The Kremlin on Global Warming: Connecting the Dots; Disconnecting the Facts

Materiály publikované v rubrice „Kontext“ nejsou nepravdivé. Zveřejňujeme je, abychom Vás informovali o událostech a trendech informační války vedené Ruskou federací.

Soudě podle prokremelských dezinformačních médií, globální oteplování je jen spiknutí. Stránka Východní přehled Eastern Review si nebere servítky a předpokládá, že za změnou klimatu stojí rovnou Adolf Hitler. Tuto dezinformaci asi skutečně nemusíme vyvracet.

O další alternativní verze spiknutí, vytvořená  prokremelskými médii není nouze. Ruští poslanci se domnívají, že USA útočí na Rusko pomocí „klimatických zbraní“. Online vydání New Eastern Outlook, který vydává Ruská akademie věd, navrhuje, aby za příčinu extrémního počasí ve světě byla označena „snížená aktivita Slunce“:

Klíčovou otázkou, kterou je třeba si položit, zůstává, zda můžeme předpokládat, jako ostatně mnozí, že vše co se s klimatem děje, je součástí globálního oteplování způsobeného lidskou činností. To bylo dnes přejmenováno na změnu klimatu. Nebo to může být způsobeno něčím úplně jiným: periodickými cykly sluneční aktivity, které v posledních měsících vstoupily do fáze nazývané astronomy „období minimální sluneční aktivity“.

Bláznivá spiknutí

Jedná se o bláznivou teorii, která není podložena žádnými vědeckými důkazy a která je poháněna pokusem prokremelských médií navrhnout „alternativní“ vysvětlení globálního oteplování. Ale proč se omezovat pouze na jednu teorii? Webové stránky Oriental Review popisují ve svém materiálu snahy omezit změny klimatu jako škodlivé schéma britské říše s konečným cílem snížení světové populace:

Nový ekologický kurz není ničím jiným než novou formou eugeniky maskovanou jako společensky odpovědná reforma systému. Skutečnost je taková, že tento nový zelený kurz není jen „zelený“ (protože ve světě pokrytém solárními panely se může transformace Země v poušť kvůli dodatečnému ohřevu jen zrychlit), ale s tímto novým kurzem nemá nic společného. Výsledky programu zaměřeného na snížení celosvětových emisí CO2 na „přijatelnou úroveň“ v souladu s vůlí dnešní britské říše přinesou lidstvu jen chaos, hlad a vylidňování.“ Další ruská dezinformační stránka  – Fond strategické kultury Strategic Culture Foundation, také podporuje myšlenku, že problémy spojené se změnou klimatu jsou jednoduše spiknutím ke snížení světové populace.

Klimatické spiknutí se však neomezuje pouze na internetové stránky. Jsou nedílnou součástí také rozhodovacích procesů v Moskvě. Zástupce Státní dumy Alexej Žuravlev se nechal slyšet, že letošní lesní požáry a extrémní povětrnostní podmínky v Rusku jsou výsledkem používání klimatických zbraní v USA: “Myslím, že testují klimatické zbraně.”(…) ”Takové léto nemůže být samo od sebe, všichni chápeme, že nemůže být bez příčiny“.

Samozřejmě to lze snadno označit za konspirační teorii vycházející od jediného zástupce, ale kremelské úřady berou taková prohlášení vážně. RIA Novosti cituje odborníka Federální meteorologické služby, který tvrdí, že západní mocnosti experimentují s klimatickými zbraněmi:

Podle [experta] existují na Aljašce a v Norsku speciální stanice, které pravidelně bombardují horní atmosféru. Z tohoto důvodu se v ionosféře vytváří plazmatický mrak, který se zahřívá až na čtyři až pět tisíc stupňů. Tato energie se později promítá do určitých oblastí, v důsledku čehož se objevují blokující anticyklony nebo zesilují cyklonické víry, což přináší významné změny klimatu. Samozřejmě to [USA] popírají, a nikdo přímý důkaz nemá. Toto je nejuzavřenější část programů Pentagonu.“

Útoky na aktivisty

Když se v posledních měsících mluví o problematice globálního oteplování a změn klimatu, nemohou média ignorovat ani aktivisty, kteří tuto debatu podporují.

Obzvláště výrazný útok byl veden na šestnáctiletou Gretu Tunbergovou, která je známá svým školním stávkami v boji proti změně klimatu. Ruský nacionalistický server „Zavtra“ ji popisuje jako „degenerativní“ a považuje ji za symbol „globálního šílenství“:

Armáda klimatických bojovníků a posedlá dívka jako symbol zeleného hnutí k novému světovému řádu.”

Zavtra je poměrně marginální ruská nacionalistická, extremistická pravicová stránka, přidal se k ní ale kanál Russia Today financovaný Kremlem vedl očerňování v podobném duchu a zveřejnil lavinu článků, která hanobí šestnáctiletou dívku:

Analytické centrum „Ruská rada pro zahraniční věci“, založené ruským prezidentem v roce 2010, se připojuje k útokům na Tunbergovou a tvrdí, že její kampaň „odráží západní neoliberální rasismus“:

„Za hlasitými výzvami k sociální spravedlnosti se skrývají dobře maskované názory rasistických příznivců teorie sociální nadřazenosti. Žádný z činů „ne-západních“ lidí není přijat, pokud jde proti zájmům Západu a nepřináší mu zisk. Neoliberálové a jejich neokonzervativní bratři mají pocit, že mají právo řídit záležitosti jiných zemí. Pokud se jim nepodřídíme, armáda mladých teatrálních aktivistů je připravena selektivně pojmenovat a zneuctít národní vůdce. Jak se toto liší od používání dětských vojáků džihádisty?“

Zprávy, které si protiřečí

Tyto očerňující zprávy jsou přitom v rozporu s oficiální ruskou politikou v oblasti změny klimatu. Ruská vědecká komunita spolupracuje se západními vědci na společných projektech ke studiu procesů souvisejících se změnou klimatu. Ruské federální vedení zdánlivě chápe problémy spojené se změnou klimatu:

Změny klimatu mohou vést nejen k fyzickým změnám, změnám v oblasti životního prostředí, ale také k mezistátním rozporům, které jsou spojeny s těžbou surovin a výrobou energie, s využitím námořní dopravy, biologických zdrojů, s nedostatkem vody a potravinových zdrojů.“ To prohlásil Dmitrij Medveděv, předseda vlády Ruské federace

Ministerstvo pro civilní obranu, mimořádné situace a zvládání katastrof Ruské federace se k tomuto tvrzení připojuje:

Nárůst počtu problémů a hrozeb způsobených změnou klimatu bude nepochybně i nadále představovat vážné překážky pro udržitelný sociální a ekonomický rozvoj v průběhu 21. století.“

Změna klimatu není žádnou teorií, nýbrž faktem. Greta Tunbergová není odbornicí na ekologii nebo změnu klimatu. Jedná se o školačku, která se ptá, proč politici neposlouchají odborníky. A faktů je skutečně dost. Rusko oficiálně podporuje přijetí naléhavých opatření k řešení klimatických změn. Média však jednají zcela opačně.

Zdroj: EU vs Disinfo