Snímek webu golospravdy.eu

Celá řada ruských a běloruských státních i soukromých médií šíří smyšlenou výzvu ukrajinských studentů, kteří mají vyzívat obyvatele Běloruska, aby se pozorně podívali na zkušenost Ukrajiny s Majdanem, „poučili se z jeho chyb a nepokoušeli se o totéž“. Pravdou však je, že žádnou podobnou výzvu ukrajinští studenti nepsali, zato Komunistická strana Ukrajiny si tuto výzvu vymyslela a vyvěsila na své webové stránky, přičemž se pod ní podepsali přesně tři lidé.

„Výzva ukrajinských studentů mládeži Běloruska“ se objevila na webových stránkách KSU 31. srpna, a byla rychle přebrána rozličnými médii. Autoři textu například komentují, že nechápou, „jak se mohou Bělorusové účastnit takového bince, který jim uměle vytvořily země Západu“. Dále čtenáře přesvědčuje, že na samotné účastníky demonstrací na Ukrajině z let 2013/2014 měla účast neblahé dopady. Bělorusové by proto neměli věřit „pohádkám opozice o skvělém evropském životě, který je plný oslav“, ale měli by si vybrat „Bělorusko, mír a prosperitu“. Jeden ze tří studentů, kteří se měli pod výzvu podepsat, o sobě na stránkách tvrdí, že nyní pracuje jako dělník v Polsku, což má potvrdit narativ o tom, že Ukrajinci masivně odjíždějí za prací do Evropy a ve vlastní zemi nemůžou najít žádnou práci. Demonstrace proti zkorumpovanému režimu Viktora Janukoviče jsou zde označovány za absolutní nesmysl, který zemi nepřinesl žádné změny, pouze vedl ke zhoršení ekonomiky.

Tato pseudo výzva samozřejmě nemůže sloužit jako oficiální stanovisko, a už vůbec ne ukrajinského studenstva. Ukrajinská studentská asociace však svoje vyjádření skutečně vydala, a to již 23. srpna. „Naše organizace zcela odsuzuje falsifikaci výsledků prezidentských voleb a kruté represe běloruských občanů. Asociace nepodporuje politické strany ani jejich představitele, kteří uznali Alexandra Lukašenka prezidentem. Máme za to, že brutální zásahy, které organizují policie, armáda a speciální bezpečnostní složky proti běžným občanům nejen že jsou zcela v rozporu s demokratickými hodnotami, ale jsou také nepřípustným zločinem proti běloruskému lidu.“

Tato dezinformace má několik úrovní. Za prvé, má za cíl odradit běloruské občany od účasti na demonstracích, přičemž používá příklad Majdanu jako tragické historické chyby, která se nesmí nikde opakovat. Zcela odmítá, že Majdan byl projevem národní obrody, demokratického směřování země, či projevem národní nespokojenosti se stavem v zemi. Tím má za úkol v očích čtenáře zdiskreditovat jakékoliv podobné snahy o projevení politické vůle.

Za druhé se snaží donést myšlenku, že v takovémto stavu, v jakém je běloruská ekonomika, se mají občané nejlépe, zatímco pokud pojedou do Evropské unie, budou pracovat na těch nejpodřadnějších pozicích a budou se mít bídně. Stejný scénář nastane, pokud se do Běloruska dostane vliv Západu, který je bude zneužívat jakožto nejlevnější pracovní sílu.

Zároveň tato zpráva je dobrým příkladem scénáře, kdy je na ukrajinských nebo jiných zahraničních stránkách publikován text kritický vůči osobě, instituci nebo státu, který je pro Kreml nepohodlný, text je následně přebrán ruskými médii a vydáván za oficiální dokument velkého významu, který má dosvědčovat nastavený a propagovaný narativ.

Snímek webu Komunistické strany Ukrajiny
Snímek facebookové stránky Ukrajinské asociace studentů

Snímek webu Youtube.com