Informace o množství nežádoucích vedlejších účinků, které se projevily po očkování proti COVID-19, bez srovnání s celkovým počtem naočkovaných osob, je manipulativní. Státní expertní centrum Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny informuje, že pořád platí, že přínos všech vakcín výrazně převyšuje možná rizika.

Na sociálních sítích se šíří video, ve kterém se mluví o tom, že Ukrajinci po očkování proti COVID-19 masově vyhledávají lékařskou pomoc a že přes 1000 případů nežádoucích vedlejších účinků zjištěných Státním expertním centrem Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny je velmi vysoké množství.

Bloger Serhij Hula odkazuje na každotýdenní zprávu o výsledcích monitoringu bezpečnosti vakcín proti COVID-19, který expertní centrum zveřejnilo na svých stránkách 30. dubna 2021. Autor říká, že množství nežádoucích vedlejších účinků zjištěných po očkování vakcínami Covishield, CoronaVac a Comirnaty je 1043, 1 a 1. Na základě toho bloger tvrdí, že množství vedlejších účinků je velmi vysoké a že to má svědčit o nebezpečnosti vakcín proti COVID-19. „Já tu informaci považuji za smutnou. Protože pokud to srovnáme s množstvím naočkovaných osob a s tím, že ne každý případ se dostane do oficiální zprávy, tak je jasné, nakolik je to vážné a rozsáhlé,“ říká autor videa. „Viděl jsem informace o tom, že už bylo po této proceduře zjištěno více než 10 smrtelných případů. Proto je to velmi důležité, když vezmeme v úvahu malý objem této procedury (očkování – red.).“

Informace o množství vedlejších účinků zjištěných po očkování proti COVID-19, kterou cituje Serhij Hula, je ale vytržená z kontextu a uživatele internetu jenom mate. Autor ve svém videu neříká, jaké je celkové množství osob naočkovaných vakcínami Covishield, CoronaVac a Comirnaty a také jaký je procentní podíl vedlejších účinků po očkování ve srovnání s celkovým množstvím použitých dávek každé z těchto vakcín.

Expertní centrum Ministerstva zdravotnictví ve své zprávě píše, že od začátku očkování do 25. dubna 2021 Automatizovaný informační systém pro lékařský dozor (AISF) dostal hlášení o 1045 případech nežádoucích vedlejších účinků: 1043 po použití 470 680 dávek vakcíny Covishield, 1 případ po použití 33 338 dávek vakcíny CoronaVac a 1 případ po použití 24 012 dávek vakcíny Comirnaty. Expertní centrum také informuje, že procento nežádoucích vedlejších účinků je v případě Covishield 0,2 %, CoronaVac 0,003 % a Comirnaty 0,004 %. „To znamená, že pozitivní přínos všech vakcín, které chrání před koronavirovou nemocí, stále výrazně převyšují možná rizika,“ píše se v dokumentu.

Screenshot — dec.gov.ua

Kromě toho se také ve zprávě píše, že 97,54 % všech nežádoucích vedlejších účinků po očkování vakcínou Covishield je mírných a pouze 2,46 % patří k závažným. Kromě toho centrum informuje, že na základě vyšetřování bylo zjištěno, že všechny smrtelné případy byly náhodné a souvislost s očkováním mají pouze časovou. „Ani jeden z těchto nešťastných případů po imunizaci nesouvisí s přijetím vakcíny Covishield,“ potvrzuje se ve zprávě expertního centra.

Centrum pro občanské zdraví Ministerstva zdravotnictví v komentáři pro StopFake.org potvrdilo, že na základě vyhlášky ministerstva a cestovní mapy očkování má zdravotnický personál povinnost informovat o nežádoucích vedlejších účincích vakcín Expertní centrum Ministerstva zdravotnictví za pomoci AISF, a to do 24 hodin po jejich odhalení.

Už dříve se StopFake.org věnoval dezinformaci Serhije Huly týkající se očkování proti spalničkám v Japonsku.