Látka s označením SM-102, používaná ve vakcínách proti covidu-19, není nebezpečná.

Uživatelé sociálních sítí šířili informace, podle kterých obsahují vakcíny proti covidu-19 „extrémně nebezpečnou“ jedovatou látku SM-102, která způsobuje rakovinu a poškození centrálního nervového systému.

Screenshot z facebook.com, příspěvek z 20. května 2021
Screenshot z facebook.com, příspěvek z 21. května 2021

„Podívali jsme se na složení vakcíny Moderna. Všimli jsme si látky s označením SM-102 a vygooglovali jsme si ji. Podívali jsme se hned na první odkaz na Wikipedii. A co jsme uviděli? Extrémně nebezpečná jedovatá látka. Čteme dál… Tato látka je obsažena ve vakcínách Moderna, Pfizer a dalších vakcínách proti koronaviru. Pokračujeme dál. Narazíme na výčet všech vedlejších účinků. Co na to říkáte? Rakovina, „nenarozené děti“, poškození centrálního nervového systému, ledvin, jater. Takže než si necháte něco píchnout, radši si to stokrát rozmyslete!“ hlásá jedno z šířených videí.

Na stránkách Wikipedie v květnu 2021 skutečně byl článek věnovaný látce SM-102. K datu 3 června již byl změněn, nicméně v internetovém archivu zůstala uložená jeho kopie. V první verzi, na kterou se odkazují někteří uživatelé, je k předloženým informacím uveden pouze jeden zdroj: anglicky psaný článek „Vakcína Moderna obsahuje SM-102“. Text z tohoto článku byl přeložen do ruštiny a umístěn na ruské Wikipedii. V článku se hovoří o „škodlivosti látky“ SM-102. Na doklad tohoto tvrzení článek uvádí jako zdroj web chemické společnosti Cayman Chemical.

Pokud však podrobněji prostudujeme informace na stránkách Cayman chemical, uvidíme, že nepojednávají jednotlivě o látce SM-102. Zmíněná rizika této látky jsou popsána v kombinaci s rozpouštědlem, známým pod názvem chloroform. První verze článku na Wikipedii ani uživatelé sociálních sítí o tomto však nemluví.

Screenshot z webu caymanchem.com

Dezinformace o škodlivosti SM-102 se nejprve aktivně šířila v anglicky psaném segmentu sociálních sítí.  Společnost Cayman Chemical byla nucena zveřejnit vysvětlení, že látka SM-102 je sama o sobě bezpečná.

„V bezpečnostních listech by mělo být uvedeno složení a rizika jednotlivých ingrediencí expedovaného chemického výrobku. V bezpečnostním listu pro látku SM-102 z Kajmanských ostrovů (č. 33474) je přesně uvedeno, že směs chemických látek ve výrobku se skládá z 90 % z chloroformu (běžné rozpouštědlo) a z 10 % z SM-102. Ačkoli je chloroform běžné rozpouštědlo, je u něj známo několik závažných rizik, která byla uvedena v bezpečnostním listu Kajmanských ostrovů. Ani Národní institut pro bezpečnost a hygienu práce (NIOSH) ani Registr toxických účinků chemických látek (RTECS) ani Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) neuvádějí žádná nebezpečí spojená s produktem SM-102,“ uvedla společnost ve svém prohlášení.

Je třeba také poznamenat, že látka SM-102 je skutečně obsažena v některých vakcínách proti covidu-19.

StopFake již dříve vyvracel kuriózní dezinformaci, podle které vakcína Moderna obsahuje záhadnou složku Luciferin, rozpuštěnou v 66,6 ml pufrovacího roztoku.