The Kremlin and Disinformation about Coronavirus

Zdroj: EU vs Disinfo

Cílem zpravodajství je zamotat čtenářům hlavu

Není těžké dojít k závěru, že prokremelská dezinformační činnost související s koronavirem je nedůsledná a popularizuje protikladná sdělení. V jednom prokremelském médiu tak například čteme, že koronavirus je méně nebezpečný než sezónní chřipka:

Velké dědictví, které po sobě zanechá COVID-19, bude znamenat menší počet zemřelých než je počet zemřelých na obyčejnou chřipku, až opadne panika. Avšak lidoví soudci budou stejně dále obviňovat, myšlení, které si plete rasu a chování, bude dále vzkvétat a ztráty, ať už je to osobní svoboda, nebo finanční otázky, budou obrovské.

Jinde jsme zas přesvědčováni, že koronavirus je fenomén, který zničí civilizaci takovou, jakou ji známe:

Co by tedy mělo logicky přijít po triumfálním pochodu koronaviru po celé planetě? V nejlepším případě to bude vznik několika relativně uzavřených světových zón – civilizací, v nejhorším případě pak [jako ve filmech] Šílený Max a Resident Evil.

Čteme také, že koronavirus je mocná biologická zbraň, kterou zneužily USA, Velká Británie nebo běloruská opozice. Dozvídáme se, že velké farmaceutické firmy zveličují rozsah epidemie, aby zvýšily své zisky; jsme informováni o nakažení slavných osobností: Jackie Chan a papež František; jasnovidci jako  Baba Vanga či Nostradamus předpověděli koronavirus.

Válečná teorie

Proč ale? Proč prokremelská média vypouští všelijaké konspirační teorie, nepodložená tvrzení i zjevné lži? Co tím Kreml získá?

V nedávném článku Euvs Disinfo popisuje, jak kampaň kolem soudu k případu katastrofy letu MH17 odhaluje ruskou teorii informační války:

Předem vytvořený narativ, odpovídající národním zájmům státu, může podstatně snížit negativní důsledky činnosti vnějších sil v informačně-komunikačním prostoru, neboť ty se zpravidla snaží zaplnit jeho „prázdná místa“.

Dezinformační prokremelská média se nesnaží „prodat myšlenku“, ale zamotat čtenářům hlavu. Zatímco novináři z autoritních médií se snaží pečlivě ověřovat a prověřovat zdroje a data, dezinformační média šíří „alternativní fakta“.

Informační prostor ovládla lež, dezinformační mlha zahaluje fakta. Zaplňují „prázdnotu“.

V autoritářském státě či organizaci hrají informace zcela jinou roli než v demokratické společnosti. V demokratickém dialogu je možné tvrzení zpochybňovat. Výroky jsou zpochybňovány, protože základem demokracie je kritika a různost názorů. V autoritářské společnosti je každý řečový akt aktem loajality. Loajality k lídrovi, symbolu, ideologii, víře… Nezáleží zároveň na tom, jestli je tvrzení postaveno na faktech. Zpochybňovat tvrzení znamená zpochybňovat lídra, myšlenku, symbol.

Zasévat svár je důležitým úkolem snad každé zprávy prokremelských médií určené pro zahraniční publikum. Prokremelská dezinformační média zasypávají cílové publikum desítkami různých výroků, verzí, výkladů, „uniklých“ tajných informací, „senzačních“ zjištění, konspiračních teorií. Toto všechno slouží k podkopání důvěry ve fungování systému zdravotnictví, úřadů, národních i mezinárodních organizací. K rozpoutání nedůvěry a paniky je vytvářen obraz nevyhnutelného kolapsu a rozpadu organizací. Jak je z výše uvedených příkladů zřejmé, jedna média tvrdí, že informace o koronaviru jsou zveličené, jiná, že nastává konec světa.

Pracovníci z oblasti zdravotnictví, vědci, úřady, národní i mezinárodní organizace, systém EU, farmaceutický průmysl, univerzity a výzkumné ústavy po celém světě mobilizují všechny zdroje k řešení problému: péči o nakažené, zpomalení šíření nemoci, vývoji léku. Organizace fungují.

Důvěra ke zdravotnickým organizacím, k radám, jak se vyhnout nákaze, a pokynům, jak se chovat, je-li potvrzena nákaza koronavirem, je životně důležitá. Šíření viru lze zastavit.

Nadšení trápením

Prokremelská dezinformační média si ve své snaze šířit zmatek a nedůvěru zahrávají s lidskými životy. Nacionalistický ruský filosof Alexandr Dugin je z nemoci nadšen a srovnává ji s trestem antických bohů:

Příchod morové rány umožňuje od základu vystavět novou společnost. Epidemie nezná logiku a nešetří urozené, bohaté ani mocné. Likviduje všechny bez rozdílu a navrací lidi k prosté skutečnosti bytí. Bohové moru jsou ti nejspravedlivější. Psal o tom Antonin Artaud, když srovnával mor s divadlem. Cílem divadla je podle Artauda se vší možnou krutostí navrátit člověka k té skutečnosti, že existuje, existuje tady a teď, na což se tvrdošíjně a vytrvale snaží zapomenout. Mor je existenciální fenomén. Řekové říkali Apollonovi Smintheus, „Myší bůh“ a připisovali mu schopnost přinášet skrze jeho šípy mor. Takto, jak je všeobecně známo, začíná Ílias.

Přesně toto by udělal Apollon, kdyby viděl současné lidstvo – bankéře, bloggery, rappery, poslance, kancelářské pracovníky, migranty, feministky… Přesně toto…

Zastavte šíření dezinformační epidemie. Myjte si ruce, zůstávejte doma, jste-li nemocní, dodržujte omezení spojená s karanténou. Nenechte se oklamat.

Informace o koronaviru si můžete přečíst na informačním portále EU na tomto odkaze.

Zdroj: EU vs Disinfo