Zdroj: Iryna Štorgin pro Krym.Realii

Co je špatně s dnešními schůzemi, které mají projednávat lidskoprávní agendu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), která sídlí ve Varšavě? Co se nelíbí představitelům ukrajinských neziskových organizací a lidskoprávním aktivistům? O tom všem v pořadu pro Radio svoboda hovořila Iryna Sedova, mediální koordinátorka a výzkumnice z Krymské lidskoprávní skupiny, která se schůze účastnila.

Dnes (17. září) jsem byla na prvním zasedání schůze. V průběhu tříhodinového zasedání se za řečnickým pultem vystřídalo mimo jiné deset takzvaných veřejných činitelů a novinářů z Ruska a okupovaného Krymu, kteří využili vystoupení k tomu, aby reprodukovali základní motivy ruské propagandy. Všechna jejich vystoupení je možné shrnout, že v Rusku a na Krymu je se svobodou slova všechno v pořádku a na Ukrajině je všechno špatně. Nejednalo se o představení faktů, ale artikulaci neopodstatněných propagandistických výroků.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2416190028457475&set=a.360177594058739&type=3&theater

Na ukrajinské straně vystoupily dvě neziskové organizace, představitelka Radio Svoboda, která hovořila o pronásledování novinářů a já.

Je jasné, že síly nebyly vyrovnané. Podle pravidel vystoupení trvá 2 minuty bez možnosti položit otázky.

Jediná výjimka byla, že Marija Volkonska a Ervin Musajev byli při svých vystoupeních přerušováni, neboť nazývali okupovaný Krym ruským a šířili informaci, že „Ukrajina zahájila blokádu Krymu“.

Jaký efekt mají podle vás mít takové schůze?

Za těch pět let jsem žádný konkrétní efekt neviděla, kromě toho, že veřejné diskuze k ničemu nevedou.

Navíc, tato platforma pod záštitou OBSE se pomalu mění v jednu z hlavních mezinárodních hlásných trub ruské propagandy.

Přijíždí s konkrétním cílem: nechat zaznít nezbytné poselství Ruska

Na jedné straně mnohé ukrajinské organizace jsou z této situace zklamané a už sem nejezdí, a na druhé straně stojí Rusko, odkud místo novinářů přijíždí spousty pseudopředstavitelů občanské společnosti a těch, které šíří lživé zprávy.

Nevím, kdo jim platí tyhle cesty, jestli je to ruská vláda nebo někdo „napojený na vládu“, ale je zcela evidentní, že sem jedou s konkrétním cílem: aby zazněl určitý ruský pohled na situaci.

Jsou slyšet a skoro nikdo jim neoponuje kromě představitelů Ukrajiny, Velké Británie, USA a Kanady.

O čem jste mluvila ve svém vystoupení?

Mluvila jsem o tom, že Krymská lidskoprávní skupina posbírala dostatek důkazů, že po ozbrojené okupaci Krymu Ruskem bylo do konce roku 2014 na poloostrově zcela zlikvidováno digitální, kabelové a rozhlasové vysílání ukrajinské společnosti TRK.

Do konce roku 2014 bylo na poloostrově zcela zlikvidováno digitální, kabelové a rozhlasové vysílání ukrajinské společnosti TRK.

Od roku 2017 se ukrajinská vláda pokouší obnovit radiové vysílání na severu Krymu. Kvůli tomu posílila signál vysílačů na kopcích vedle administrativní hranice Krymu. Ukrajinská média dostala frekvence pro vysílání na části území Chersonské oblasti a Severního Krymu.

Od roku 2018 Krymská lidskoprávní skupina každý čtvrtrok provádí monitoring rozšíření radiového signálu na severu Krymu.

Podle stavu k polovině září 2019 minimálně v desíti velkých městech na tomto území na všech ukrajinských radiových vlnách vysílají ruské stanice.

Aktuálně je takový stav v městech Džankoj, Armjansk a Krasnoperekopsk. V devíti dalších městech v této oblasti jsou ukrajinské stanice zablokovány částečně.

Na Krymu je systematicky omezován přístup k nezávislým informačním zdrojům. 

Ruské úřady blokují stanice tak, že na dotyčných frekvencích vysílají ruské stanice nebo krymské, které jsou ovšem plně kontrolovány, nebo instalují zařízení, která ruší signál ukrajinských stanic.

Na Krymu je systematicky omezován přístup k nezávislým informačním zdrojům.

Situace z konce května 2019 je taková, že nejméně 14 populárních ukrajinských internetových médií bylo na Krymu zablokováno.

Toto chování Ruska porušuje celou škálu závazků OBSE:

  • Byl porušen závazek zlepšovat šíření informací přes rádio a televizi, který byl přijat v rámci jednání o Spolupráci v humanitárních a dalších oblastech v Helsinkách v roce 1975.
  • Byl porušen závazek zajistit, aby členské státy mohly přímo a bez překážek přijímat radiové signály v souladu s pravidly radiového vysílání Mezinárodního svazu telekomunikačního spojení, která byla přijata členskými zeměmi ve Vídni v roce 1989.
  • Byl porušen závazek členských států přijatý v Moskvě v roce 1991, že společnost má právo na svobodné získávání a předávání informací a myšlenek, aniž by vláda tuto svobodu nějak omezovala bez ohledu na fyzické hranice, což se vztahuje na zahraniční publikace a programy radiového a televizního vysílání.
  • Rusko svým chováním na Krymu zcela ignoruje závazky udělat všechno pro to, aby vznikl nezbytný základ pro fungování svobodných a nezávislých hromadných sdělovacích prostředků, kde budou zdroje informací k dispozici volně a bez ohledu na státní hranice, jak bylo přijato v Istanbulu v roce 1999 v rámci Charty evropské bezpečnosti.

S ohledem na to všechno jsme vznesli požadavek na Rusko, aby zajistilo bezpodmínečné splnění všech výše uvedených požadavků, a aby přestalo nezákonně blokovat nezávislé ukrajinské radiové stanice a online média na území Krymu.

Krymská lidskoprávní skupina se rovněž obrátila na členské státy OBSE s prosbou, aby zesílili nátlak na Ruskou federaci, aby přestala blokovat média a nezákonně omezovat svobodu slova na Krymu.

Takové bylo moje vystoupení.

Jak na tato fakta reaguje OBSE? Mají tato vystoupení a účast na jednáních nějaký vliv?

OBSE zatím nijak nereagovalo na tato nehorázná porušení závazků, a jak vidíme, dokonce dává prostor vystoupit takovýmto falešným řečníkům, kteří akorát šíří ruskou propagandu v masce krymských novinářů.

Pro lidskoprávní aktivisty tato platforma byla vždy užitečná. Potkáváme se tu, předáváme si informace a zkušenosti. Snažíme se z těchto debat vytěžit maximum.

Snažíme se šířit informace, které získáváme, všude, kde to jen jde, tedy i skrz OBSE.

Kromě toho, fakta o porušování práva na svobodu slova na Krymu, o kterých jsem hovořila ve svém příspěvku, budou zveřejněny na stránkách OBSE.

Vystupujeme tu každý rok, přinášíme důkazy o porušování práv a předáváme je OBSE, aby je zveřejnilo. Bezpochyby to přispívá k tomu, aby se o tom dozvěděl svět. Snažíme se šířit informace, které získáváme, všude, kde to jen jde, tedy i skrz OBSE.

Bohužel se ale tato platforma – původně schůze s názvem Human Dimension Implementation Meeting – ztrácí svůj účel, protože se jí účastní i ti, jejichž cílem je šířit ruskou propagandu.

Důvodem, kromě toho všeho, je že Rusko zlikvidovalo nezávislou občanskou společnost, jejíž hlas již vůbec není slyšet.

Za celou dobu tříhodinové schůze v žádném projevu nezaznělo nic o porušování svobody slova v Rusku.

Ukrajinská delegace 17. září opustila jednací sál, kde v rámci schůze OBSE bylo projednáváno téma svobody slova, na protest proti proneseným výrokům o „ruském Krymu“. 18. září se ukrajinská delegace rozhodla, že bude dále účastnit zasedání.

Jako účastníci schůze OBSE byli registrováni představitelé z anektovaného Krymu, kteří zastupovali ruské úřady a organizace z poloostrova.

Stálý představitel Ukrajiny při mezinárodních organizacích ve Vídni Jevhen Cymbaljuk prohlásil, že na každoroční schůzi OBSE by měli „okamžitě zbavit slova“ takové účastníky z anektovaného Krymu.

Rozhovor převzat z Radio Svoboda.