21. března podpořil výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku návrh Evropské komise o rozšíření pravidel evropského trhu s plynem na offshorové plynovody, včetně tzv. Nord Stream 2. Rozhodnutí schválilo 41 poslanců, 13 bylo proti. Prokremelský zpravodajský zdroj Ukraina.ru zmanipuloval čísla, když napsal, že pouze 5 % evropských poslanců podpořilo zákaz projektu Nord Stream 2, ačkoli se jednalo pouze o rozhodnutí výboru Evropského parlamentu. V samotném Evropském parlamentu působí 751 poslanců.

 

 

Evropský parlament již dříve většinou hlasů dával opakovaně najevo postoj vůči Nord Stream 2.

Například na diskusi věnované projektu Nord Stream 2 v květnu 2016 poslanci prohlásili, že projekt „neodpovídá cílům EU a poškozuje solidaritu zemí EU“. Evropský komisař pro energetiku a ochranu klimatu Miguel Cañete dodal, že projekt „změní evropský plynový trh“.

rezoluci přijaté 25. října 2016 evropští poslanci prohlásili, že považují plynovod za „kontraproduktivní“ a že podle jejich názoru negativně ovlivní „energetickou bezpečnost a diversifikaci distribučních cest plynu“. Celý text rezoluce podpořilo 415 poslanců, proti bylo 223 a hlasování se zdrželo 55. Paragrafy 32 a 33, které se týkají Nord Stream 2, zároveň podpořilo v prvním případě 460 a v druhém případě 560 poslanců evropského zákonodárného orgánu.

8. listopadu 2017 Evropský parlament společně s Evropskou komisí ratifikovaly text společné direktivy, která má aplikovat vnitřní pravidla Evropské unie ve sféře regulace trhu s plynem také na všechna „vnější“ potrubí, která zasahují na území EU. A ačkoli v textu není výslovně uveden Nord Stream 2, direktiva nepředpokládá žádné výjimky. „Plynová direktiva bude celkově aplikována na potrubí třetích zemí, a to jak stávající, tak i plánovaná potrubí,“ píše se v dokumentu.