toto období zveřejnily 58 článků a vysloužily si přes 3 000 interakcí. Analýza deseti nejpopulárnějších článků ukázala, že jde o články informující o protestech proti lockdownu v Německu, Spojeném království a USA.

Analýza Buzzsumo podle klíčového slova „anti-lockdown“ ukazuje, jak aktivně Sputnik News informuje o protestech proti lockdownu. Všechny články zveřejněné tímto médiem obsahovaly ostrou kritiku opatření proti covidu-19. (Buzzsumo)

Objevily se také případy, kdy o protestech proti karanténě zhusta informovala také menší prokremelská média. Jedním z takových případů je německé alternativní médium Rubikon, které je napojeno na média vlastněná Kremlem. Novináři RT jsou členy správní rady Rubikonu a některé články RT jsou na stránkách Rubikonu pravidelně publikovány.

Kremelská média a jejich účty na sociálních sítích

Doslova vlnu interakcí, kterých se prokremelským médiím dostává, je možné vidět díky analýze interakcí na Facebooku. Analýza CrowdTangle (nástroj pro monitoring na sociálních sítích typu Facebook) ukázala, že články RT, které se týkaly protestů proti karanténním opatřením,na facebookových stránkách pro Spojené království, Německo a USA vyvolaly na Facebooku tisíce interakcí. 

Příklady nejpopulárnějších článků RT na Facebooku. Podle analýzy nástrojem CrowdTangle některé z nejpopulárnějších příspěvků na Facebooku přitáhly více než 23 000 uživatelů.

Většina zpráv kritizuje kroky policie, která na protesty dohlížela, nebo kritizuje opatření obecně. Kromě toho analýza sekce komentářů ukazuje, že většina uživatelů na sociálních sítích, kteří píšou komentáře, lockdown také kritizuje a nahlíží na RT jako na neutrální médium nebo jako na protiváhu předních západních médií. Dokonce i zprávy, které jsou neutrálnější, uživatele stavící se proti lockdownu přitahují.

Nakonec, jako ve většině informační kampaní, jsou pro šíření prokremelských narativů používány prokremelské účty na sociálních sítích. V průběhu let lze najít mnoho účtů trollů, botů a „užitečných blbů“, kteří šíří historky dobré pro Kreml. Dobrým příkladem takového chování jsou účty na Twitteru @inhoclocu2 a @magdos93, které na Twitteru už dostaly ban.

@inhoclocu2 aktivně šířil prokremelské narativy v letech 2017 a 2019, v roce 2021 tento účet šířil lživé informace o koronaviru. Tento účet stejnou zprávu, v níž se zpochybňuje závažnost pandemie, šířil i na Twitteru.

Zjistilo se, že uživatel Twitteru @inhoclocu2 šířil prokremelské narativy v letech 2017 a 2019 a v roce 2021 přešel na konspirační teorie o koronaviru. (Twitter/@nickreeves9876)

Zjistilo se, že účet @magdos93 tyto zprávy šíří taky. Stejně jako v případě @inhoclocu2 tento účet šířil prokremelské narativy, a to v letech 2016 a 2017. To je jen malý příklad toho, jak podobné účty fungují, a podobnou aktivitu je často obtížné sledovat, protože bývá na sociálních sítích nahlašována a poté z nich odstraňována.

Uživatel Twitteru @magdos93 v letech 2016 a 2017 šířil prokremelské narativy a v roce 2021 přešel na konspirační teorie o koronaviru. (Twitter/@nickreeves9876)

Jiné platformy sociálních sítí jsou také využívány k tomu, aby šířily skepticismus vůči covidu-19 a informovaly o protestech proti lockdownu. Alternativní masmédium KenFM, které vede Ken Jebsen, šíří dezinformace v angličtině a němčině a věnuje velkou pozornost tématům, která se ke covidu-19 také staví skepticky. Údajně je napojeno na Strategickou kulturní nadaci (think-tankem patřícím ke Kremlu).

Závěr

Bylo zjištěno, že aktivity prokremelských zpravodajských kanálů podporují narativy proti lockdownu a skeptické vůči covidu-19 v různých zemích EU a v USA. Jak už to bývá, prokremelské zpravodajské kanály využívají tuto příležitost k vyvolání chaosu a neshod v západních demokratických systémech, a nezastavila je ani globální pandemie. Tyto trendy jsou zejména patrné na sociálních sítích, kde se hlavní prokremelské zpravodajské kanály prohlásily za kritický hlas v „neobjektivním“ západním informačním prostředí. Stopy tajných informačních operací lze vysledovat i na sociálních sítích, kde účty botů a trollů předstírají, že patří skutečným lidem, a šíří narativy skeptické vůči covidu-19.

Zdroj: InformNapalm