Na sociálních sítích se šíří informace o tom, že tisíce vědců z celého světa vystoupilo proti porušování lidských práv v důsledku koronavirové pandemie a prohlašuje, že kolektivní imunity společnosti proti koronaviru se musí dosáhnout přirozenou cestou. Jedná se o spolek vědců nazvaný Great Barringtonská deklarace. Autoři textů také tvrdí, že pandemie COVID-19 je největší manipulací historie, globální propagandou a lží.

Screenshot: YouTube.com

Great Barringtonskou deklaraci, o které se začalo psát na sociálních sítích, kritizovali tisíce vědců z celého světa jako nebezpečnou a nepodloženou. Text deklarace navrhuje dosažení kolektivní imunity proti COVID-19 přirozenou cestou proměřování, ale nebere v úvahu počet obětí i fakt, že ani přirozené nakažení negarantuje trvalou imunitu proti nemoci. Autoři Great Barringtonské deklarace byli od samotného začátku pandemie odpůrci zavedení lockdownu.

Great Barringtonská deklarace je globální hnutí vědců a lékařských expertů a také s nimi spojených představitelů společnosti, kteří vystupují proti prodlužování (nebo zavádění nových) omezení z důvodu COVID-19. Ty podle jejich názoru nenávratně poškozují společnost a mají destruktivní důsledky pro fyzické i psychické zdraví lidí. Po setkání vědců 1.–4. října 2020 v libertariánském analytickém centru „Americký institut pro ekonomický výzkum“ ve městě Great Barrington ve státě Massachusetts (USA) byla podepsána deklarace. Ta varuje před hrozbami, kterými jsou pro lidstvo politika izolace v souvislosti s pandemií a také uvádí opatření navržená různými experty, kterými by se proti nim mělo bojovat.

Great Barringtonská deklarace vyvolala prudkou kritiku ze strany vědecké společnosti.

Například na portálu The Conversation píše profesor a vedoucí lékařské fakulty na kanadské Queen’s University Stephen Archer o tom, že deklarace začíná lživým předpokladem, že cílem vlád je omezovat a blokovat společnost. Ve svém článku vyjmenovává profesor Archer pět chybných závěrů Great Barringtonské deklarace. Zaprvé vytváří lživou dichotomii. Rétoricky deklarace nabízí lživý výběr mezi masovým návratem k normálnímu životu po pandemii (což je objektivně nebezpečné kvůli rychlému šíření viru) a plnou izolací. Kanadský vědec zabývající se oblastí legislativy a zdravotní péče Timothy Caulfield poznamenává, že se nejedná o binární volbu mezi Barringtonskou perspektivou a plnou izolací, a že vlády států světa se snaží najít rovnováhu mezi zdravím populace a obnovením ekonomiky.

Barringronská deklarace také vede k upevnění názorů kritiků očkování a covidoskeptiků. Signatáři deklarace sice tyto skupiny podporovat nechtěli, ale jejich rétorika kvůli tomu poškozuje politiku ochrany zdraví společnosti.

Co víc, Great Barringtonská deklarace staví individuální potřeby mnohem výše než společenský prospěch. Deklarace tvrdí, že na základě vlastního vyhodnocení rizika smrti na COVID-19 by si lidé sami měli vybírat druhy aktivit a omezení, kterými se budou řídit. „Pokud by takové názory byly aplikovány v bezpečnosti silničního provozu, tak by došlo k chaosu, protože každý z nás by si vybral omezení rychlosti a stranu silnice, po které pojede. Veřejné zdraví je důležité a přístup deklarace, ve které se ideologie staví nad fakta, vede k šíření pandemie“, píše The Conversation.

Jedním z nejvýraznějších tvrzení Barringtonské deklarace je to, že je v první řadě nutné dosáhnout společenské kolektivní imunity proti koronaviru. Kolektivní imunita vzniká tehdy, když má dostatečně velká část populace imunitu proti nemoci, obvykle se jedná o více než 70 %. V takovém případě se šíření viru zpomaluje. Kolektivní imunity je možné bezpečně dosáhnout za pomoci očkování, k jejímu „přirozenému“ rozvoji musí lidé nejdřív projít infekcí. Jenže v tom případě se mohou noví nemocní objevovat s takovou rychlostí, že jednoduše přetíží zdravotnický systém, což povede k mnoha úmrtím, kterých by bylo možné uniknout. Obzvlášť pravděpodobný je takový vývoj situace v souvislosti s šířením koronavirové mutace delta.

Více než třicet vědců z celého světa zveřejnilo na vědeckém portálu The Lancet své závěry o tom, proč je myšlenka kolektivní imunity „přirozenou cestou“ nebezpečná. Kromě zvýšení úmrtnosti ve všech společenských skupinách také neexistují jasné důkazy, že lze dostatečně silnou imunitu proti SARS-CoV-2 získat přirozeným nakažením a epidemickým transferem, který bude následkem oslabení imunity a tím pádem rizikem pro zranitelné skupiny populace. „Takováto strategie nepovede ke konci pandemie COVID-19, ale k dalším epidemiím, tak jako tomu bylo s mnohými infekčními nemocemi do vynálezu očkování“, tvrdí vědci.

Kromě toho deklarace nenabízí žádná opatření pro ochranu zranitelných skupin populace, jako jsou například staří lidé nebo lidé s dalšími diagnózami.

Great Barringtonskou deklaraci také vyvrací tisíce vědců, kteří podepsali memorandum Johna Snowa nazvaného podle průkopníka epidemiologie z 19. století. Experti považují deklaraci za mylnou a nebezpečnou pro systém zdravotní péče jako celek. Také společnost infekčních nemocí Ameriky, která sdružuje 12 000 vědců, lékařů a expertů v oblasti zdravotní péče, Great Barringtonskou deklaraci jednoznačně odmítá.

Pokud jde o tři autory deklarace, tak se jedná o experty v oblasti zdravotní péče z Harvardské, Stanfordské a Oxfordské univerzity. Všichni tři odmítali zavedení lockdownu od samotného začátku pandemie SARS-CoV-2 a také zpochybňovali závažnost nového koronaviru.