Zdroj: EU vs Disinfo

Fakta o anexi Krymu jsou dnes v Rusku zakazována a cenzurována. Když byla letos v létě v Moskvě vydána ruskojazyčná verze knihy „21 lekcí pro 21. století“ izraelského autora Yuvala Noah Harariho (český překlad se teprve připravuje, pozn. překl.), byly všechny zmínky týkající se ruského vpádu na Krym a s ním spojené dezinformační kampaně nahrazeny příklady, které nesouvisely s Ruskem ani s Ukrajinou.

Trump namísto Putina

Jak informoval nejprve web The Insider, a později Newsweek i další mezinárodní média, pasáž o „zdvořilých lidech“ na Krymu (ruská mediální přezdívka pro neoznačené okupační vojáky, již provedli invazi na Krym, pozn. překl.) vypadá v originální verzi knihy takto:

„Ruská vláda a prezident Putin osobně několikrát popřeli, že se jednalo o ruská vojska, a popisovali je jako spontánní ‚oddíly domobrany‘, které si uniformy podobné těm ruským pořídily v místních obchodech.“

V ruské verzi byl tento odstavec odstraněn a nahrazen zcela jinou větou:

„Podle odhadů novin Washington Post pronesl prezident Trump od okamžiku své inaugurace více než 6000 lživých veřejných výroků.“

Sám autor prohlásil, že dal svolení pro určité množství redakčních zásahů, aby kniha mohla vyjít v Rusku, nicméně domnívá se, že ruský nakladatel zašel ve svých změnách příliš daleko, neboť pozměnil i jiné pasáže, které nesouvisely s Krymem:

„Řekli mi […], že ve výrocích o mém manželovi bylo toto slovo nahrazeno slovem „partner“. Je-li to pravda, pak proti takovým neautorizovaným změnám rozhodně protestuji a udělám vše proto, aby byly napraveny,“ řekl Harari novinám The Guardian.

Dezinformace na pokraji zoufalství

Fanoušci britského komediálního televizního seriálu ze 70. let s láskou vzpomínají na Johna Cleese v roli Basila Fawltyho, majitele hotelu Fawlty Towers.

Postava Johna Cleese v populárním seriálu dává svým zaměstnancům instrukce, aby neříkali nic, co by mohlo být asociováno s druhou světovou válkou, a neurazili tak skupinu německých hostů: „Nemluvte o válce!“ („Don’t mention the war!“) Vše však dopadne zcela opačně a Fawlty se znemožňuje sérií směšně trapných scén, ve kterých naráží právě na tuto tragickou kapitolu dějin.

Ve své snaze zachovat oficiální narativ o Krymu pomocí cenzury vypadá ruská vládnoucí moc zoufale a stejně trapně jako postava Johna Cleese. Tento případ zároveň ukazuje, jak zranitelná může dezinformační kampaň někdy být.

 

Zdroj: EU vs Disinfo