V reportu, na který se uživatelé odkazují, informuje Švédská agentura pro veřejné zdraví o případech těžkého průběhu covidu-19 u očkovaných občanů. Agentura zdůrazňuje, že samotné očkování s nákazami nijak nesouvisí ani nepřispělo k těžkému průběhu onemocnění.

Ukrajinský odpůrce očkování, advokát Serhij Hula znovu šířil dezinformace ohledně pandemie covidu-19. Na svém videoblogu s odkazem na švédské ministerstvo zahraničí informoval o „panice“ v zemi v souvislosti s „masovými“ nákazami Švédů po očkování proti onemocnění covid-19. Podle Huly se plně imunizovaní obyvatelé Švédska po vakcinaci „po tisících“ nakažují koronavirem a riziko potřeby intenzivní péče i riziko úmrtí je nyní údajně „velmi výrazné“.

Screenshot – facebook.com, 14. května 2021, @Сергій Гула

Na videu, které nasbíralo desítky tisíc zhlédnutí, Hula manipuluje se skutečnými údaji květnové zprávy švédského ministerstva zdravotnictví. Ve zprávě, publikované počátkem letošního května, analyzuje švédské ministerstvo případy těžkého průběhu onemocnění covid-19 u imunizovaných občanů. Ve zprávě se zdůrazňuje, že imunizace žádným způsobem nesouvisí s nákazami a těžký průběh nemoci nezpůsobila. Švédská agentura pro veřejné zdraví zároveň zdůraznila, že očkování podstatně snížilo riziko těžké průběhu a úmrtí na covid-19. Nicméně, jak se očekávalo, nevelké množství lidí se může i přes očkování nakazit, ale těžký průběh je u těchto pacientů vzácný.

Žádná z vakcín proti nemoci covid-19, jež jsou v současnosti dostupné na trhu, nezajišťuje proti viru SARS-CoV-2 stoprocentní ochranu. Přesto je účinnost těchto vakcín proti covidu-19 velmi vysoká, například přípravky od firem Pfizer a Moderna jsou účinné téměř na 95 %. To znamená, že pouze 5 % z těch, kteří dostali obě dávky vakcíny, se později mohou nakazit a onemocnět covidem-19. V některých případech je možné očekávat onemocnění dokonce nehledě na vakcínu. Index infikovaných osob, jež byli očkovány proti covidu-19 ve Švédsku (stejně jako po celém světě), nepřekračuje předpokládanou míru.

Zpráva švédského ministerstva zahraničí uvádí, že z více než dvou milionů lidí, kteří dostali alespoň jednu dávku vakcíny, se pouze 0,3 % z nich (tj. 5942 osob) nakazilo covidem-19 po aplikaci první dávky vakcíny. V těchto případech se tedy nejspíš nestihla vybudovat imunita. Z těchto pacientů bylo 20 hospitalizováno. Ze 700 000 osob, které dostaly obě dávky vakcíny, bylo 0,2 % (1 624 osob) infikováno koronavirem. Z toho bylo hospitalizováno šest osob. Zemřelo celkem 187 osob – jak těch, kteří dostali jednu dávku, tak i těch, kteří dostali obě.

Nová zpráva švédské agentury z 21. května konkrétně uvádí, že výskyt viru SARS-CoV-2 je mezi očkovanými osobami stále velmi nízký. Upozorňuje, že tzv. průlomové infekce, tedy nákazy po druhé dávce vakcíny, byly častější u starších osob. Důvodem je skutečnost, že starší lidé se hůře vyrovnávají i s mírnými infekcemi, a to navzdory ochraně, kterou očkování poskytuje. Zpráva také zdůrazňuje, že podíl závažných případů covidu-19 mezi očkovanými osobami je nízký. To je zvláště dobře patrné ve srovnání s výskytem závažných případů u neočkovaných osob.